Hogy volt?

VALÓ VILÁG 10X51 – Gonosz grimaszok

2021. január 04. 14:20 - Fálki

Kellemes tavaszi januári napot mindenkinek, véget értek a szabadságolások, újra mehet mindenki dógozni, nekem meg nincs olyan sok ihletem ennek az unalmas résznek a feldolgozásához, de majdcsak kitalálok valamit…

PP van ma is, elég szolid outfitben és szavazásra buzdít minket egy olyan kérdéssel, amire egyszer már igazából szavaztunk és az Mercédesz játékának a végét jelentette. Akkor a „Ki generálja a legkevesebb sztorit?” néven futott a dolog, most „Ki a leghalványabb?”. Ismét gratulálok szerkikéim, van ott kreativitás, mint Renátóban humorérzék.

kepernyofelvetel_165_egyedi.pngVirággal és Danival kezdünk:
danifáradt, virágfeszült, nincskibékülve, túlsokativott, kiidegesítkit, Mercikétkiszereti, nesegíts, csúnyánbeszélsz, engeddel, neszidd, nemszimpatikus, jótanácsolj, faszkivan, igazadvanVirág, felesleges, Mohmeghülye, megjampiis, nemszólokbeletöbbet, netesózzunk.

kepernyofelvetel_166_egyedi.png

Párocska go to nappali, ahol a Frunátó és Gina kerül először sorra:
nemtudommivolteste, neharagudjatok, izé, faszbajomvolt, nemértettem, Ginanekacsintsmertrondavagy

Dani in the house vol 2., bedroom edition:
túlzásbavittem, neharagudjdenemúgyértem, hogygondoltad, nemvagyunkjóba, Bálintazoké, átadtammagamapillanatnak, nemvagyunkjóba, sőtegyrerosszabb, szarokazegészre, kerüljükegymást, meglátásazlehet, zárjukle, Mercikekussolj, nemszeretnékbeleszólni, magaménakéreztem, felesleges, úgyhogyja, csakeztakartamfaszom, sajnálom, nemleszjó, sosevoltjó, mertígyalakult.

Terasz:
kobold, ducifiú,koszlidérc, szánalmasakazok, kisgyerekek, nemmennékoda, ezavéleményem, beokádok, geci, uuuhuhuhuhuuuristen, bohócok, okádék, kivanott, Robi, rafinált, nemrafinált, buta, sunyi, betegnekiazagya, jólmegmondtammegint
kepernyofelvetel_170_egyedi.png


ViccesViviblokk:
Robikakilnimegy, előbújikakisördög, vízkell, rányitok, leöntöm, kiröhögöm, Merciismegnézi, Viviismegnézimegint, Robiköpninyelninemtud, ottnemisaztkell, lányokmennekfürödni, LudasRobi,háromszorosanadjavissza, mostmegkapjátok, Mohazajtófelelős, Bálintakameraman, instaközvetítes, jéghidegavíz, bikinibenfürdőtetováltlányok, áááááááááááá, éshameztelenlettemvolna, ezazbaszdmeg, énmegborotváltamaszőröm, habosszúakkorlegyenbosszú, vivinevetett, nekitetszett, mostBálintfürdik, meztelenül, megyaliszt, atörölközőmetne, de, áháháháhá, baszdmeg, sohatöbbenemlisztezek, mertutánaborzasztó, takarítanikell, tüsszentés, igaz.
kepernyofelvetel_173_egyedi.pngkepernyofelvetel_174_egyedi.png
kepernyofelvetel_175_egyedi.png

Mérlegelés:
50napteltel, lassanfélidő, súlyellenőrzés, vivisokkotkap, mindenkimasnevetgél, neeee, bármitcsakeztneee, Robi, tevagyalelkitársam, találjkivalamivarázslatot, nemakarokpufirizsalenni, hamostfeladom, azonnalkivisztek?, csakeztne, Mercivagyok, plusznyolckiló, úúúúúúúúúúúúristen, nemérdekel, nemakarokedzeni, megvagyokelégedvemagammal, jóvagyokaztkész, Mohszummanulla, Tetutigilisztásvagy, komolyanénsemértem, kiesettjátékos, nemíromleanevét, hamegvertekakkorse, pluszkettő, azsemmi, sertésmérés, fogyott, félkiló, mégnemvágósúly, maradhatszpárhetet, érziagatyáin, szorosabbrakellhúzni, hülyegyerek, félkiló, Viviiiiii, úúúúúristeeeen, sikongatás, ötkiló, miértnemszóltok, basszátokmeg, úúúristen, mifolyamatosanmondjuk, ezbiztos, ezénvagyok, az ötkiló, azötkilókenyér, édesistenem, gonosztörpe, pluszhárom, nemedzek, nemdiétázok, anagymalacnakleszekakismalaca, nekiúgyismindegy, mertszerelmes, becsicskítom, Danitutihíztál, nemhiszem, mínuszfélkiló, örökölt, kártyaleolvasóatarkóján, nemérti, nemlehetbelőlefogyni, meganyaka, azingekseérikkörbe, Virágplusz3.6, dehízzálmég, végreemberformádlesz, Bálint, leveszeminkábbamikroportotis, számítottamrá, plusznyolc, kicsitsok, visszakellenemenni, izomiskellene, Robisokateszik, pluszegy, meglepő, nemelégedett, Mercifossale, őnemedz, Viviazonnal, megyfutni, gondolom, Mercitnemérdekli, ténylegnem, ténylegténylegnem, dehamármégis, akkormiértnemcicirejöttfelezaplusznyolc, nemvivi, nemtomkicsim, megyekedzeni, nagyongyorsan, mertnemakarokvizilovatlátni, amikorvisszanézemmagam, Mercitnemérdekli, kábéígy.
kepernyofelvetel_176_egyedi.pngkepernyofelvetel_177_egyedi.pngkepernyofelvetel_178_egyedi.pngkepernyofelvetel_179_egyedi.png

Terasz:
vivinyújt, eznemaz, kétsarokemelés, kéthajlítónyújtás, karkörzés, előrehátra, szigorúan, vállvonalalatt, sírok, mindenkisírakiedzettvalaha, alibi, kóla, energiaital, csoki, ezeketneedd, decsakezteszi, ezténmondom, elkezdfutni, kabátban, megjönBálint, 100kör, nincserőnlét, semmilyensporthoz, amúgysevagyoksportolólány, demostazleszek, nemleszel, meginténmondtam, jöjjönaváltozás, 2021van, változnikell, négykör, aztáncigi, azonnal, ennyirenemlehetszhülyeVivien.
kepernyofelvetel_180_egyedi.pngkepernyofelvetel_183_egyedi.png

Ajándékozás:
kreatívakvagyunk, megbénák, koszlidérckapja, úgyiseladja, dekkrecserélné, Renátó, kékszivecskétvág, arraír, okosságokat, barátságról, megpingálta, felolvassa, együttjöttunkegyüttmegyünk, várvisszaaszefósbarátod, mennyireigaz, hagyokidőt, valóvilágtízgeci.
Törpeszarházileveletírt, olvasdfelhangosan, azbajoslesz, nesírjál, nagyonjólesettneki, BFF, nemsírok, nemtudokolvasni, inkábbmondomneked, Mercirajzolt, zsiráfnyakúakat, mindentköszönök, coelho, falamrarakom, köszönömnektek, jobbezmintaruha, vagyacipő, aha, mindenkiszeretittmindenkit.
kepernyofelvetel_184_egyedi.pngkepernyofelvetel_185_egyedi.pngkepernyofelvetel_186_egyedi.png

Párbajután:
Ahogymárírtam, belefagyottaszarisatörpébe, megintnemérti, majdmegérted, teiskiesel, Danireppel, Bálintjön, Fruszerintezhogy, perszenemgratulálnakaparasztok, jóvoltabeszéddani, nagyonkomolyvolt, cigányegycigányvolt, köcsögösködött, Bálintnemhitteel, Frunyakakörölszorulahurok, deörül, mertittaszerelme, okkettenavilágellen, nagyonrossz, Renátómegtorlólesz, rekordalacsonyszázalékkalkiesőleszelte, mirőlbeszélsz, ígymenjélnekiegypárbajnak, 68-32, mintadigóellen, Fruzsikitvigyenki, mindegy, Teiskintmaradsz, Fruzsitmegviselte, nemérti, Renátóse, nemmeglepő, Renátóamártír, pakoljátokrám, nemárRenátó, demár, nagyonszeretném, kiejtemmagam, nehallgassatokrá, ezamiittfolyikegynagynulla, beokádokittlenni, közöttetekittlenni, egytőlegyig, valamelyikünkkiesik, nemjó, valamitelbasztunk, sírok, nehéz, frutudjahogybárkitviszkivisszajön, tudja, majdmost, úúúúúúgyfognaknézni, ittmegmondom, úgyfognaklesnihogyígy, ahh.
kepernyofelvetel_188_egyedi.pngkepernyofelvetel_189_egyedi.pngkepernyofelvetel_191_egyedi.png


