Hogy volt?

VALÓ VILÁG 10X51 – Gonosz grimaszok

2021. január 04. 14:20 - Fálki

Kellemes tavaszi januári napot mindenkinek, véget értek a szabadságolások, újra mehet mindenki dógozni, nekem meg nincs olyan sok ihletem ennek az unalmas résznek a feldolgozásához, de majdcsak kitalálok valamit…

PP van ma is, elég szolid outfitben és szavazásra buzdít minket egy olyan kérdéssel, amire egyszer már igazából szavaztunk és az Mercédesz játékának a végét jelentette. Akkor a „Ki generálja a legkevesebb sztorit?” néven futott a dolog, most „Ki a leghalványabb?”. Ismét gratulálok szerkikéim, van ott kreativitás, mint Renátóban humorérzék.

kepernyofelvetel_165_egyedi.pngVirággal és Danival kezdünk:
danifáradt, virágfeszült, nincskibékülve, túlsokativott, kiidegesítkit, Mercikétkiszereti, nesegíts, csúnyánbeszélsz, engeddel, neszidd, nemszimpatikus, jótanácsolj, faszkivan, igazadvanVirág, felesleges, Mohmeghülye, megjampiis, nemszólokbeletöbbet, netesózzunk.

kepernyofelvetel_166_egyedi.png

Párocska go to nappali, ahol a Frunátó és Gina kerül először sorra:
nemtudommivolteste, neharagudjatok, izé, faszbajomvolt, nemértettem, Ginanekacsintsmertrondavagy

Dani in the house vol 2., bedroom edition:
túlzásbavittem, neharagudjdenemúgyértem, hogygondoltad, nemvagyunkjóba, Bálintazoké, átadtammagamapillanatnak, nemvagyunkjóba, sőtegyrerosszabb, szarokazegészre, kerüljükegymást, meglátásazlehet, zárjukle, Mercikekussolj, nemszeretnékbeleszólni, magaménakéreztem, felesleges, úgyhogyja, csakeztakartamfaszom, sajnálom, nemleszjó, sosevoltjó, mertígyalakult.

Terasz:
kobold, ducifiú,koszlidérc, szánalmasakazok, kisgyerekek, nemmennékoda, ezavéleményem, beokádok, geci, uuuhuhuhuhuuuristen, bohócok, okádék, kivanott, Robi, rafinált, nemrafinált, buta, sunyi, betegnekiazagya, jólmegmondtammegint
kepernyofelvetel_170_egyedi.png


ViccesViviblokk:
Robikakilnimegy, előbújikakisördög, vízkell, rányitok, leöntöm, kiröhögöm, Merciismegnézi, Viviismegnézimegint, Robiköpninyelninemtud, ottnemisaztkell, lányokmennekfürödni, LudasRobi,háromszorosanadjavissza, mostmegkapjátok, Mohazajtófelelős, Bálintakameraman, instaközvetítes, jéghidegavíz, bikinibenfürdőtetováltlányok, áááááááááááá, éshameztelenlettemvolna, ezazbaszdmeg, énmegborotváltamaszőröm, habosszúakkorlegyenbosszú, vivinevetett, nekitetszett, mostBálintfürdik, meztelenül, megyaliszt, atörölközőmetne, de, áháháháhá, baszdmeg, sohatöbbenemlisztezek, mertutánaborzasztó, takarítanikell, tüsszentés, igaz.
kepernyofelvetel_173_egyedi.pngkepernyofelvetel_174_egyedi.png
kepernyofelvetel_175_egyedi.png

Mérlegelés:
50napteltel, lassanfélidő, súlyellenőrzés, vivisokkotkap, mindenkimasnevetgél, neeee, bármitcsakeztneee, Robi, tevagyalelkitársam, találjkivalamivarázslatot, nemakarokpufirizsalenni, hamostfeladom, azonnalkivisztek?, csakeztne, Mercivagyok, plusznyolckiló, úúúúúúúúúúúúristen, nemérdekel, nemakarokedzeni, megvagyokelégedvemagammal, jóvagyokaztkész, Mohszummanulla, Tetutigilisztásvagy, komolyanénsemértem, kiesettjátékos, nemíromleanevét, hamegvertekakkorse, pluszkettő, azsemmi, sertésmérés, fogyott, félkiló, mégnemvágósúly, maradhatszpárhetet, érziagatyáin, szorosabbrakellhúzni, hülyegyerek, félkiló, Viviiiiii, úúúúúristeeeen, sikongatás, ötkiló, miértnemszóltok, basszátokmeg, úúúristen, mifolyamatosanmondjuk, ezbiztos, ezénvagyok, az ötkiló, azötkilókenyér, édesistenem, gonosztörpe, pluszhárom, nemedzek, nemdiétázok, anagymalacnakleszekakismalaca, nekiúgyismindegy, mertszerelmes, becsicskítom, Danitutihíztál, nemhiszem, mínuszfélkiló, örökölt, kártyaleolvasóatarkóján, nemérti, nemlehetbelőlefogyni, meganyaka, azingekseérikkörbe, Virágplusz3.6, dehízzálmég, végreemberformádlesz, Bálint, leveszeminkábbamikroportotis, számítottamrá, plusznyolc, kicsitsok, visszakellenemenni, izomiskellene, Robisokateszik, pluszegy, meglepő, nemelégedett, Mercifossale, őnemedz, Viviazonnal, megyfutni, gondolom, Mercitnemérdekli, ténylegnem, ténylegténylegnem, dehamármégis, akkormiértnemcicirejöttfelezaplusznyolc, nemvivi, nemtomkicsim, megyekedzeni, nagyongyorsan, mertnemakarokvizilovatlátni, amikorvisszanézemmagam, Mercitnemérdekli, kábéígy.
kepernyofelvetel_176_egyedi.pngkepernyofelvetel_177_egyedi.pngkepernyofelvetel_178_egyedi.pngkepernyofelvetel_179_egyedi.png

