Hogy volt?

A Tenkes kapitánya 1x13 - Csattan az ostor (SOROZATZÁRÓ)

2011. május 18. 09:15 - Gabba

Elrabolták a tábornok urat hintóstul-kalapostul, Eberstein majdnem az egész helyőrséget kirendelte az üldözésre. Nem tudta a nyomorultja, hogy pontosan ez volt Mátéék terve: minél kevesebb katona maradjon a várban. Az ezredes bezáratta a nagykaput, majd pattogó hangon Pityik őrmestert kezdte kajtatni, és az udvaron várakozó hóhért küldte keresésére, ő maga addig a szobájába vonult. Hiába hívogatod, te knédligyilkos, az utca leendő hírmondója már megkötözve hever a tömlöcben! Ezt persze egyikőjük sem tudta, így a hóhér gyanútlanul ereszkedett alá a börtönlejáró meredek lépcsőin az őrmestert keresve. Máté a sarok mögül előugorva leütötte, majd kiszabadította a szomszédos cellákban elzárt asszonyokat. Miután az eszméletlenül heverő ítéletvégrehajtót a fehérszemélyek gondjaira bízta, magára öltötte a vörös lebernyeget és csuklyát, és indult vissza a várudvarra.

 

Tovább
22 komment

A Tenkes kapitánya 1x12 - Nincs kegyelem

2011. május 11. 10:43 - Gabba

Tömlöcbe vetették a Tenkes kapitányát, Buga Jakab is megsebesült az asszonyruhába öltözött ellenséggel folytatott küzdelemben. A rejtekbarlang előtti sziklán Rózsa, a cigánylány nagy szakértelemmel kötözte be kedvese karját, közben szidta a labancokat: „Hat szabad-e ilyet csinyálni-e, rusnya labancok-e?!” A várbörtön mélyen a föld alatt van, onnan hogy tudnák kiszabadítani Mátét, erről beszélgettek Siklósi bácsival. Rózsának eszébe jutott, hogy az ő nagyapja sokszor mesélt nekik valami vár alatti folyosóról. Kútásó és kőműves volt fiatalabb korában, úgy is hívják: Kőműves Sándor. Induljunk hozzá üstöllést!, indítványozta Jakab izgatottan.

 

Tovább
12 komment

A Tenkes kapitánya 1x11 - Fogságban

2011. május 04. 10:35 - Gabba

A haditerv ellopása utáni reggelen a tábornok az eszéki labanc főhadiszállásra készült utazni. Indulás előtt dörgedelmes hangon még a keresztvizet is leszedte az ezredesről és katonáiról, beléjük vágva az ideget azzal, hogy haditörvényszék elé kerülnek, ha a haditervet három napon belül nem szerzik vissza. Közben dühösen pörgette parancsnoki pálcáját, amivel végül sikerült is orrba vágnia Ebersteint. Majd a jól végzett manőver után hintójába szállt: „Nincs kegyelem!” búcsúzott a tisztektől. „Jawohl, Herr Hauptbahnhof!” tisztelgett feszesen az ezredes. Amint a hintó kigördült a várból, Eberstein azonmód tovább is adta a szolgálati úton kapott lebaltázást alárendeltjeinek. Nincs kegyelem!, hangzott végig a várudvaron a fenyegetés. (Na most aztán szűkölhettek, labanc fattyak!)

 

Tovább
8 komment

A Tenkes kapitánya 1x10 - A haditerv

2011. április 27. 10:26 - Gabba

Ezen szép nyári napon Pityik őrmester adta a strázsát a várkapu fölötti bástyán, így ő pillantotta meg elsőnek a vár felé közeledő díszes főúri batárt. Fegyverbe kiáltotta az őrséget és sietett jelenteni a császári tábornok érkezését Eberstein ezredesnek. A kornétás fújta a díszjelet, a helyőrség felsorakozott a várudvaron, Amália is pihegve legyezte magát férjura mellett. Az idős tábornokkal együtt érkezett Helén is, Amália testvérhúga. A katonai üdvözlések és a testvéri csókváltás után Amália frissítőt kínálva a vendégeknek a lovagterembe invitálta őket. A tábornok az ezredesnével a karján előreindult, közölve: „Mindennel nagyon meg vagyok elégedve.” Ez valami visszatérő szólás lehet a Habsburgoknál, szerintem még századok múlva is ezt fogják mindenre mondani...

 

Tovább
13 komment

A Tenkes kapitánya 1x09 - A puskapor

2011. április 20. 10:01 - Gabba

Na, a pökhendi Kammerer főhadnagyot elhelyezték Siklósról a kudarcba fulladt veronikás kaland után, és az ezredes a törekvő, de hasonlóan ellenszenves Bisteritz hadnagyot tette meg a várbéli csapatok vezetőjének. Ezen a reggelen tehát neki osztogatta pattogó hangon parancsát, hogy egy szakasz katonával hozza el Szigetvárról a Siklós hadianyag tartalékának kiegészítésére szolgáló lőporszállítmányt. Erősen meghagyta, hogy a szállítmány semmi esetre sem kerülhet a kurucok kezébe, inkább robbantsák fel, ha veszély fenyeget. Öt császári címeres hordót szekérre raktak, és a szakasz elindult.