Hálószobai kutyapicsázás:
Frunemérti, gusztustalanokvagytok, talpnyalókegytőlegyig, ilyenemberekközöttnemszeretnékittlenni, nemvagyokrátokkíváncsi, talpnyalók, seggnyalók, Daniteis, Mohtkutyázod, aztánrámrakod, egygyengére, hogymenjekafaszomba, nemmegyekafaszomba, aztremélemtudod, nembeszélekcsúnyán, a véleményemetnyilvánítomki, Renátómegintkériajeleket, miértnemapofont, Renátósemakarilyenemberekkelegyüttélni, csakénvagyokagressziv, mitől, MITŐL, M.I.T.Ő.L. Basszátokmeg, dagadtozás, csakszépembernyerhet, Robinemeztmondta, megintferdítatörpe, nehasonlítsdmagadaRenátóhoz, mertnemvagytokegyszinten, neafruzsitpakoljátokmeg, denyugodtanmeglehetpakolni, kiakarnatégedmegpakolni, abakcigányonkívül, mindenkifogadjaelalehetegyvéleményt, Bálitnszerintakintiekígylátják, Renátószerintnem, vanakiúgyjöttbehogyinfullllllenszervolt, érted, infulllenszer, nemtudoknemröhögni, xezerkövető, Mohnaknemvoltsok, mostmegsokvan, Daninaksevoltsok, ígymárRenátótnemérdekliakkorinkább, hanemnekivanigaza, rakjatokrám, majdmegmutatom, szerintemis, kintafalunapon, kimindenkitalpnyaló, ezttisztázzuk, párnapjamégaztmondtadfruhogyfrankóvagyok, nemrádmondtam, énmondom, mindenkibenDaniisbennevan, jóakkoregyesével, Tecsapatodbanvannak, miértteakarodmegvédeniőket, akkorkezdem, Vivi, ginaseggébenvoltál, azmekkorapokollehet, atyaég, lilakendővoltrajtam, Robitejössz, énnemvagyokembertelen, jellemtelense, neviddkiaVivit, tudomazokosságból, akkorisszarembervagy, féltélabarátnőmtől, nemféltem, deféltél, neferdítsélFru, mertemiattesikkimindigtőletekvalaki, tartasztőlllle, nemtartok, énnemeztmondtam, Teisginafenekébenvoltál, márkettenvoltakott, jókisbulilehetettatomporban, dejóhogynemhívtakmeg.
Virágvagyok, gyökerekvagytok, undorítóak, hateigényesnővagy, énazvagyokbaszdmegtekivagy, trehánycsitri, Danineszóljbele, nekemegytrehánynemondjahogyigényesvagyok, nehasonlíthasson, mitképzelez, Danineszóljbelemegmondtam, kiagecivagyteitt, énigényesvagyok, tenekemnebeszélj, óborzalom, énnemvernéktelibesenkit, kimegyekinkábbinnen, mertezeknemigényesek, ateraszonleszekheló, vivijön, rosszullátod, nemvoltálott, ténylegnemvoltam, akkormiértkombinalsz, enaseggébőlismegmondtamnekihogyengemvigyenki, tényleg, tudtalbeszélniaseggéből, akkorfrankóvagy, belátom, frankócsajvagy, deénnemvagyokrosszindulatúse, angyalvagyok, vagyunikornis. Takaroggyáhazamárteisszerintem.
kepernyofelvetel_195_egyedi.png

Párnapigneménleszek.

788 komment

Facebook kommentek

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kábel Barát 2021.01.04. 14:36:18

Sajnos ez most nem jött be. 1. HV, amit nem olvastam végig, pedig várom mindig :(

Fálki 2021.01.04. 14:36:37

@vágtázó vadmalac: Lassúak vagytok, a poszt kikerulese elott en sem tudok kommentelni...

Gia 2021.01.04. 14:38:17

Nagyon jó a hv,csak aki nem látta az nem értheti.

2021.01.04. 14:45:30

@Fálki: én különösen; már 2 napja kotlok az alternatív öfi megírásán, tegnap csak minimálisan tudtam haladni vele, mert sokkal jobb elfoglaltságnak tűnt az adást követően, a hajnalig tartó offolás, mféle kekszuális témakörökben, amitől a reggel megérkezők egy része teljesen kiakadt. pedig nem is írt - sztem - senki, semmi olyat, ami különösebben sokkoló lett volna.

mocskosmacska 2021.01.04. 14:45:45

Ez most nem a legjobban sikerült poszt lett.

LaciHogyVoltol 2021.01.04. 14:57:06

Bocsi Fálki, ez most nekem sem jött be. Főleg azért mert kivételesen erről a részről órákat lehetne beszélni!

Tegnap Frunátó megint bebizonyította, hogy miért esnek ki sorba. Basszus a Dani-Moh törésszakadással akkora aduász volt a kezükben. Semmi mást nem kellett volna tenniük, mint kicsit hergelni a két szerencsétlent egymás ellen, plusz Renátónak és Frunak külön-külön belekötni egy kiválasztott delikvensbe, esetleg Mercikét beizzítani, hogy "jelzésértékűleg" tegye Mohra a kiválasztójelet és meglett volna a Dani-Moh párbaj. Ez meg elindította volna a teljes csapattörést, ugyanis borítékolhatóan extra sértődés lett volna, amikor Mercike, Bálint, Vivi és Robi beállt volna Moh mögé Danival szemben...

Ezzel szemben mit csinált a két fogyatékos: csicskageciztek meg kinyilvánították, hogy hogy utákják az összes talpnyalót meg seggnyalót, gyakorlatilag teljesen lesöpörve minden csapaton belüli konfliktust az asztalról, hiszen a 7ekből 6an (Mercike már kihullott a pixisből, remélhetőleg hamarosan a játékból is) újra egyesülni tudtak a közös Frunátó utálat zászlaja alatt...Hát gratulálok. IQ negatívak. És még ők sajnáltatják magukat, hogy milyen nehéz ilyen hátrányban a játék.

Valamint Renátónak az a felszólalása is érdekes volt, hogy Bálint, Merci meg Vivi azért erősek, mert ők már eddig is influenszerek voltak. Érdekes ez a meglátás kanyarban sem volt, amikor kivitette párbajra a 130 ezer TikTok követővel rendelkező Mercikét a szerencsétlen Amandával, amikor a szerkik reggeltől estig a TikTokot öntik a nyakukba....gratula...

Kosztarika 2021.01.04. 14:58:39

@vágtázó vadmalac:
Nem a témával volt baj, nálam. Emberileg zuhant pár ember szimpátiagörbéje a nullára.
( mielőtt még...!!! Ennek semmi köze a Merciként való viselkedésemhez Fálki irányába)

Kosztarika 2021.01.04. 15:02:14

@Kosztarika:
Az utóbbi természetesen csak vicc volt!!!

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 15:03:52

@Kosztarika: mán hozzám se szólsz, pedig én nem vagyok Fálki :(

hereverő heverő 2021.01.04. 15:05:19

Háááát... tudjuk be az idei első munkanap okozta spleennek.

Cimili2 2021.01.04. 15:06:43

na elolvasom, ha már a 100dik lettem. :)

Fálki 2021.01.04. 15:06:48

@LaciHogyVoltol: De ők ezeket nem látják. Én ezért is nem foglalkozom ezzel már, mert egyszerűen nemhogy az orruknál, hanem a szemuknel nem latnak tovabb.

Nekik a tattikazas az, hogy egymassal susmorognak, meg ismetelgetik, hogy mikor melyikuk jon vissza a parbajrol és ocsaroljak a masik csapatot, merthogy azok milyenek.

Ez nem taktika. Nezzunk meg korabbi évadokat, ott az igazi taktikusok már repultek is rá az ilyen szitukra és hétrol hétre uj csapatok alakultak kb, azok meg rohogtek a markukba.

Ez a két véglény meg azt hiszi h mennyire okos, aztan meg ott tancolnak ahol a part szakad.

Cimili2 2021.01.04. 15:08:26

@hereverő heverő: akkor ideírom, h jó a Taurus-os linked!! :)

Cimili2 2021.01.04. 15:18:24

@Fálki: nekemteccetaposzcsi, báravégérepicitfárasztóvoltolvasni. :DDD azért nagyon köszi!! :))

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 15:23:48

@Kosztarika: már rajzolni akartam neked egy driccmadártot, hátha az meglágyítja szívedet.

Fálki 2021.01.04. 15:25:58

@Kosztarika: Barátság extrákkal? Vagy most mi legyen. Én mar a bekoltozeskor mondtam, hogy ennel tobb nem lehet...

kozi001 2021.01.04. 15:38:14

@LaciHogyVoltol: Merci kihullana? Szerintem kint hagyná a "pasiját" szó nélkül!