Terasz:
vivinyújt, eznemaz, kétsarokemelés, kéthajlítónyújtás, karkörzés, előrehátra, szigorúan, vállvonalalatt, sírok, mindenkisírakiedzettvalaha, alibi, kóla, energiaital, csoki, ezeketneedd, decsakezteszi, ezténmondom, elkezdfutni, kabátban, megjönBálint, 100kör, nincserőnlét, semmilyensporthoz, amúgysevagyoksportolólány, demostazleszek, nemleszel, meginténmondtam, jöjjönaváltozás, 2021van, változnikell, négykör, aztáncigi, azonnal, ennyirenemlehetszhülyeVivien.
kepernyofelvetel_180_egyedi.pngkepernyofelvetel_183_egyedi.png

Ajándékozás:
kreatívakvagyunk, megbénák, koszlidérckapja, úgyiseladja, dekkrecserélné, Renátó, kékszivecskétvág, arraír, okosságokat, barátságról, megpingálta, felolvassa, együttjöttunkegyüttmegyünk, várvisszaaszefósbarátod, mennyireigaz, hagyokidőt, valóvilágtízgeci.
Törpeszarházileveletírt, olvasdfelhangosan, azbajoslesz, nesírjál, nagyonjólesettneki, BFF, nemsírok, nemtudokolvasni, inkábbmondomneked, Mercirajzolt, zsiráfnyakúakat, mindentköszönök, coelho, falamrarakom, köszönömnektek, jobbezmintaruha, vagyacipő, aha, mindenkiszeretittmindenkit.
kepernyofelvetel_184_egyedi.pngkepernyofelvetel_185_egyedi.pngkepernyofelvetel_186_egyedi.png

Párbajután:
Ahogymárírtam, belefagyottaszarisatörpébe, megintnemérti, majdmegérted, teiskiesel, Danireppel, Bálintjön, Fruszerintezhogy, perszenemgratulálnakaparasztok, jóvoltabeszéddani, nagyonkomolyvolt, cigányegycigányvolt, köcsögösködött, Bálintnemhitteel, Frunyakakörölszorulahurok, deörül, mertittaszerelme, okkettenavilágellen, nagyonrossz, Renátómegtorlólesz, rekordalacsonyszázalékkalkiesőleszelte, mirőlbeszélsz, ígymenjélnekiegypárbajnak, 68-32, mintadigóellen, Fruzsikitvigyenki, mindegy, Teiskintmaradsz, Fruzsitmegviselte, nemérti, Renátóse, nemmeglepő, Renátóamártír, pakoljátokrám, nemárRenátó, demár, nagyonszeretném, kiejtemmagam, nehallgassatokrá, ezamiittfolyikegynagynulla, beokádokittlenni, közöttetekittlenni, egytőlegyig, valamelyikünkkiesik, nemjó, valamitelbasztunk, sírok, nehéz, frutudjahogybárkitviszkivisszajön, tudja, majdmost, úúúúúúgyfognaknézni, ittmegmondom, úgyfognaklesnihogyígy, ahh.
kepernyofelvetel_188_egyedi.pngkepernyofelvetel_189_egyedi.pngkepernyofelvetel_191_egyedi.png


Hálószobai kutyapicsázás:
Frunemérti, gusztustalanokvagytok, talpnyalókegytőlegyig, ilyenemberekközöttnemszeretnékittlenni, nemvagyokrátokkíváncsi, talpnyalók, seggnyalók, Daniteis, Mohtkutyázod, aztánrámrakod, egygyengére, hogymenjekafaszomba, nemmegyekafaszomba, aztremélemtudod, nembeszélekcsúnyán, a véleményemetnyilvánítomki, Renátómegintkériajeleket, miértnemapofont, Renátósemakarilyenemberekkelegyüttélni, csakénvagyokagressziv, mitől, MITŐL, M.I.T.Ő.L. Basszátokmeg, dagadtozás, csakszépembernyerhet, Robinemeztmondta, megintferdítatörpe, nehasonlítsdmagadaRenátóhoz, mertnemvagytokegyszinten, neafruzsitpakoljátokmeg, denyugodtanmeglehetpakolni, kiakarnatégedmegpakolni, abakcigányonkívül, mindenkifogadjaelalehetegyvéleményt, Bálitnszerintakintiekígylátják, Renátószerintnem, vanakiúgyjöttbehogyinfullllllenszervolt, érted, infulllenszer, nemtudoknemröhögni, xezerkövető, Mohnaknemvoltsok, mostmegsokvan, Daninaksevoltsok, ígymárRenátótnemérdekliakkorinkább, hanemnekivanigaza, rakjatokrám, majdmegmutatom, szerintemis, kintafalunapon, kimindenkitalpnyaló, ezttisztázzuk, párnapjamégaztmondtadfruhogyfrankóvagyok, nemrádmondtam, énmondom, mindenkibenDaniisbennevan, jóakkoregyesével, Tecsapatodbanvannak, miértteakarodmegvédeniőket, akkorkezdem, Vivi, ginaseggébenvoltál, azmekkorapokollehet, atyaég, lilakendővoltrajtam, Robitejössz, énnemvagyokembertelen, jellemtelense, neviddkiaVivit, tudomazokosságból, akkorisszarembervagy, féltélabarátnőmtől, nemféltem, deféltél, neferdítsélFru, mertemiattesikkimindigtőletekvalaki, tartasztőlllle, nemtartok, énnemeztmondtam, Teisginafenekébenvoltál, márkettenvoltakott, jókisbulilehetettatomporban, dejóhogynemhívtakmeg.
Virágvagyok, gyökerekvagytok, undorítóak, hateigényesnővagy, énazvagyokbaszdmegtekivagy, trehánycsitri, Danineszóljbele, nekemegytrehánynemondjahogyigényesvagyok, nehasonlíthasson, mitképzelez, Danineszóljbelemegmondtam, kiagecivagyteitt, énigényesvagyok, tenekemnebeszélj, óborzalom, énnemvernéktelibesenkit, kimegyekinkábbinnen, mertezeknemigényesek, ateraszonleszekheló, vivijön, rosszullátod, nemvoltálott, ténylegnemvoltam, akkormiértkombinalsz, enaseggébőlismegmondtamnekihogyengemvigyenki, tényleg, tudtalbeszélniaseggéből, akkorfrankóvagy, belátom, frankócsajvagy, deénnemvagyokrosszindulatúse, angyalvagyok, vagyunikornis. Takaroggyáhazamárteisszerintem.
kepernyofelvetel_195_egyedi.png

Párnapigneménleszek.