 

Tovább
16 komment

A Tenkes kapitánya 1x08 - Veronika

2011. április 13. 10:15 - Gabba

Tombolt a nyár, tombolt a szerelem az ifjú szívekben. A környülállások azonban nem sok időt hagytak az enyelgésre: Máté és Veronika ezen a reggelen is teljesen másféle tevékenységgel volt elfoglalva. A kapitány egy erdei tisztáson célba lőni tanította mátkáját, mert szerette volna, ha a leány még tüzesebb lenne..., pontosabban, hogy meg tudja védeni magát akkor is, amikor Máté nincs mellette. Körülöttük egy Csukma nevű kis puli keringett fáradhatatlanul, akit pár nappal előbb kaptak ajándékba az öreg Siklósitól. A komoly gyakorlás közben egyikőjük sem vette észre, hogy az egyik terebélyes tölgy ágai közül Kampós, az ismert korhely naplopó leste őket Dudva György megbízásából. A korcsmáros ugyanis nem tudott belenyugodni Veronika elvesztésébe és minden követ megmozgatott, hogy nyomára bukkanjon. Miután eleget látott, Kampós csendben lebocsátkozott a fáról és sietett Dudvához.

 

Tovább
24 komment

A Tenkes kapitánya 1x07 - A vándordiák

2011. április 06. 10:31 - Gabba

Rekkenő meleg volt, tüzesen sütött le a nyári nap sugára az ég tetejéről egy vándordiákra – most nézem, milyen tetszetős költői kép ez, egy jó tollú poéta akár fel is használhatná valami versben. A poros siklósi úton ballagó diák kicsit lepihent az árnyékban, közben halkan fúvogatta tárogatóját. Az úton labancokat szállító zörgő lovasszekér közeledett, a katonák kapatos gajdolása messzire hallatszott. Valahol borhoz jutottak, fene a jódolgukat, és most vidám hangulatban zötykölődtek vissza a várba. A diák köpenyébe rejtette a tárogatót és réztrombitát húzott elő, amin vidáman kezdett játszani valami stájer hopszasszát. A nagyhangú Ritpek felültette a legényt a szekérbe, hogy zenéljen nekik Siklósig, ezt az ötletet cimborái nagy ovációval fogadták. Riszpekt, Ritpek! – ordították, aztán harsány nótázással döcögtek tovább. A bokros hegyoldalból az öreg Siklósi bácsi tanúja volt a jelenetnek, és távolról követni kezdte a szekeret.

 

Tovább
24 komment

A Tenkes kapitánya 1x06 - A vásár

2011. április 01. 12:46 - Gabba

Nem sokkal a fördős kaland után Dudva úr állított be Ebersteinhez, hogy fizesse ki neki a korábban aláírt adósleveleit. Ajándékul egy kölyökmacskát is vitt az ezredesnének, de hiába. A báró úr panaszolta hogy nincs pénze, mert ugye hibádzik a kasszából a kurucok által csellel visszavett rekvirált jószágok ára, és a vízhordásért sem tudott pénzt beszedni a parasztoktól. Mi legyen, mi legyen, töprengett, közben becsöngette Veronikát, hogy vigye el a kismacskát Amáliának. Mikor a szép sudár lány belépett, Dudva úr szemei szinte kiugrottak üregükből: úgy nézte a szobalányt, majd’ elnyelte. Hevültségében azonmód felajánlotta Ebersteinnek, hogy visszaadja az adósleveleket, ha az ezredes feleségül adja hozzá a lyányt. A gusztustalan vén kecskéje, hát nem megnyalná a finom sót?! A két érdemes férfiú egyből meg is állapodott, jó szokás szerint ki sem kérve Veronika beleegyezését. A lagzi időpontját a pár nap múlva esedékes vásár napjára tűzték ki.

 

Tovább
19 komment

A Tenkes kapitánya 1x05 - A fürdőmester

2011. március 23. 11:34 - Gabba

A kudarcba fulladt kótyavetye után Eberstein ezredes hiába várta vissza Adonis alkatú kapitányát a második 100 arannyal, Bruckenbackert azóta már piros pántlikával megkötött ajándékként leszállította Buga Jakab Bottyán generális táborába. A hadisarc hiányzó részének előteremtése érdekében ezért Eberstein a rosszarcú siklósi korcsmárossal, Dudva György urammal kezdett disputába a vár egyik bástyáján. A korcsmáros álszent arccal sajnálkozott, hogy őnéki nincs kölcsönözhető pénze, van viszont egy kitűnő ajánlata. Siklóstól nem messze buzog fel a Büdöstapolca nevű gyógyforrás, a környékbeliek oda járnak csúzt, köszvényt, minyavalyát gyógyíttatni. Sőt még szekereken is fuvarozzák szerteszét a vizet, és ebből szép pénzt húznak. Miközben az ezredes és Amália távcsövön át nézegette a feredőzőket, Dudva úr Veronikát vizslatta olyan kéjsóvár arccal, hogy a szemérmes lyány nem is tudta állni a pillantását.

 

Tovább
18 komment

A Tenkes kapitánya 1x04 - A tőzsér

2011. március 16. 11:26 - Gabba

Szent Jakab havának ezen a szép kora reggelén dobpergés és kürtszó hívta egybe a falu lakosait. Császári kancellista érkezett, aki, miután szépen bodorodó vendéghaját megigazította, tudtára adta mindeneknek, hogy a rekvirált állatokat jófajta császári aranyért és ezüstért kótyavetyére bocsátják. (A fiskális lelkületű Eberstein ezredes ily módon kívánja begyűjteni a hadisarcot; dejszen egyszerűbb is így neki, ha már gulyása nincs, aki Bécsig terelné a jószágokat.) Jó idea ez ott, ahol gazdag falvak vannak, de hát az itteni nép szegény, aranyat sose látott, legfeljebb ha rézgarast.

 

Tovább
14 komment