A Dani-Moh párbaj meg amúgy is érik. Jobb ez nekik. A 7-esből amúgyis bárki kint hagyná ezt a kettőt:
strawpoll.com/saprpabwr/r

Kosztarika 2021.01.04. 15:42:50

@Fálki: Tudod nekem van egy értékrendem. A tegnapiak alapján a tiéd nagyon más, amit itt nem akarok kifejteni, de nincs összefüggésben a sexuális szokásaiddal. Mondjuk úgy, nem vagyunk egy ekg-n.
Szerettem játszani veletek, veled, de a jövőben mellőzzük, kérlek.
Köszönöm

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 15:42:57

@kozi001: a pókra a sarokban miért nem lehet szavazni? :)))))))))))

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 15:53:00

@tvbuzi: ach wie schön! wie wunderbar! wunderschön, mondhatnám!

2021.01.04. 16:15:15

@Kosztarika: kb. mki megfagyott, mióta leírtad, h no more games.:]

és/vagy dolgoznak, és azért nem jön senki offolni/onolni. akárhogy is nézzük, szomorú.:Đ

LaciHogyVoltol 2021.01.04. 16:15:32

@kozi001: Nem mondtam, hogy Mercike Moh ellen hullana ki (bár én azt is el tudom képzelni). Mercike szerintem Virág ellen fog kihullani.

Egyébként meg azt sem szabad elefeljteni, hogy egy párbajon nem csak azok szavaznak, akiknek valaki szimpatikus, hanem azok is, akiknek valaki nem. És bár Amandánál nagy volt az ellen, ezért nem dobott sokat a latba Mercike személye, de szerintem pl. sokan akik se nem Moh se nem Mercike pártiak simán Mercike ellen szavaznának egy párbajon. Többek közt én és még 1-2 barátom, aki nézi a műsort és meg szoktuk beszélni a látottakat...

2021.01.04. 16:21:45

@LaciHogyVoltol: megfordítanám: empirikus tapasztalataim okán, mo-n kvázi csak a protest szavazásnak van állandó, népes bázisa. persze, elő-előferdül, h vmi/vki mellett és nem ellen megy a voksolás, de könnyűszerrel megfigyelhető még mindig a kárpát-medencét leuraló, dögöjjön-meg-a-szomszéd-tehene-is-ha-csak-az-órájába-vett-új-gombelemet*-mentalitás. amivel nekem speciel nincs is különösebb bajom, megszoktam.:]

Fálki 2021.01.04. 16:23:01

@LaciHogyVoltol: Igen, de ugyanugy nem tudjuk azt se, hogy a kozeli ismerosi korunkon is az itteni ertelmes emberek velemenyein kivul mas mikrokozossegek pl hogy gondoljak.

S itt nem arra gondolok, hogy Renato kint pajtasai nyilvan frankózzák Renatot, hanem arra, hogy a teljesen fuggetlen emberek is lehetnek annyira flugosak, hogy valami olyannal szimpatizalnak, amire mi gondolni sem merunk.

LaciHogyVoltol 2021.01.04. 16:25:33

@vágtázó vadmalac: EKG, igen, általában az ellenszavazat többet is nyom a latba, mint a szimpátia szavazat.

Amúgy jelenlegi Instagram követő szám:

Moh (36.25) - Merci (33.3k)

Szóval amúgy szerintem Merci kihullan párbajon Moh ellen...tök a Mohra nyáladzó tini kislány a nézők közt, mint a tini kisfiú akinek Mercike lenne az esete...

Csakazertis2018 2021.01.04. 16:35:02

Sziasztok, évek óta csendes megfigyelőként olvasom a hogyvoltot, és a kommenteket... már-már ciki, hogy VV-t nézek, hiszen a gyerekeim lehetnének a lakók.. Nem követtem minden évadot, de megdöbbentő, hogy egyre butábbak a szereplők. Hogy ez tudatos választás-e, vagy tényleg ők jelentkeznek ? Nem tudom. De, ahogy írta valaki sohasem beszélnek semmi értelmes dologról benn, a szexen kívül... ezt pedig már hallgatni is unalmas.. Fiam van, még kicsi, de azért végig gondolnám az életem, ha olyan lenne, mint Moh, vagy akár Dani is. Daninál annyiból más a helyzet, hogy valami őrületes szeretethiánya , és megfelelési vágya van. Bálint és Robi egyenlőre tök normálisak, persze vakok között... A lányok közül Vivi a kedvencem, szerintem marha jó humora lehet a való életben, nemhiába jön ki jól Robival. Megyek összeszedem a gyereket, köszi, hogy itt lehetek. :)

2021.01.04. 16:40:12

@LaciHogyVoltol: nyem tom, csak tippelek (és abban, mint pár napja kiderült, nem vagyok rossz:'D), szerintem hasonló lehet az arány a nézők között, akik mohást, vagy merdzsót pocsékolnák, kis százalékuk egyiket se, egy még elenyészőbb százalék meg felváltva mindkettőt akár.

a férfiak a dugáspozitív nőkre inaktívabban voksol(hat)nak; megelégszenek azzal, h megba..bonáznák az illetőt, ha olyan szituba keverednének vele. a nők/lyányok - kekszuális, v különösebb érzelmi - vonzalom megléte nélkül is lojálisabbá, anyáskodóvá válnak egy számukra szimpatikus(abb) karakter felbukkanásakor. az meg valszeg nem véletlen, h ezek a karakterek többnyire ellenkező neműek.:]

Hogyan történt 2021.01.04. 16:41:22

Nem volt jó ez a felsorolás, mert annyi időt azért nem szánok a VV-re, hogy ezt még külön dekódoljam is. A rendes leírások jók voltak, de ezt nem olvasom végig.

2021.01.04. 16:46:41

@Csakazertis2018: példát vehettél volna rólam, hogy kötekedve, kollektíven mkit vérig sértve köszönsz be az első kommenteddel, de sebaj, a többiek bizonyára értékelni fogják ezt a kedvesebb hozzáállást is.:Đ

vivit hasonlóan látjuk, bálint és lobi vakok közt félszemű... besorolását is.
a szereplők minőségét illetően - őket válogatják be, jelentkeznek épkézláb emberek is, kisebb arányban, de ők mennek a levesbe.:]

a témákról - fenti utasítás, ill utólagos vagdosás eredménye, h csak nagyon limitált számú topic-ról nyilváníthatnak véleményt a játékosok.

cascade 2021.01.04. 16:46:50

Hát ez most nagyon vérszegény volt.

Ármándójózsi 2021.01.04. 16:54:15

@Csakazertis2018:
Ugyanmár, ne köszöd, mi örülünk Neked! (Egyelőre, ha nem csapsz le második körben egy olyan kommenttel, mint a Malac elsőre.)

Isten hozott, érezd jók magad!!!

És tegyél fel avatart, hogy könnyen megismerjünk. Lehet maszkos is az most trendi, én is akartam húzni egyet Ármándóra, de vírustagadó a köcsög...

u.i.: Én most nem használok smiley-t, mert perpillanat ez a fetisem, úgyhogy egészítsd ki velük ahogy jónak látod.

mocskosmacska 2021.01.04. 17:03:00

Szerintem egyértelmű, hogy a következő két kiválasztott a grincs és renató mester lesznek, fogalmam sincsen, hogy milyen sorrendben. Aki először megy, az kiviszi Vivit, mert őt gondolják a leggyengébbnek. A második kit fog vinni szerintetek? Vagy ha a következő kiválasztott renátó lesz, akkor szerint ki fog vinni valami fiút, hogy megmutassa, hogy ő az alfa, vagy megint behúzza a farkát, és kiviszi az általuk harmatgyengének tartott vivit?

VV Erőlegény #TEAMBÁLA 2021.01.04. 17:07:06

@Kosztarika: Mi akasztott ki ennyire ? Reggel én is átolvastam az éjszakai termést a BV után. Nekem tetszett, kicsit sajnáltam is, hogy nem voltam ott real time ? Sztem akármi is hangzott el, nem gondolnám, hogy a szívedre kellene venned.

VV Erőlegény #TEAMBÁLA 2021.01.04. 17:12:27

@LaciHogyVoltol: Egyetértek veled, hogy Frunátóék nagy ziccert hagytak ki, de szerintem ez az "őszinte" megbeszélés a hálóban közvetlenül a párbaj után zajlott, és akkor még benne volt a szereplőkben az indulat. Frunátóék teljesen vakon voltak eddig az erőviszonyokat illetően, és ott néhány perc alatt tudatosult bennük, hogy valószínűleg számukra game over van, ezzel együtt még egy kis szerencsével innen is fel lehetne, és fel lehetett volna állni, és ehhez azért ad hoc in situ helyzet adódott a Dani-Moha front spontán kirobbanásával. Nagyon benézték mindketten...