788 komment

Facebook kommentek

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2021.01.05. 02:41:26

@Ármándójózsi: dzsukel volt, grat!:]

vivi kapcsán, én már az első - igen, azon az emlékezetesch:Đ - napomon az ezüstérmes helyre tettem vivit (a saját kis szimpátia sörrendemben), ofc, bálint vót (van azóta is) az dobogó tetején.

hogyvolt.blog.hu/2020/12/28/valo_vilag_10x42_rencso_nem_erti/full_commentlist/1#c39508938

summa summarum, örülök, h a virdzsit letaszította nálad is a dobogóról vivcsi.:]

p.s.: van vmi konkrét oka, h nem akarsz/fogsz belátható ideig szmájlikat használni? vki beszólt miatta vhol? nálam még a régi msn messengeres időkben kaptam oltást a mondik noémitől, h túltolom/tam a mféle emotikonok használatát (ő már akkoriban sem, 2010-es évek legeleje, használt soha hangulatjelet, és ezért mindig olyan volt, mintha ideges, szigorú lenne, amit ír. összesen egy alkalommal rakott vmire egy szmájlit, akkor meg teljesen megdöbbentem/összezavarodtam.)

ficekence 2021.01.05. 06:09:33

Ez az összefoglaló számomra nem jött be, nem is olvastam végig. Ezt azért fájlalom, mert az adást nézni nem tudom a leírásotokból tájékozódom.

prakp 2021.01.05. 06:19:05

@ficekence: Szerintem is tré lett, ezért kár volt. Fálkitól nem ezt vártam...

ficekence 2021.01.05. 06:38:31

@cavanagh: Teljesen egyetértek. Akik csak olvasnak, azoknak elég "megrázó" volt ez a kommentfolyam.

úgymond olvasó mmkk 2021.01.05. 07:05:17

@Nátha ellen bálna: hát, például szoktam énekelni. az elég nagy bűn.

ficekence 2021.01.05. 07:06:16

@prakp: Ráadásul megírni sem lehetett egyszerű ebben a stílusban. :))

Qqts 2021.01.05. 07:33:55

LIMITED LANDOM OFF KOMMENT ™️®️©️(Sztlopacsek edition)

Qqts 2021.01.05. 07:39:50

Nekem gyanus, hogy a Sztlopacsek igazabol a Big Blothel.

úgymond olvasó mmkk 2021.01.05. 07:40:48

LIMITED LANDOM OFF KOMMENT LIMITED LANDOM OFF KOMMENTJE ™️®️©️

Gia 2021.01.05. 07:46:07

@ficekence: @prakp: Ne aggódjatok,tudja,hogy nem volt bejövős,legközelebb hagyományosat ír.

Qqts 2021.01.05. 07:56:14

@Gia: nem csak kedves, nem csak szep, okos is :)

LaciHogyVoltol 2021.01.05. 07:59:32

@úgymond olvasó mmkk: Akkor már értem miért van annyira belebutulva Moh-ba...ehhez a fogatlan roma gyerekhez képest ő tényleg egy földrészállt görög isten...

darlene 2021.01.05. 08:07:18

"kintről megszóratnám magunkat lila kendővel"
Istenem :DDDDDDDDDDD
hogy be van szarva ez az ostoba..

VV Erőlegény #TEAMBÁLA 2021.01.05. 08:08:45

@Ármándójózsi: A saját szimpátiasorrendem tényét akkor emelném ki Hozé, ha az első, vagy az első kettő helyen térne el az itt HV-zók 99%-nak a véleményétől. Az, hogy a 3. helyen ki tanyázik aktuálisan az utolsó adás egy-két benyomása alapján, az nem tekintem döntő mértékű különbségnek. A második helytől lefele nincs verseny ! Vivi a két első ellen nem fog tudni nyerni, egyébként nem is akar. Vivi a döntő harmadik helyét célozta be szerintem. Egyébként összességében szerintem Virág jobb nála, csak Virág kockázatot vállal a Danival való nyíltan szexeléssel, de surranópályás titkos esélyesként csak Virágot tudnám elképzelni nagyon rendkívüli csillagkép állás esetén (kevesebb, mint 5% eséllyel). A tegnapi adásban egyébként nem sok minden történt, eltelt egy átlagos szürke villanap, Renátóék rottyon, Renátó súgása a szerkiknek, hogy dobjanak be nekik egy-egy lila kendőt OMG volt! :-)

kozi001 2021.01.05. 08:08:49

@mocskosmacska: Hódos Hajni volt a legjobb a VV4-ben!

Ármándójózsi 2021.01.05. 08:16:01

Nem vagyok telhetetlen, ellenben szerénynek mondanám magam, ahogy erről már hullajtottam is el információmorzsákat valamelyik topicban, így megelégszem a második hellyel.
Viszont Neked nagyon össze kell kapnod magad addigra, elnézve a leutóbbi posztcsidra adott olvasói reakciókat, számításaim szerint jelenleg a Top 100-ba sem férsz bele. 13-ból.

Nem biztos, hogy tudod hogyan értsd.

Qqts 2021.01.05. 08:23:54

Rencsula tattikus. Nagyon komoly strategiaja van, de en figyeltem es megosztom veletek.
“Meg tudjuk mi ezt forditani hidd el. Kint kell hagyni, akit kiviszunk”

Ennyi bmeg! Ilyen pofon egyszeru!
A hulye maradek csapat ezt nem erti

Ármándójózsi 2021.01.05. 08:28:01

@VV Erőlegény: Tény, hogy az itteni nézők, kommentelők óriási többségének hasonló a sorrendje, de azért gondoltam mégis csak úgy tisztességes, ha mindig ogaírom, hogy ezek a személyes meglátásaim és miért. Persze elfogadok más megközelítést is.
Vivinek tökéletes lenne a 3. hely, de szerintem még azt sem fog sikerülni elérnie. Fogalmam sincs, hogy "odakint" mit gondolnak róla, mit látnak belőle, de erős a gyanúm, hogy jóval kevesebbet, mint mi.

Spitzbaue® 2021.01.05. 08:29:20

@Ármándójózsi: @VV Erőlegény: Bármily felesleges is József latolgatása a harmaDIKK helyet illetően, én köszönöm, hogy megírta, és verőlegénynek, meg köszönöm, hogy megírta, hogy milyen felesleges. Én ilyeneket szeretek itt olvasgatni, nem pedig az OFFokat órákon keresztül. UFF!

prakp 2021.01.05. 08:29:21

@Gia: Köszi, megnyugodtam. Szerintem Fálki játékosnak jobb lenne, főleg ahogy a svédekhez hozááll... Nagyon bírnám, ahogy az elefánt-talpú váladékzabálóval összezárnák!

VV Erőlegény #TEAMBÁLA 2021.01.05. 08:39:08

@prakp: Most, ha ilyen wannabe TIK-TOK influencerek bemehetnek 80-100 ezer követőkkel a hátuk mögött, akkor wannabe HV bloggerek is bemehetnének néhány száz HV kommentelővel megtámogatva (persze a tegnap előtti állapotot alapul véve). :-D Örülnék neki, ha elsimulnának az ellentétek!

Spitzbaue® 2021.01.05. 08:52:08

Még az esélylatolgatáshoz: Bála hatalmas előnye Lóbelttal szemben, hogy már 3 párbajon is volt. Azért ez a mezei s(z)avazóknál nyom a latba, úgymond (mmkk) Bála már megdolgozott a nyereményért. És remélem, még úgy alakul, hogy a kanci lesz a kiválasztott, és Bála megint leveszi a lilát. Úgy érzem, hogy akkor kanci kihívja, mert van ott egó meg hatalmas arc (meg sötétben levés) rendesen.

Lóbelt meg egy tuja, nem is fog phárnhajozni, nekem ugyan szimpatikus, de nem sokkal szimpibb, mint Moha.

Magentax 2021.01.05. 09:09:16

Na szóval? Kinek szimpi még Héliumka? Amit tegnap leművelt....
Ez a fajta az, aki még a temetéseden a koporsódból is kirángatna, hogy csak még egy uccsót baxxál vele.
Hihetetlen, micsoda egy erőszakos, rámenős kis szuka, istenbizony, már sajnálom Mót.
Mára már teljesen egyértelművé vált, ki használ ki kicsodát....

Fru zabálása....atyavilág. Rég láttam ilyen gusztustalanságot (a köpködést leszámítva).

Más...olvastam, hogy szilveszter után akkora rumli volt, hogy úgy kellett ráparancsolni ayz ápoltakra, takarítsanak ki. Azután azt is olvastam, hogy annyira pazarolnak, hogy kajaszigorítás van, csak azt az ételt és annyit kapnak, amit meg is esznek - nincs habzsidőzsi.
Ezekről pl. miért nincs szó az összefoglalókban? Sokkal szívesebben nézném, mint ezeket a műszerelmeket.

Qqts 2021.01.05. 09:10:56

@Niemandhäuser: kizartnak tartom, hogy Balintot vinne. Pont azert, mert csak arc van, tartalom nincs.
Meg pedig azert, mert ahogy minimalis eselye van, azonnal vedi a segget.
A lila kendot rogton magara kapta es ugy hozzaszokott, hogy most mar keri is. Neki ez szerinte alanyi jogon jar.
Irto pofatlan, foleg azert, mert amugy nem szerezhet lila kendot a buntetese miatt.

Qqts 2021.01.05. 09:12:00

@Magentax: a kaja szigoritas volt adasban, azt nem tudom, hogy vv-ben vagy bv-ben, de volt

Brigante · http://www.itthonrolszabadon.hu/ 2021.01.05. 09:22:16

@Magentax: Hélium: nekem volt hasonló barátnőm (nagyvonalúakban még hasonlított is rá). Fura volt... nekem nem begyere ez a dolog, persze, lehet, hogy valakinek jó...

MsIreneAdler 2021.01.05. 09:22:21

@Qqts: teljesen egyetértek. Szerintem sem vinné Bálintot, nem erdekelné, ha emiatt kutyáznák, ahogy eddig sem érdekelte. Meg is magyarázná magának, hogy miért nem tökös. Talán azt találná ki, hogy akkor sem táncol úgy, ahogy Bálint fütyül, neki senki ne mondja meg, kit visz ki, azértse...blabla. De alapból ő egy gyáva kis fos.

prakp 2021.01.05. 09:22:36

@VV Erőlegény: Elég régi read-only vagyok, a hozzászólásomat két dolog indikálta. Az offhenger és a beltenyészet meghasonlása és az elefánt-talpú szarzsák, valamint az ostoba kuszaszájú "nőjének" a viselkedése. Szóval ilyen szintű -most nem is találok szavakat- talán agybaj, azért nem mindennapos. Sok kérdésem lenne a szerkesztőkhöz, de az szélbe szórt homok. Például, a vellatündér... Értem, hogy nem szólhat bele a játékmenetbe, satöbbi. Azonban mindennek van határa. Abba is rossz belegondolni, hogy mi is csak a szerkesztett verziót látjuk, döbbenetes lehet a nyers. Ha nem avatkoznak a dolgokba, miért nincs már on-line közvetítés? Nah, mindegy, most nekem is sikerült túltolni!

MsIreneAdler 2021.01.05. 09:26:09

@Ármándójózsi: én szoktam olvasni a fejtegetéseidet, ha ez számít valamit.

Qqts 2021.01.05. 09:28:19

@prakp: erre mar en is gondoltam. Ha ez a vallalhato, akkor mi az, ami nem kerul adasba.

A legeslegelejen azt irtam szeretheto a tarsasag, aztan megszoktak a benti letet es a kamerat es megmutatkozott a valo.

Sok mindenki kifejtette itt a velemenyet a ciganysaggal kapcsolatban, voltak durvabbak is, mint Falkie, szerintem. Aztan megis rajta csattant az ostor, mert o hv-s. Ha sima kommentelo lenne senki le se szarna...pedig o is ugyanolyan ember, mint mas.

prakp 2021.01.05. 09:30:43

@MsIreneAdler: Szintén EKG. A megnevezett organikus teleszart buvárruha típussal volt már büntetőügyig fajuló "konfliktusom". Nem tudom, hol gyártják ezeket, komolyan. A tespedésen és a töltés-ürítés cikluson kívül csak a rosszindulat. Gratulálok a tisztelt szülőknek! Ugyanez igaz a görcsös grincsre. Szvsz, persze.

kozi001 2021.01.05. 09:31:55

@Qqts: Nekem az a vicces, hogy a harsányabb Ginára ment a cigányozás.