Kosztarika 2021.01.04. 17:12:43

@VV Erőlegény:
Nem is veszem a szívemre, csak meghúzom a határokat. :))

Hedo a nokedli szaggató 2021.01.04. 17:15:46

@Fálki: nekem teccet! Egész nap a 6 centire gondoltam! most értem haza, hulla vagyok, de ez a posztcsi jól esett. Puszika

mocskosmacska 2021.01.04. 17:16:21

@VV Erőlegény: Én nem vagyok benne biztos, hogy tudatosult bennük a helyzet. Tegnap este arra gondoltam, amíg néztem őket; hogy lehet, hogy fru tényleg annyira beteg, hogy ő tényleg azt hiszi, hogy ő egy igényes, intelligens és jóindulatú nő, akit kint imádnak és bárki ellen visszajönne.

2021.01.04. 17:16:51

@mocskosmacska: szvsz "elméletben" egyértelmű csak, h a frunátó párosból golyóznak ki vkit. a pöcshuszár szerkik bármikor bedobatnak számukra egy-egy, vagy akár egy páros mentőövet is (a saját, rugalmasan kezelt nézői szavazással, és/vagy személyre szabottan csak általuk megnyerhető lila kendővel/kkel). az elmúlt 50 adásban mindkét megmozdulásra voltak konkrét példák is. természetesen, én is annak örülnék, ha a puhos lenne megszórva, és végre kihajítva/szavazva a vellából, de amíg ez effektíve nem történik meg, kár lenne elkiabálni.:]

2021.01.04. 17:20:11

@Kosztarika: de nem leszel bús panda a későbbiekben sem, h emiatt a határmeghúzás miatt, téged nem akar majd - virtuálisan - meghúzni xyz a továbbiakban?:Đ (médium-orákulum-táltos skill bekapcsol, a válaszod: NEM!:D)

mocskosmacska 2021.01.04. 17:20:41

@vágtázó vadmalac: Azt sajnálnám. Már az lenne érdekes, hogy a hetessel mi lesz, ha ezek eltűnnek. Fruék már mindent megmutattak magukból. Az ő faszságuk miatt, meg nem tud mindenki kibontakozni, túl sok engergiát vesznek el.

Ármándójózsi 2021.01.04. 17:21:33

@VV Erőlegény: Szerintem az a baj, hogy mindketten @LaciHogyVoltol: -lal eleve abból a feltételezésből indultok ki, hogy a két teljes agyhalottnak van bármilyen tattikai érzéke, vagy egyáltalán annyi sütnivalója, hogy átlássa ezt a helyzetet. Nincs. Kész. Ezzel a kör rövidre zárult, tehát felesleges azon rugózni, hogy ha több eszük lenne mi lenne, meg mit hagytak ki, mert ez pont olyan, mintha azon agyalnánk, hogy mi lett volna ha...
De nem agyaluk.

2021.01.04. 17:21:52

@Ármándójózsi: Ármándó, te mit csinálsz egész nap? mit inaktívoskoccz? miért nem spammelgetsz, offolsz, onolsz, küldesz muzsikákat akármi? bármit válaszolhatsz, csak azt nem, h dolgozol, mert arra nincs bocsánat.:]

2021.01.04. 17:23:46

@Qqts:

te se nem random offkommentelsz má' úgy, mint rég.:'(
mi lett a kommentszekcióval?:'D

Qqts 2021.01.04. 17:24:28

@vágtázó vadmalac: csira melos vagyok.
Este 8ig kifagy a mehem aztan majd reagalok

LaciHogyVoltol 2021.01.04. 17:25:20

@vágtázó vadmalac: Szerintem a múltkori hangos nézői elégedetlenkedés miatt a szerkik már nem lesznek annyira szabadon ellátva eszközökkel a felsővezetés által, mint a múlkori 4 lila.

Plusz amit írtam, hogy Fru-Renáta most bizonyította be, hogy maguktól teljesen képtelenek bármilyen taktikát, csavart bevinni a történetbe, az állandó sopánkodásuk pedig már inkább idegesítő/fárasztó, mint szórakoztató, így szerintem lassan a szerkiknek is leesik, hogy az ő érdekük is kiejteni őket és akkor kezdődhet az igazi játék amikor a 7ek esnek egymásnak...

Ármándójózsi 2021.01.04. 17:25:21

@vágtázó vadmalac: Höööö???
Itt nyomom veletek amikor csak tudom, már konkrétan én is hányok magamtól olyan mennyiségben...

VV Erőlegény #TEAMBÁLA 2021.01.04. 17:26:56

@Ármándójózsi: Hátha nincs is tattikai érzékük, de legalább valami az életösztönük lehetne. :-D

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 17:27:31

Gézu, ha ezt olvasod: hiányzol!

2021.01.04. 17:27:43

Baszki, ez az első VV-poszt, amit nem olvastam végig. Társadalmi kísérletnek remek, Megaképekszépek. Túldicsértemdenembaj.

2021.01.04. 17:28:09

Ja, és ma bejött egy kövér nő a cipőboltba...

2021.01.04. 17:32:51

@Qqts: gyász, pedig nem egy, nem két pozitív példát láthattál/láthatsz a mísorban, hogyan kő munka nélkül elevickélni a Zélet farvizén. a vv-re - imho - nem közepesen szórakoztató trash pszeudo-valóság showként, hanem életvezetési tippekkel & trükkökkel ellátott, ismeretterjesztő műsorfolyamként érdemes tekinteni. dzsinát a galambúristen azért küldte a villába, h - sok egyéb mellett - példát mutasson nektek, lyányoknak/nőknek/asszonyoknak kitartásból, szorgalomból, munkamorálbó'.

Ármándójózsi 2021.01.04. 17:33:49

@VV Erőlegény: Ezeknek??? Bár egy kellemes, laza délutáni, totális nukleáris katasztrófa után mindketten életben maradnának egy darabig szerintem, mert Röné levadászná megenné a gyengébbeket, Kuszafog pedig árulná a testét a mindennapiért, egészen addig, amíg jön egy legalább Bálint szintű valaki és lelövi őket a gecibe...

2021.01.04. 17:37:37

@Ármándójózsi: nem igaz, tegnap alig voltál, és ma is órákra eltűntél, aminek sejtem is az okát: amandás videókat nézegetve nosztalgiáztál, ábrándoztál.:]

@Alice from madness: tÚdÓÓÓm, de nincs lelkiismeret-furkám, sőt, beírtam a Zellenőrzőmbe magamnak a kútmérgezés tantárgyhoz egy kisötöst, grafittal.:]

2021.01.04. 17:40:49

@LaciHogyVoltol: lyaly, Laci, pasztmek, ne légy már naiv!:'D a zsinagógában, aka szerkesztőségben pont leszarják a mféle nézői elvárásokat, és általában véve jól is teszik. ha közöttük lennék, én is sportot űznék péel abból, h tudatosan hergeljem azt a sok debilt, akik a vv facebook oldalán brekegnek, érthetetlen magyarsággal.:]

2021.01.04. 17:44:30

@pomac: 'manda - nem túl szimpatikus kisugárzású - édesanyjának a feje a végén: dezső, a bézbózütőt és a galambmérget készíccsed a bejárati ajtó mellé...:'D

2021.01.04. 17:45:20

@úgymond olvasó mmkk: Ja, nekem is ő jutott eszembe, meg hogy mennyit zrikáltuk az alibiposztjai miatt. Sic transit gloria mundi

al Dajjal 2021.01.04. 17:45:32

Erre az értelmetlen szóhalmazra kár volt a klaviatúrát koptatni. Egy bekezdés után abbahagytam az olvasást. Sikerült alulmúlnod a lakókat. Azért az is egy teljesítmény.

2021.01.04. 17:47:43

@Alice from madness: te csak ne neveteljél, Alice, az én népszerűségi (mínuszban lévő) szimpátiaindexemet nem befolyásolta a hajnali diskurzus, de benned csalódtak az emájgenges pajtásaid, szal a legtöbb jelet next time - bizonyauchan - te fogod kapni a házi hv-s kiválasztáskor.:O:'D

hereverő heverő 2021.01.04. 17:50:47

Az az érzésem (hogy megjött a vérzésem) hogy lassan elengedem ezt az évadot, vele együtt a kommentszekciót is. Nem vesztetek vele semmit, ellenben több karakternek marad hely. Egyszerűen nem érzem az ihletet. Biztos elfáradtam, megöregedtem, elmeszesedett az agyam, rámtört a férfiklimax, baszatlan vagyok meg elfogyott a prémium lager is - de ez van. Aki keres - megtalál.
Egy ideig még fogok olvasni, talán reagálni is ha értő közönséget lelek. Őszintén: most nem találom.