Megsúgom, aki valóban meglop, kirabol, megtámad az a sunyi Dani típus!

Azért mindenek előtt a tesókkal haverkodik(Gina, Renátó), mert ösztönösen kell a cinkos...

Hamarabb fog összeveszni Bálinttal, mint Renátó tesó havercsótánnyal!

ficekence 2021.01.05. 09:33:48

@Ármándójózsi: Én mindig elolvasom, ebből is tájékozódom, persze nem értek egyet, mert senkit nem kedvelek az ápoltak közül. Vivi annyira halvány, hogy nagyon igazságtalan lenne a 3. hely.

Qqts 2021.01.05. 09:35:00

@kozi001: Balint le tudja nyugtatni ot.
Van benne egy tisztelet mindketto fele. Balint es Renato fele is, mert a batyjat latja bennuk.
Azt nem tudom ki lopna meg, szerintem a Robi

prakp 2021.01.05. 09:35:14

@Qqts: Fálki ezzel a távíró-stílussal tett be nekem, de csakis mára. Azért azt vehetjük ténynek, hogy a megszokott előítéleteknek szemmel látható alapja van. Az elefánt-talpút már kiveséztem, a dricc már elhullott, még a proliúr van hátra. Mert az is csak ugyanazt műveli, mint a váladékzabáló. Tölt, ürít, fröcsög. Két tespedés között persze.

Qqts 2021.01.05. 09:38:36

@prakp: sajnos nem alaptalanok az eloiteletek. Ezt el kell ismerni. Nem is tagadtam ezt.

Az en gulu szemem is kiesett a helyerol, kenyelmesebb lett volna egy-ket ilyen bekezdes. Szarnak nem mondanam, de teny, hogy tomeny.
Mivel a szemem romlott 2 dioptriat, igy karteritesi pert inditottam ellene. Ki kell fizetnie a szemmutetem.

prakp 2021.01.05. 09:41:35

@Qqts: Minimum egy faja posttal, így van!

Qqts 2021.01.05. 09:49:08

@prakp: olyat mar irt, nem is egyet. Nem eleg. Hibazott, bunhodjon. Mondanam h feszitsuk keresztre, de lehet elvezni.

Fizesse csak ki a szemmutetem.. azzal majd megtanulja, hogyan kell ingyen hv-t irni!

Viccelek csak, nem neked szol a guny, hanem neki :))

Qqts 2021.01.05. 09:49:54

Élvezni = élvezné

evacat 2021.01.05. 09:53:19

Elgondolkodtam én ezen a Merci-Moh kapcsolaton.

Mi lenne, ha mindez fordítva történne? Moh reggel-délben-este-éjjel Merci segge végében létezne levakarhatatlanul, lógna a nyakában, csókolgatná, simogatná. A kanapén-ágyon a tetejébe mászna, dörgölődne, kezeivel a ruhái alatt matatna.

Mindezt úgy tenné, hogy közben Merci egyfolytában tiltakozna ez ellen, világosan elmondva, hogy ezt ő nem akarja. De hát ő is tudja, hogy nincs hova menekülnie, mert a villán belül úgyis utoléri az az agressziv állat Moh. Csak a titokszobában, meg a kinti kanapén mer sirdogálni félelmében.

Miről irnának akkor a portálok? A fb-on, instán, tiktokon megindulnának a jogvédő amazonok, szabaditsuk ki Mercit feliratú táblákkal, ott tüntetnének az RTL székház előtt minimum Moh kasztrálását és a műsor azonnali befejezését követelve, nem türhetjük ezt a már ötven napja folytatott abúzust, szántsák fel a villa területét stb.

De nem. Nincs ilyen. Még csak fel sem merült eddig. Ez a kettős mérce?

/Vicceltem. De mint minden viccben talán ebben is van némi igazság/

evacat 2021.01.05. 10:00:26

Egyébként Moh engem valahol taszít. Első perctől kezdve sunyin viselkedik. Amit Mercivel művel, az minden határon túl megy és közben játssza a mártirt. Ha nem akarná a lány közelségét, akkor még ezen a kis alapterületen is el tudná kerülni a testi közelségét, de még ezt sem teszi, mert ez is valamiféle határozott álláspont lenne. Vizenyős tekintettel néz a semmibe, a semmiből. Nem lehet valami nagy lángelme.

MsIreneAdler 2021.01.05. 10:11:32

@prakp: mindent megteszek, hogy elkerüljem az ilyen típusú embereket. Konkrétan költöztem is emiatt, mikor láttam, hogy a körülöttünk egyre durvább alakok jelentek meg. Gondolom, aki emiatt rasszistának tart, az még hírből sem ismeri a környéket, nem hogy ott éljen...
Lehet itt a pc jegyében a szőnyeg alá söpörni a problémát, de ezzel nem segítünk senkinek.

Qqts 2021.01.05. 10:14:54

@evacat: ekg!
Raadasul a tobbiek is basztatjak Merci miatt. Bekeben szeretne levallni, de csak erosebben tudja majd visszautasitani. Csak aztan a helium hang brummogosra melyul es kicsinalja szerencsetlen Moh-t

Gia 2021.01.05. 10:20:44

@Qqts: Már megint ekg mindennel.:-) És szerintem is csak a szája tengernagy Renátónak,rég össze van már szöarézva a gatya.Remélem nem mutatja meg. :-)

hereverő heverő 2021.01.05. 10:24:27

@Gia: vagy ami még roszabb: megeszi

Gia 2021.01.05. 10:26:23

@Ármándójózsi: Nekem is Bálint a legszimpibb,csak félő,hogy egy bazi nagy tégla.Mondjuk Rencsó például téglának sem lenne alkalmas.A második nálam is Robi m,szerencsére teljesen normális és nem egy csillámpóni karakter.Úgy ahogy téged engem is zavar picit valami az arcában.Talán amikor tátott szájjal,egérfogakkak rácsodálkozik valamire.De erről meg nem tehet.

Qqts 2021.01.05. 10:26:36

@hereverő heverő: itt a Heverooooo! Jupijajeeee!

hereverő heverő 2021.01.05. 10:28:01

@Qqts: Nem, nincs itt. Még olvas, de lankad közben.

Gia 2021.01.05. 10:28:43

Merszike egy pióca.Pedig a riportba legalább öccör elmondta,hogy most már tényleg,tényleg,tényleg...vége.Látjuk...

Gia 2021.01.05. 10:30:24

@ficekence: Vivi majd feljön ha kevesebben lesznek.Nem az a könyöklős tipus.

budapest23 2021.01.05. 10:36:42

Háttérként, miért nem müködött a legtöbb olvasó számára Fálki öfije:

Az emberi agy úgy ismer fel leírt szavakat, hogy képeket gyárt belölük és azokat összeveti a már ismertekkel. Ezért lehet pl. ilyet is megtenni gond nélkül:
creativecommunicator.files.wordpress.com/2013/07/cambridge.jpg

Ezzel szemben az összeírt szavak nem illenek semmilyen mentális lexikonba, és a szaknyelven szegmentálásnak hívott automatikus (ejtsd, olvasáshoz szükséges gyors) felismerés nem müködik, ehelyett irritáló extra "feladatot" ad az agynak a megértéshez.

Ez játéknak, ha tetszik avantgárd müvészetnek jó, olvasásra szánt hosszabb szövegnek nem.
(lásd még: ha csak egy bekezdésben használta volna, hogy pl. a müsor egy különösen pörgös - haha, tudom - részének hangulatát adja ezzel vissza, még meg is dícsérte volna mindenki az innovatívsága miatt!)

Ennyi, nem érdemes emiatt megkövezni senkit. Aki nem nyelvész, az könnyen belefut egy ilyenbe és akaratán kívül zavar össze olvasókat. Nyílván többé nem teszi, hiszen piszok meló (több mint egy sima szöveg, képzelhetitek) és mégsem müködik :)

Qqts 2021.01.05. 10:38:17

@budapest23: ez de jo nezopont :) koszi :)

Gia 2021.01.05. 10:40:20

Mikor lesz már kiválasztás??

ficekence 2021.01.05. 10:46:58

@Gia: Tudom, hogy feljön, de most szépen tujul. nem szimpatikus, nem szeretem a vontatott beszédű embereket, nem természetes. Egyébként én Mót várnám harmadiknak. Nem látom sunyinak, az igaz, hogy próbál mindenkinek megfelelni, de nem olyan nagy probléma az. Merci teljesen tönkreteszi a játékát, illetve nincs is neki a lány miatt. Puszilgatnia kell, mert a többiek is ezt várják tőle. Elég szar helyzetben van.

K_Attila 2021.01.05. 10:47:17

Alice átírta a nevét, vagy ez a default törölt név név?

LaciHogyVoltol 2021.01.05. 11:05:12

@úgymond olvasó mmkk: Úristen, nem mintha a VV-s szereplés már önmagában nem lenne gáz, de ez nagyon cink!!! :)

LaciHogyVoltol 2021.01.05. 11:08:59

@Magentax: EKG!!!!!
Esküszöm ezt a kommentet várva olvastam végig a hozzászólásokat!

Pár napja elég éles vita alakult itt is ki a kinek van (több) igaza a Merci-Moh nyűglődésben és én rendesen meg voltam lepve, hogy még itt is sokan a Héliumos pártját fogják, holott eddig is messziről látható volt, hogy a Héliumos rohan mindig házhoz a pofonért, és ezt a tegnapi öfi csak még jobban aláhúzta...

Kábel Barát 2021.01.05. 11:09:52

@evacat: Moh-nak minden eszköze megvan arra, hogy leszerelje Mercit. Elég lenne, ha hangyafasznyit határozottabb lenne. De az az érzésem, hogy az egójának jól esik, hogy egy lény folyamatosan lóg rajta és rajong érte. Amíg nem lett nyilvánvaló, hogy Merci a szerelmesebb, addig ezerrel fűzte, amint meglett a rajongás behúzta a féket. Számomra Moh végtelenül szánalmas, irritáló és idegesítő. Unalmas nyálka lény. elmondhatatlanul felbasz ez a páros, Moh, ahogy babucizik, meg kincsemezik 0 érzelmi töltettel, Merci a hélium hangján való vinnyogással és a 4 éves értelmi és érzelmi fejlettségével. Amúgy egyáltalán nem jó nő, dugó alakja van, látszik, hogy életében nem sportolt, fel is kapott 8kg-t rögtön. Annyira viszont nem rossz, hogy ennyi idő után egy hímnemű lényből ne tudna olyan reakciót kiváltani, aminek szex a vége. Nem gondolom, hogy Moh homi, de ezt a részét nem értem a dlognak.

evacat 2021.01.05. 11:16:41

@Kábel Barát: egyetértek. Le tudná magáról vakarni, ha akarná. De akkor mivel kerülne bele az összefoglalókba? Inkább játssza ezt a mártír szerepet. "Látjátok, én nem akarok tőle semmit, de hát szegénykének szüksége van érzelmi támaszra bla-bla-bla.
Tökéletes leirást adtál: unalmas, nyálka lény.

Qqts 2021.01.05. 11:20:52

@Kábel Barát: @evacat: es ha csak szimplan nem akarja megbantani?
Nekem ez a verzio realisabb.

Masreszt, en sem akatnam kivaltani Mercike sertetsegbol fakado haragjat. Onnantol kampec.
Moh ezt a legelejen baszta el, amikor a zrikalasaval -amirol mi is azthittuk, hogy oda van a kislanyert-, elultette a bogarat a kislany fuleben.

kozi001 2021.01.05. 11:24:30

@Kábel Barát: A segge azért elég jó! Inkább, mint a fogpiszkáló Virág.

Moh meg szánalom. Odakint páros lábbal rúgná ki. Csak itt meg nem tud mit tenni.