Sayonara.

2021.01.04. 17:55:21

@Monkey butt: Kérdezte, hogy tudok-e adni valamit a lábára. Mondtam neki, hogy a patkolókovács a sarkon van. Nyíííííhihihi.

2021.01.04. 17:56:17

ha lenne (homályosítsatok fel, amennyiben van/létezik, pls) vmi bottom 5 a hv posztok között, sanszos, h Fálki mai irománya előkelő helyezést csípne meg.

ppupunak és annak, akit netalán érdekel, csak halkan megsúgom, h már két napja írom az 50. epizód alternatív hv-ját, és még mindig csak két oldal van kipofozva a 4 oldalas jegyzetből. ezzel azt akartam csak érzékeltetni, h egy jól megírt, szórakoztató bejegyzés megírásához nekem, grafomániásként is kb. egy hónap kellene. a villaszabályzatra esküszöm, h hv posztot soha nem fogok flame-elni, még akkor sem, ha vki egy olyat kreálna/küldene ki, amikor a macskája sétált-szökdécselt a klaviatúrán.

mérges nokedli 2021.01.04. 18:01:46

Kövezzetek meg, de ez a poszt nekem sem jött most be. Voltak ennél ezerszer laposabb részek is már, amiről jó hogyvolt született. Ezzel együtt persze minden hogyvolt író belefeccölt idejét és erőfeszítését értékelem a mi szórakoztatásunk érdekében!

Sajnos sokszor már nem tudom/akarom követni a konmentfolyamot, nekem ez addig vicces és/vagy érdekes amíg tényleg a VV-hez k9todik,

hereverő heverő 2021.01.04. 18:02:57

@Alice from madness: Nana Kisasszony! A random metrókocsiban nem diskurálsz az emberekkel, ráadásul nekem eddig úgy tűntél, mint akinek igenis fontos a pozitív visszacsatolás. Ahogy mindenkinek az, pl nekem is.Éppígy fontos az, hogy ki mondja, nem csak az amit, ugyebár. Szóval ez a hasonlatod nem egészen ült, plusz némi keserűséget vélek felfedezni benne.

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 18:04:51

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: nagy Gézu rajongó voltam mindég ❤️ áve Gézu ❤️

2021.01.04. 18:04:54

@Alice from madness: a vadidegen, lehetőleg anonim és arc nélküli emberek véleményénél nincs semmi relevánsabb a planétán. én élvezném, ha a metrószerelvények népe annyira kedvelne engem, h rispektből átszállnának egy másik vagonba/arrébb húzódnának nettó 5 métert a közelemből, h egyedül lehessek, és oda üljek, ahová csak akarok, anélkül, h rám folynának - a poén kedvéért - két oldalról egyszerre. (jó, vágtázom, ehhez elég lenne, ha lecsövesedett outfitben, penetráns húgy- és szarszagot árasztanék magamból konstans, de azokra érzékeny vagyok -> aspie-ság.)

Ármándójózsi 2021.01.04. 18:05:49

@hereverő heverő: Ez azért most szíven ütött, nem tagadom...
Sohasem rejtettem véka alá, hogy Te egy vagy azok közül, aki miatt nekem jó itt lenni.
(Feküdhetnél mondjuk később is, vagy akármi is csinálsz, hogy este olyan korán eltűnsz, de ezt csak közbevetőleg.)
Kevés a szó, hogy sajnálom, hogy igy döntesz, de elfogadom. Remélem azért sokszor talász érdemesnek valamit, vagy valakit, hogy hozzászólj a topichoz Tesa.

mérges nokedli 2021.01.04. 18:05:56

* kötődik, nem pedig a törzsgárda belsős poénjai, élettörténete és teljesen off beszélgetései mennek.

A blogmotor úgy gondolta ezt a véleményt csak 2 részben tudom közölni veletek

Kosztarika 2021.01.04. 18:07:29

@Alice from madness:
Te a metrón is a mindenkit letaposó típus vagy, ez régóta látszik.
Úgy sértegetsz embereket, hogy vagy észre sem veszed, vagy adott esetben élvezed.
Megteheted azzal, aki hagyja.
Ne válaszolj, én leszálltam a metroról.

hereverő heverő 2021.01.04. 18:12:24

@Ármándójózsi: Ez hosszabb ennél, és őszintén köszönöm - Te azok között vagy akit mindig is értékeltem, hosszú évek óta. Mivel napi 8-10 órát ülök monitor előtt, esténként örülök ha lecsaphatom a laptopot a picsába és nem kell a gép közelében tartózkodnom. Ha azt mondom, hogy a sok hexa kódtól már jojózik a szemem estére, akkor azt hiszem el tudod képzelni hova is tünök esténként :)
Mindazonáltal felüdülés és pihenés volt olvasni és írni a kommentszekciót, de ez a varázs most valahogy elröppent.

hereverő heverő 2021.01.04. 18:15:28

@Alice from madness: Dehogy szégyelld magad! Egyrészt nem vagyok senkid és ab ovo senki, hogy megszabjam mit kellene neked tenned, pláne szándékomban sincs ilyet tenni. IRL és URL is érdekes, ki mond és mit, mert engem bizony meghatároz egy random téma mentén összegyűlt közösség hangulata és véleménye IRL és URL is.

2021.01.04. 18:17:10

@Alice from madness: Heverő majdnem ugyanazt írta le, mint amit én is akartam. Azért továbbra is imádlak Szívem Egyetlen Sötét Királynője, titkon és reménytelenül :)

2021.01.04. 18:18:25

@úgymond olvasó mmkk: Én nem voltam a rajongója, de most felértékeltem a munkásságát :)
(Sose becsüljük azt amink van, csak ha veszni látszik)

LaciHogyVoltol 2021.01.04. 18:21:25

@Ármándójózsi: Nem azon pörgök, hogy mi lett volna, én csak ezzel a példával akartam alátámasztani, hogy miért nincs már szükség a mocsár csapatra bent, és hogy ezt a szerkesztők is észrevehetnék és felesleges nekik mentőöveket dobálni, mert ha egy ekkora ziccert nem vesznek észre és még csak nem is simán kihagyják, hanem még szépen vissza is fordítják a hátrányukra, akkor ők menthetetlenek és több potenciálisan érdekes konfliktus forrást (pl. Dani-Moh) vágnak el, mint amennyit teremtenek...

@Vágtázó Vadmalac: nem vagyok naiv, sajnos itthon tényleg nem a nézőknek készülnek a műsornak, hanem a szerkik előre el akarják dönteni, hogy mi tetszen az embernek. Azért anno emlékezzünk, hogy pl. a Dallasban Bobby-t anno egy tollvonással a halálából fel lehetett támasztani, amikor zuhant a nézettség a távozása után, így nem értem, hogy miért dolgoznak maguk ellen a szerkesztők azzal, hogy próbálják bevédeni mocsárékat...akkor már legalább hamisítanák meg a párbaj szavazati arányokat, mert még egy delikvens sem érte el a 33%-ot, tehát eléggé evidens, hogy a nézők a pofájukat sem álhatják...
Én pl. a VV5, VV6 és VV7-et is abbahagytam mert előbb vagy utóbb teljes érdektelenségbe fullad számomra mind 3 széria (a 6. csak a legvégén, a másik kettő szerintem már az első párbaj előtt). Retrospektív meg nem értem, hogy a VV8-VV9 hogy csúszott le, mert hasonlóan érdektelen volt mind2 széria, főleg a 8. Ha most úgy alakultak volna a párbajok, hogy még mindig "Ki a Károly?" Digót, "Lehet egy véleményem?" Gábort, "Hulljon a férgese!" Amandát meg "Dricc madár!" Ginát kellne nézni, akkor már nem gépelgetném itt a kommentjeimet ilyen lelkesen...

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 18:22:35

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: mindenki ekézte, ezért alapítottam neki egy rajongói klubot :))))

2021.01.04. 18:25:08

@úgymond olvasó mmkk: Mostanra klasszikussá érett, mint Kordagyuribácsi :D

hereverő heverő 2021.01.04. 18:25:15

@Alice from madness: Nem, abszolut nem miattad. Kedves vagy, de nincs miért bocsánatot kérned.

hereverő heverő 2021.01.04. 18:26:33

@úgymond olvasó mmkk: Valljuk azért be, Géza nagy megúszóművész volt, ahogy Al Bundy is jelezte itt @NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ:

bel ami 2021.01.04. 18:26:53

Újítani akart Fálki,
de pofára esett, aki
csak tudni szerette vóna
mi volt tegnap a vellába'

Raspberry Cake 2021.01.04. 18:27:06

Szebb napot az enyémnél:DD Tegnapi tippek összesítve:
- Gia: Vivi és Renátó
- Qqts: Vivi és Renátó/Dani
-Kosztarika: Vivi és Renátó
- Vágtázó Vadmalac: Merci és Renátó
- TheLynx70: Vivi és Renátó
- Kiégett Hobbynyúl: Vivi és Renátó
- szerény személyem: Vivi és Renátó
Senki nem taláta el, hogy Merci és Bálint híztak a legtöbbet benn, egyaránt 8,5 kg-ot, így pusztán tapasztalatot nyert minden tippelő:)) A villalakók után én is kedvet kaptam a testsúlyom ellenőrzéséhez, igaz én reggel és ruha nélkül szoktam. December 22-éhez képest 0,47 kg-ot csökkent a súlyom, így vagyok most 51,41 kg:))
@Ármándójózsi: Új infó, hogy Gábor visszanézte az adásokat, Bálintot intelligensnek tartja, belátta, hogy hibázott és vele kellett volna megbeszélnie előbb a problémáját, de elvileg ma este élőzni fog ezzel kapcsolatosan.