Moh meg rendesen kiélvezi ezt a helyzetet.
Amikor ilyenkor sunyi mosolyt tol a tokmányorra alatt, akkor kéne szívlapáttal pofán csapni a rókaképét!

evacat 2021.01.05. 11:26:49

@Qqts: Nem értünk egyet, de nem baj.
Nem akarja megbántani? 36 millió árnyékában azért már nem széplelkűsködnek az emberek igy a játék félidejében. Másrészt, meg ha Mercike hisztizni kezd, az Mónak nem olyan rossz, mert Mercitől viszi el a szavazókat, Mónak megint ad egy lehetőséget szavazatgyüjtésre.

Qqts 2021.01.05. 11:27:35

@K_Attila: szerintem katapultalt.
O tudja. Mindenesetre erdekes, hogy en kaptam meg tole a szenzitiv jelzot

Qqts 2021.01.05. 11:30:16

@evacat: alapvetoen en konfliktus kerulo gyereknek latom. Rosszindulatu megjegyzest nem nagyon hallottam tole. Erre alapozom a velemenyem.

Nem biztos, hogy a szazalekok miatt valasztotta ezt az utat, szimplan csak nem akar basztatasok keresztuzeben elni. Ezt meg tudom erteni, szerintem ezt senki sem elvezi.

LaciHogyVoltol 2021.01.05. 11:34:20

@kozi001: Ti tényleg ennyire lemaradtatok arról, hogy Moh nem egyszer már megpocskolta Pikachut a lepedő alatt? Ezt a január 1-i beszélgetésükben virágnyelven meg is beszélték és az öfiben is lemenet, nem csak a BeleValóban...

Az igazat meg már @Kábel Barát is kimondta, csak szerintem a konklúziót vonta le rosszul:
Mercike nem jó nő, de annyira nem is rossz, hogy ott bent, ha önként odatartja a valagát ne lehessen hátulról megpakolni. Moh meg ezt kihasználja tény, de miért ne tenné. Egy olyan lány, akinek 100x elmondod KAMERÁK előtt (tehát az összes rokona és barátja is végignézi ezt), hogy semmit nem akarsz tőle, este mégis bepucsít az tényleg csak annyira jó, hogy meg legyen pocsékolva. Szóval valahol igen, Moh-tól is csúnya dolog, de ez nem lelki kihasználás, mert az akkor lenne, ha közben hitegetné, ez testi kihasználás, de Mercike meg 1000x-el adja alá a lovat, mert kint magához tudta láncolni a fogatlan cigó asztalos tanulókat a nunival, és azt hiszi, hogy ez midig, minden esetben működni fog...

Szóval egyszó, mint száz ezt nem Moh-nak kellene leállítani, hanem Mercikének, mert rá nézve 100x annyira gáz, és Mercike már bebizonyította, hogy a szép szóból nem ért, szóval Moh-nak a legundorítóbb Renátó stílusba kellene lesüllyednie ahhoz, hogy TALÁN Mercikének valamennyi átjöjjön az üzenetből, de azzal meg a nézők szemében ásná el magát (még jobban).

Moh sem egy okos ember, félreértés ne essék, önmagát hozta ebbe a szar pozícióba, amiből jól már nem tud kijönni, de az ő szempontjából még mindig jobb hogy szépen csendben törölgeti a farkát Mercikébe esténként a paplan alatt, mintha valami óriási ordenáré balhét csapna, hogy végleg le tudja vakarni magáról...

akkorsem 2021.01.05. 11:37:21

A Dani gyerek az katalizátorban és rézben érdekelt, mint olyan?

Kábel Barát 2021.01.05. 11:38:33

@Qqts: magamból kiindulva én nem tundék ennyi időn keresztül ilyen türelmes lenni. Egyre határozottabban jelezném, hogy ezt nem akarom. De, ha nem akarom, akkor nem smárolom le a csajt és nem nyúlok alá, nem puszilgatom és babusgatom. Én nagyon megerőszakolva érezném magam, ha ezt kényszerűségből kellene csinálnom. Merci sem szerelmes szerintem, csak rohadtul nem érti, hogy hogyan lehetséges, hogy az asztalos szakmunkások sorba álltak nála, most, meg, ha mindent belead, akkor sem ér el semmit.

budapest23 2021.01.05. 12:10:21

@Kábel Barát: Most nem azért, de ha Merci nem lenne, mije lenne neki a villában? Mivel nyerné el a 36 milliós nézöi kegyet? Milyen furfanggal, teljesítménnyel, képességgel? Ennyit szerintem ö is levesz.

Szerintem abban reménykedett, hogy valaki a játék utsó harmadában kiviszi és kint hagyja Mercit, és akkor annak tiktokörültjei szolidaritásból öneki (és remény szerint rajta keresztül mégiscsak a kiscsajnak) szavazzák meg a fönyereményt.

Egy alekoszi vv-életmüvet felidézve ez taktikának mégcsak nem is a legrosszabb/legbutább!

kozi001 2021.01.05. 12:19:27

@akkorsem: Az is lehet. Egy intim gomba kenőcsöt beküldhetnének mondjuk Daniellának!
Meg akkor most már Virágnak is!

cascade 2021.01.05. 12:19:46

@Ego0123: Itt mindenki ismer mindenkit csak a beutaltak nem ismerik egymást, és ez éppen elég ahhoz, hogy kellőképp utálják is egymást.

Fálki 2021.01.05. 12:20:43

@Qqts: Kártérítési per... azthiszem, majd adok én neked olyat, Te lábatlan!

kozi001 2021.01.05. 12:21:08

@budapest23: Reménykedhet a hokis!
Már mindkét Don Huan-t kint hagyná a csaja!

Ha már csak a 7-es van legjobb nekik ha Daniella és Mohcsing egymás ellen mennek, mert akkor nem égnek akkorát, mint a Rechstag!

Qqts 2021.01.05. 12:24:42

Dobott ertesitest a blog, hogy vki megszolitott, de ugy latom semmi erdekes :Dddd

Fálki 2021.01.05. 12:27:20

Remélem aki éjjel sokaig fennvolt és aztán korán kelt, eleég kutyául érzi magát..

gala galuska 2021.01.05. 12:31:41

@Fálki-nak mondta valaki, hogy "Hogyvolt" helyett a fenti ömlesztett "szótenger" olvashatatlan és élvezhetetlen? Jó nem lehet mindenki egy Sixxx, anno ő mindig jobb volt, mint maga a műsor, de próbálkozni szabad, vagy legalábbis nem ártana.

Qqts 2021.01.05. 12:32:29

Aki kialudta magat az valjon szekrenyajtova es zarogassa a Rencsula

Fálki 2021.01.05. 12:34:46

Tessék csak dolgozni tovább, kedves rabszolgák.

Qqts 2021.01.05. 12:38:30

@gala galuska: jo paran mondtak neki, de nem erti.

Brigante · http://www.itthonrolszabadon.hu/ 2021.01.05. 13:19:29

@evacat: Nagyon igazad van! Ez is a zaklatás egyik formája. Hát... igen ez az amikor szembejön az, hogy nem minidig a férfi a hunyó (többnyire igen ezt elfogadom) és akkor ott van az a 25%-rész amikor a nők okozzák a zaklatást és a családon belüli erőszakot. Rohadt nehéz elképzelni, de van ilyen is.

Brigante · http://www.itthonrolszabadon.hu/ 2021.01.05. 13:23:56

@Fálki: jó volta a poszt, csak marha hosszan volt "felturbózva". Nagyon jó volt csak lefáradtam míg végig olvastam (tudom, vegyek szemüveget) ha váltogattad volna a stílusokat élvezhetőbb lett volna. De így is áldassék a te kezed!!!!

evacat 2021.01.05. 13:29:53

@Brigante: Igen, van ilyen is. S mi már ötven napja figyeljük.
Csak sokan nem akarják meglátni.
Merci nap mint nap kezd mindent előlről, egyre erőszakosabb, csak
az ő általa alkalmazott erőszak nem elsősorban fizikai /bár amikor
"lóra" pattan, akár annak is tekinthető/ hanem inkább verbális, de
az folyamatosan.

Brigante · http://www.itthonrolszabadon.hu/ 2021.01.05. 13:41:15

@evacat: hogy őszinte legyek egy férfi szemével ez először jó! Volt ilyen barátnőm, nekem nem jött be anno. Itt viszont Moha még csak szökni se tud.
Valami nekem nem tiszta az ügyben... szerintem a lánynak az önbecsülését zavarja, hogy nem tudja elkapni a srácot.

Kábel Barát 2021.01.05. 13:42:07

@evacat: ha Moh jelzi Merci felé, hogyneki jólesik az ölelése meg a bújása, akkor ezt nem lehet erőszaknak nevezni. Az más kérdés, hogy Merci többet akar, de Moh csak pont annyira ellenkezik, hogy Merci azt kéretésnek vegye. Kétlem, hogy ne tudna olyan jelzést adni Merci felé, hogy egyértelmű legyen számára, hogy nem akar tőle semmit. Egyszerűen nem akarja, csak szemét módon húzza az agyát. Teszi ezt bárgyú, ártatlan fejjel, türelmesen, egy pillanatra sem kizökkenve ebből a szerepből. Merci nyávogásától és sorozatos próbálkozásaitól csak az idegesítőbb ahogyan Moh kezeli a helyzetet. Ha kikerülnek a villából, kb. 0 perc lesz a közös kapcsolatuk, Frunátóékból még kinézek egy nyugodt hétvégi kefélést, aztán miután rájönnek, hogy teljesen tartalmatlan a kapcsolatuk, az egyik jobbra, a másik meg balra el.

evacat 2021.01.05. 13:48:49

Persze, hogy egy férfinak ez hizelgő, nemcsak először.
Mó is egyik pillanatban terhesnek érzi, de azért érezhetően büszke is,amikor széttárja a kezét: én nem tehetek róla, de nem tudom lerázni.
Istenigazából nem is akarod majomparádé, ha ez sem lenne, akkor mivel kerülnél be az összefoglalóba? Semmivel. Akkor már csak a belevalóban gusztustalankodhatsz.

Merci pedig nem szerelmes, csak egy elkényeztetett liba, aki megszokta, hogy az van amit ő akar. S ha az nem ugy van, akkor hisztizik, földhöz veri magát, visit, zsarol, sír. Pontosan ugy mint egy ötéves ovodás. Ő is szerepet játszik. Ő is benne akar lenni az összefoglalóban.

Fálki 2021.01.05. 13:51:35

@Brigante: Koszi, ahogy korabban irtam mar, kiserleti dolog volt, biztos voltam benne, hogy vagy nagyot ut es szeretni fogja a nep vagy melyutes lesz és egyaltalan nem. Nincs ezzel baj, vallaltam a kockazatot, nem jott be.

Fálki 2021.01.05. 13:53:36

@Brigante: Nekem is volt meg anno megboldogult fiatalkorom egy extran nimfoman csajom és elotte azt hittem, hogy az a vilag lejobb dolga, ha ilyen nod van, mert akkor aztan mindig mindenhol mindent lehet.

Aztan amikor a 20. nap korul mar tenyleg semmi masrol nem szolt az egesz, csak h allandoan baszni kellett reggeli elott utan es kozben, ebedig, aztan ebed elott utan es kozben aztan vacsoraig, aztan..... Akkor rajottem, hogy ez annyira megse kurvajo.

S mercike is ezt csinalja, csak lightosan.

Kábel Barát 2021.01.05. 14:00:01

@evacat: szerintem a héliumos hang is azért van, mert lehet, hogy a Tiktokon ez nagyot ment és annyira cuki, hogy tuti benne lesz az öfikben. De elég nagy agyhalottak, ha azt hiszik, hogy ezzel az évődéssel 36 milliót lehet nyerni.

2021.01.05. 14:00:01

vanujposzthajelezhetemilyenfalkisan

evacat 2021.01.05. 14:04:22

@Kábel Barát: sajnos vannak ennyire agyhalottak. Tényleg azt hiszik, hogy ezzel nyerni lehet.

Na nézzük az uj posztot.

2021.01.05. 14:08:46

@Fálki: terantottadmagadranekemmegamugybejottegyszerialkalommalstilusgyakorlatnak

Brigante · http://www.itthonrolszabadon.hu/ 2021.01.05. 14:37:04

@Fálki: EKG ugyanez... ez olyan, mintha sütit kellene enned minden nap... ez első hét jó, de utána már mindent ennél csak sütit nem.

A poszt: ne vedd negatív kritikának mert baromi jó volt, csak kifárasztotta a szememet... tudod a korral jár :)
süti beállítások módosítása