Gia 2021.01.04. 18:27:17

Megállapítom,hogy ma mindenkinek van valami baja..

hereverő heverő 2021.01.04. 18:29:49

@Gia: igen, írtam fenn hogy elfogyott a premium lager. Keresek egy kellően erős gerendát, csomót kötni még tudok.

2021.01.04. 18:29:57

@Raspberry Cake: "December 22-éhez képest 0,47 kg-ot csökkent a súlyom"

A népszerűségi indexed itt kezdett meredeken zuhanni :DDD

Ármándójózsi 2021.01.04. 18:30:28

@LaciHogyVoltol: Okok, így rendben is van én is így látom. Már napokkal, talán hetekkel ezelőtt is beszélgettünk erről Erőcsávóval, vagy lehet, hogy Veled, szerintem semmi bak azzal, hogy kiesnek azok akiket én sem akarok látni egy percig sem tovább, mert abban a pillanatban kurva érdekes lesz a játék, ahogy bomlik a hetesfogat bármilyen formában. És maszívan látszanak már a repedések, így igazából az tenne jót a szériának, ha ahogy írtad, minél gyorsabban hagyják kiesni a két lidércet, sőt rá is segíthetnének a párbajok felgyorsításával addig.

2021.01.04. 18:30:52

@Gia: Ja, olyan a hangulat, mintha kollektíven szemtanúi lettünk volna egy abúzusnak

Raspberry Cake 2021.01.04. 18:32:13

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: Pedig én Renátóval ellentétben nem érzem ennyitől, hogy szorosabbra kell vennem az övem:DD

Ármándójózsi 2021.01.04. 18:33:05

@Raspberry Cake: Sütikeeee!!!
Örülök, hogy itt vagy! Ha esetleg nézed majd az élőzést, túl nagy kérés, hogy utána valamikor, amikor Neked jó, összefoglald nekem?

ppupu #TEAMPINI 2021.01.04. 18:34:05

Helló belló kommentlakók!

@vágtázó vadmalac: Egy lusta disznó vagy! És nem, nem érdekel a mentegetőzés.

Csak egy kérdésem van nagy tisztelettel: Ki tököm az a Géza?

Ármándójózsi 2021.01.04. 18:34:54

@ppupu: pppsssztttt...én nem mertem megkérdezni...

2021.01.04. 18:35:39

@Raspberry Cake: Sokmindent nem érzünk mindabból, amit ő igen :D

TheLynx70 2021.01.04. 18:36:37

Visszanéztem az adást, visszaolvasni nem volt időm. Párbaj után Bálint rengeteget használta a baszd meg kifejezést, úgyhogy rákerestem a magyar nyelv értelmező szótárában, és ez lett a találat. :-) www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/search/?list=eyJxdWVyeSI6ICJiYXN6ZCBtZWcifQ&per_page=20

2021.01.04. 18:36:40

@ppupu: Chatgéza, méltán elfeledett posztíró

Raspberry Cake 2021.01.04. 18:38:10

@Ármándójózsi: 99,9%, hogy élőben nem fogok ráérni nézni, bocsi:(( Ha fennhagyja és vissza tudom nézni, akkor szívesen:))

2021.01.04. 18:38:49

@TheLynx70: Hát ezt, hogy magyar népzenei stílus, én se tuttam. Az örömszerzést sejtettem. Köszi!

2021.01.04. 18:39:01

@Raspberry Cake: ne legyél ertéles szerki, h manipulálsz, Süti!:'D

a csövesbánat nickemet csupa kisbetűvel írom, persze ez mellékes, no de a tippmiKSZ (melynek a licencéért még mindÉg várom a sékeleket tőled btw)!:D azt, ha nem is 100%auchan behúznom, de én nyertem - szvsz -, mert még kilókat is írtam. a mercit nagyjából sikerült ez alapján is belőnöm. a puhost (rönó) benéztem én is a - vágósúlyt elért - bálint a szakálla alá rejtette azt a plusz 8 (vmi ilyen szám dereng) kilogrammot (avagy 8 kilónyi kenyeret).:]

egy szó mint száz, azaz egy szónak is száz a vége, vmi nyereményt kapnom kell.:D

Ármándójózsi 2021.01.04. 18:39:10

@Raspberry Cake: Köszönöm szépen, bárhogyan jó lesz.

Raspberry Cake 2021.01.04. 18:42:04

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: Ez csak a szokásos Rencsi féle tévképzetek egyike, mint az, hogy ő fogja megnyerni a VV-t:))

2021.01.04. 18:42:48

@ppupu:

háló, ppupu!*.*

írtam nemrég, h már két oldal elkészült a négyből, de - bevallom - rákaptam a céltalan trollkodásra, offolásra, és ez viszi rendesen az időt, energiát, mert párhuzamauchan nem tudom írni a Nagy Művet, meg a silány, senkit nem érdeklő meglátásaimat a hsz folyamba.:]

2021.01.04. 18:43:25

@Raspberry Cake: Csak aztán nehogy az idő őt igazolja, mint szegény Giordano Bruno-t :)

2021.01.04. 18:44:46

@vágtázó vadmalac: (Szerintem titkon ezért is biztattunk oly sokan az alterposztírásra. Csalódást okoztál :) )

Gia 2021.01.04. 18:48:24

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: Vagy mintha most esett volna ki a gyászkeret Dhiiigooooo... :-)

TheLynx70 2021.01.04. 18:49:51

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: Én sem olvastam végig, pedig le is van kottázva, csak nem szószerint. :)

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 18:50:56

hol van a Gezuert rajongo szazadik kommentem, blogmoci?

Raspberry Cake 2021.01.04. 18:52:57

@vágtázó vadmalac: Gondoltam mindenkit megtisztelek a nevének nagy kezdőbetűvel írásával, nem akartam csupa kisbetűvel írni a neved, mint nemecsek ernőével tették:DD Sékel helyett inkább lekkel fizetnék, az van itthon:)) Mercit valóban te találtad el egyedül, de önkényesen úgy döntöttem, hogy csak a 2 név együttes eltalálása ér nyereményt:DD
@Ármándójózsi: Neked minden tőlem telhetőt megteszek:))

Gia 2021.01.04. 18:53:39

@pomac: Hát ez nagyon nagy!:-)Amanda anyja a házba se engedi be Ginát... :-)

Gia 2021.01.04. 18:55:13

@repuloezustmokus: Arra,hogy ő higiénikus és igényes. :-)

2021.01.04. 18:56:37

@LaciHogyVoltol: voltaképpen meg van kötve a kezünk, mind a 7 millió (!), sőt, legyen akkor 15, ha már lúd... néző vágya, epekedése magasról le van fosva, ego annak kell/lehet "örülni", h egyelőre még ezen a "nívón" van a műsor és a cast, hiszen látjuk/tudjuk, h mindig van és lesz is lejjebb. egy rtl-es mellékcsatornának, a 22-23 órás sávban bármikor meg fogja érni egy vv-t, v hasonló trash reality-t adni, akkor is, ha csak - mittomén - kilós nézőszámokat, v annál is karcsúbbakat hoz átlagosan.

azért mki saját magát kárhoztathatja csupán, h titokban, v vállaltan olyan tartalmat fogyaszt, amiről tudja, h az - az esetek zömében - nem képes hozni az általa elvárt színvonalat, szórakoztató faktort. btw, én kólával és nasival betárazva nézném itthonról, ha vmi népesebb csőcselék (csalódott, be nem castingolt filozófia-professzorok péel:D) betámadná egyszer az ertéel székházat és/v a campona melletti stúdiót, de mivel helyileg annyira kint vannak a halál faszán, h arra kb a (dricc)madár sem jár, ez sosem fog bekövetkezni.

Ármándójózsi 2021.01.04. 18:57:03

Engem az NBA-ből már kibaszcsiztak volna, minden ziccert kihagyok...csak úgy mondom...

Qqts 2021.01.04. 18:57:35

RANDOM OFF KOMMENT ™️®️©️

Cimili2 2021.01.04. 18:58:56

@hereverő heverő: remélem hamar elmúlik a vérzésed!! hiányoznál innen nagyon és ez valszeg nem csak az én véleményem. hozzak neked sört?? nincs itthon, de a föld alól is szerzek. :))

2021.01.04. 19:00:07

@Raspberry Cake: sejtettem, h megtisztelés áll a háttérben, de én arra nem tartok igényt, csak a pénzre, meg a mféle haszontalan nyereményekre.:Đ

2021.01.04. 19:00:51

@Qqts: nincs is még 19 óra, naplopó!:Đ

2021.01.04. 19:00:52

@úgymond olvasó mmkk: Csak neked, hiányérzeted csökkentése céljából (meg tanulságul az eljövendő nemzedékeknek):

Random Chatgéza komment:
1. tétel: (két sorban) Elnézéskérés (utóbb már az se), mert a tegnapi öfi egy kalap fosch volt, amiből nem lehet normális posztot írni.
2. tétel: (tizenöt sorban) Az első tétel bizonyítása
Melléklet: képek

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 19:02:07

RANDOM OFF KOMMENT RANDOM OFF KOMMENTJE ™️®️©️

TheLynx70 2021.01.04. 19:02:17

@repuloezustmokus: Igényes a menyecske. Igaz, hogy lelátni a torkáig evés közben, de ez nem zavarhatja meg a szintén igényes Renátót.

2021.01.04. 19:02:48

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: akik erre bazíroztak, azokkal duplán lesz kibaszva, amikor majd megérkezem a 84 ezer karakteres előszóval, és persze a folytatással.:]

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 19:03:37

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: nincs hiányérzetem, néha eszembejut valami, és ha ide való, és más is tudja, miről beszélek, akkor kommentelek :)

Raspberry Cake 2021.01.04. 19:05:16

@vágtázó vadmalac: Megjegyeztem egy életre:)) Akkor a szemüvegtörlő kendőm megteszi, mint értékes nyeremény? (már nem használok szemüveget és remélem te sem vagy az:DD)

2021.01.04. 19:06:01

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: Poszt, te hülye, nem komment. Miért nincs szerkesztési lehetőség?!

Gia 2021.01.04. 19:06:15

Annyira várom már,hogy koppanjon Rencsike..Szerintem Mekkáig is elhallatszik majd.. :-))

VV Erőlegény #TEAMBÁLA 2021.01.04. 19:07:12

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: Szerintem kísérleti poszt. A rendszeres öfi nézők el tudnak belőle kb. tájékozódni, az alkalomszerű olvasóknak valóban eléggé kusza lehet...

Raspberry Cake 2021.01.04. 19:08:29

Vivi legyen a top3-ban benne Bálint és Robi mellett, plíz. Annyira jókat lehet rajta nevetni, csajok közül mostanra ő lett az abszolút kedvenc:))

TheLynx70 2021.01.04. 19:08:54

@Gia: Ő megint arra játszik, hogy most 'pakolják meg", mert Bálinton lila kendő van. Nagyon el akarja kerülni. :)

Gia 2021.01.04. 19:09:47

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: Tényleg ilyenek voltak Géza posztjai. :-) De mivel én nem voltam annyira igényes,mint Fru még azoknak is tudtam örülni.

Brigante · http://www.itthonrolszabadon.hu/ 2021.01.04. 19:11:05

@Csakazertis2018: ne aggódj nekem is azok lehetnének (gyerekeim), de engem a játék dinamikája érdekel és, hogy ki hogyan áll neki a játéknak!
Ha hiszed, ha nem sokat tanultam a VV-ből az emberekről. Olyan, mintha kiolvasnék egy pszichológia tankönyvet. Én ezért szeretem, no meg a HogyVoltos kommentekért....

TheLynx70 2021.01.04. 19:11:53

@Raspberry Cake: Tetszett, amikor PP úgy konferálta fel a vízzel való leöntést, hogy az "évszázad csínytevése"! :D

Gia 2021.01.04. 19:12:44

@TheLynx70: Igen.Kivi vagyok melyikükre tesznek jelet a lakók.És mikor??Remélem nem kap a Vivi egy zöld kendőt,mondván,hogy menjen ő párbajozni,mert nézői szavazás alapján ő a leghalványabb bent..

2021.01.04. 19:13:25

@Gia: Ja, az ember hajlamos az ajándék lónak is a fogát nézegetni :) De azért el is voltunk kicsit kényeztetve az olyan írók által, mint mondjuk Dzsibuti, vagy a régiek közül Baltáshajni

Raspberry Cake 2021.01.04. 19:14:06

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: Remélem:))
@TheLynx70: Nekem Peti majdnem minden felkonfja tetszik, imádom, sokkal-sokkal humorosabb, mint Ancsa.

Brigante · http://www.itthonrolszabadon.hu/ 2021.01.04. 19:14:09

@TheLynx70: pontosan erre gondoltam én is. Amilyen nyomorult Renátó, fogja magát és kiviszi az általa leggyengbbnek tarott (nem tudom kit, gondolom Robit vagy Vivit) és mereszteni fogja a szemét amikor 90-10 arányba hazasétál....

2021.01.04. 19:15:58

@Raspberry Cake: de, hemüvegesch - időnként kontaktlencsésch - vagyok, és van mféle rajos törlőkendőm, másokét nem szívesen használnám, avagy örökölném meg.:]
vivi - sztem is - jó arc, már az első ámokfutási napomon is hangot adtam eme véleményemnek, ha jól rémlik.

2021.01.04. 19:16:13

@Gia: Azért ne becsüljük le az ellenszavazatok erejét. Van, aki ellen jó eséllyel visszamenne. És mit ad isten, egyelőre pont azoktól várható, hogy ki is vinnék

Qqts 2021.01.04. 19:20:02

Aztadurvapica!
Ez nem semmi.
Kosztarikam vagany csaj

TheLynx70 2021.01.04. 19:20:40

@Brigante: Szerintem Vivit nem vinné ki. Annyi még neki is leesik, hogy az nagyon prodokatív lenne a nézők szemében. :) Bálinttól viszont fél, szerintem Danitól is. Marad Mú vagy Robi. Ha Frutti lesz a kiválasztott, ő Vivit viszi. Meg is ágyazott neki a tegnapi összefoglalóban.

Raspberry Cake 2021.01.04. 19:21:15

@Brigante: Ízlések és pofonok, szerintem átlagos:$
@vágtázó vadmalac: Én sem használnám másét, de te vágysz haszontalan nyereményre:PP Mindenféle poénkodástól mentesen, ha meg akarsz mindkettőtől szabadulni, akkor menj el lézeres szemműtétre, életem legjobb döntése volt.

Ármándójózsi 2021.01.04. 19:23:37

@Brigante: Nana...óvatosan kérem az ilyen kijelentésekkel!
Szerintem szép arca van és ugyancsak szerintem botrányosan szar teste. De ízléseken nem vitatkozunk, valakinek a pap kutyája is ugye, de akkor már írju oda, hogy szerintem, vagy az ln véleményem szerint, mert ez így kinyilatkoztatva erős volt egy kicsit nekem.

TheLynx70 2021.01.04. 19:26:42

@Ármándójózsi: Igen, ízlések. Szerintem is szép arca van, a teste sem rossz, csak görbe a lába, amiről nem tehet senki, még a rómaiak sem. :) És erre nincs plasztikai műtét. :(

Ármándójózsi 2021.01.04. 19:29:20

@TheLynx70: És elcseszettül vékony...amiről tehet. Ok, miután kidobták majdnem teljesen elfogyott, de azóta már összeszedhette volna magát. Bár engem, ha nem látom, nem zavar.

2021.01.04. 19:29:21

@Qqts: Kosztarikát félő hogy egy időre elveszítettük. Heverő szerintem menthető

Viola1984 · http://retro80s90s.blog.hu 2021.01.04. 19:30:53

Olvashatlan volt, kár volt időt fecsérelned a megírására.

VV Erőlegény #TEAMBÁLA 2021.01.04. 19:32:29

@ppupu: még a sixx féle hv posztíró érából sixx első számú samesza, akit még annó a VV7-ig bezáróan időnként (és még a szereptévesztett Győzike show előtti időkben) a BV-be szakértősködni is behívott sixx maga helyett elküldött a műsorban, amikor nem ért rá elmenni, vagy nem volt kedve. Ő maxolta ki korábban a posztok mp3-as tömörítését, amikor úgy ítélte meg, hogy a villában kevés az eksön, csak líra van meg tattikai pszichológia.

Raspberry Cake 2021.01.04. 19:33:38

@Ármándójózsi: Már csak 1 égetően fontos kérdés maradt akkor: milyen az ideálod?:))

etikette 2021.01.04. 19:33:38

Lyesztüdély. Hozé Ármándó boldog születésnapot ❤️ Őszintén szólva én a Merci infantilis kislányos nyafogása és f@szhiányos nyomulása helyett inkább nézném Renátó és becses neje ármánykodását

2021.01.04. 19:36:35

@Raspberry Cake: pár éve felkerestem egy klinikát (focus medical), de ott olyan hardcore anomáliákat találtak, h még a főorvos asszonyt is odacitálták, h ő is szörnyülködhessen egy sort a vizsgálat eredményeit látván.:] röviden annyi, h apró lyukakat mutatott ki a vizsgálat mindkét üvegtesten, ergo a vákuumos, lézeres műtéti beavatkozás közben előferdülhetne, h konkreténen megvakulok.:'D persze alternatívaként ajánlottak vmi oldschool beavatkozást (rozsdás szikével való piszkálgatását a kis gyesznó szemecskéimnek), de addigra teljes mértékben elpárolgott minden bátorságom/motivációm, és úgy határoztam, h inkább szenvedek tovább a hemüveggel, mert az mégis optimálisabb számomra, h azzal látok,
mint az, h eldobhatom, de utána vakon gépelgetem a debil kommentjeimet a jövőben.:Đ

VV Erőlegény #TEAMBÁLA 2021.01.04. 19:36:45

@Qqts: Aztasagaselyempini ! Jól beszélsz Kokott, EKG ! :-) De mi történt, nem vágom....?

mocskosmacska 2021.01.04. 19:38:58

@etikette: Grincsékben már semmi sincsen. Mindenkivel összevesztek, már mindenkit lecsicskatalpnyalósunyiktészínűztek. A többiek energiája meg a műsoridő is rámegy az ő permanens hisztijükre. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mi lesz akkor, ha a két utolsó zavaró tényezőt is kiveszik.

VV Erőlegény #TEAMBÁLA 2021.01.04. 19:39:09

@etikette: Én szűkíteném a kört csak a b. nejére ! :-D

mocskosmacska 2021.01.04. 19:40:25

@VV Erőlegény: Szerintem is jól beszél, és én sem értem, hogy miről van szól

Ármándójózsi 2021.01.04. 19:41:09

Na, önuralom tréning mára kimaxolva.

@Raspberry Cake: Mindig az aktuális barátnő.
(Ezt is hagyd ki Ármandó, jól van.)

2021.01.04. 19:41:11

@TheLynx70: Neméndolgom részletezni, odafent még látszik az utolsó beírása

Brigante · http://www.itthonrolszabadon.hu/ 2021.01.04. 19:41:40

@Ármándójózsi: @Raspberry Cake: én kérek elnézést! Saját vélemény volt! Ahogy az egyik barátom mondja: "Ízlések és pofonok, de ha már ilyenek az ízlések inkább a pofonok" :)

Hedo a nokedli szaggató 2021.01.04. 19:42:08

@etikette: hmm, igen, ebből a szempontból igen! Ha frunátó kettészedné a mó+mirci=móci duót én a sötét parasztot küldeném vissza! De csak akkor!

etikette 2021.01.04. 19:43:10

@mocskosmacska: hát a maradék gyorsan szétszéled majd csak figyeld. Vége lesz a kumbájának...

2021.01.04. 19:44:27

@mocskosmacska: Már az is érdekesebb lesz, ha csak az egyik kiesik. Megborul-e egyedül Renó? Hány másodperc alatt felejti el őt Fru és nyomul rá Bálintra? Ezeket megnézném.

cavanagh 2021.01.04. 19:45:07

Sziasztok! Én is az évek óta itt olvasgató csendes megfigyelő vagyok. A hogyvolt miatt vágtam bele az idei évadba is, de ez a kommentfolyam ami itt éjszaka volt a posztíró jóvoltából gyomorforgató volt. Írhat ő már összefoglalót bárhogy, szerinte vagy akár szerintem viccesen, de nem fogok tudni elvonatkoztatni attól ahogy nyíltan és meggyőződéssel, látszólag büszkén c*gányozik és kifejti hogy arra áll fel neki ha nőket ütlegelnek pornóban, miközben előadja a romantikus vélt életét a cuki karácsonyi ajándékával meg a nőjével. Kb úgy fordult fel a gyomrom mintha Rencsi köpött volna a számba. A kommentelőknek kívánok több on-t vagy legalábbis nem bántalmazó hozzászólásokat, Dzsudinak és Laurának meg több időt (bárcsak lenne még HódosHajni is :( )

etikette 2021.01.04. 19:45:47

@Hedo a nokedli szaggató: igen, én is! Ha kirakják a nyafogót vagy a szellemfiút akkor az egyik primkót jelölöm

Bo(a)rder Gamer 2021.01.04. 19:46:15

Szép estét mindenkinek! Végigolvastam a kommenteket. A tegnap estét és a mai reakciókat. Szeretnék segítséget kérni Tőletek, h megértsem mi az igazi probléma.
4-5 kolléga véleményt cserélt olyan dolgokról, amik már előkerültek érintőlegesen többször is, maximum nem ennyire töményen. Mindenkinek megadatik a scrollozás lehetősége, ha éppen olyan téma jön fel, ami a) nem fér bele b) nem érdekli. Én pl a maszkos témánál tettem ezt, amikor a csajok a wish és ali rendelési szokásaikat taglalták. :) Ok, én nagyon elfogadó vagyok, lehet, ezért nem látom a probléma gyökérét.

Raspberry Cake 2021.01.04. 19:46:50

@vágtázó vadmalac: Ó, sajnálom, hogy nem vagy alkalmas a műtétre:((
@Ármándójózsi: Ez olyan nesze semmi, fogd meg jól válasz volt:DD
@Brigante: Ne viccelj, nincs miért elnézést kérj, az ízlés köztudottan szubjektív dolog.

Brigante · http://www.itthonrolszabadon.hu/ 2021.01.04. 19:47:53

@etikette: bárcsak ármánykodna Fru... de valami idióta mesterterv alapján lemészárolták a saját csapatukat. Ha Amandát nem küldik rá Mercire, hanem Vivit viszi akkor talán visszajöhetett volna. Ugyanez Ginánál... neki Vivit vagy Moht kellett volna vinnie... olyanok, mint a Lemmingek... egymás után ugrálnak bele az óceánba, de egyikük sem tud úszni....

TheLynx70 2021.01.04. 19:50:17

@Brigante: És Bálintot erősítik azzal, hogy harmadszorra vitték párbajra, harmadszorra jött vissza.

Hedo a nokedli szaggató 2021.01.04. 19:50:40

@Kosztarika: ha én voltam ormótlan trampli, akkor tisztelettel elnézést kérek és ígérem erősen visszafogom magam! Kérlek maradj és kommentelj, Te értékesebb vagy, mint az én sekélyesséfem!

etikette 2021.01.04. 19:51:53

@Brigante: hátha még észbe (?) kapnak...vagy rtl bácsi (kivételesen most az egyszer) rásegít valahogy

Hedo a nokedli szaggató 2021.01.04. 19:53:55

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: vajon, ha fru kint hagyja mercit, érzi magát annyira fajinnak, hogy dobja rönót?

Ármándójózsi 2021.01.04. 19:54:20

@TheLynx70: Ami tegyük hozzá, nekem pont kedvemrevaló.
Bár szerintem sem fog nyerni, vagy ha mégis, akkor az számomra csodaszámba megy.

És akkor itt mindenki előtt szeretném kijelenteni a 35. után szabadon, hogy én Bálint vagyok!

mocskosmacska 2021.01.04. 19:55:14

@cavanagh: Mi történt este itt?
A hv írok közül szerintem sixx a legjobb, de Laura Dzsudzsit is bírom. Hódos Hajni stílus nekem nem jött be, de tudom, hogy sokan szerették.

2021.01.04. 20:00:17

@Hedo a nokedli szaggató: Jó kérdés, de szerintem ő biztonsági játékot játszik (legalábbis azt hiszi), és amíg Renót biztos befutónak érzi, addig dúl a lamúr. Ha mindketten bejutnak a döntőbe, az neki már jó. 36 misivel a zsebében dobja, ha meg második lesz, megpróbálja elszedni tőle :D

2021.01.04. 20:00:53

@etikette:

a kumbájázás cucc eddig is azért volt csak a "maradék" sorain belül, mert az azonnal beklikkesedő, magukat szuper-entellektüeleknek (muháhá) gondoló, szíves bocsok (amanda-gina-digó-rencsi-fru & némi fáziskéséssel gábor [és első körben még ott tébláboló vivi, merci és moh]) úgy próbáltak/nak meg játszani és viselkedni, mintha nettó ők vághatnák meg, h mik azok a részek, amik lemennek a napi összefoglalókban. a nulladik perctől megállás nélkül tolt azt-is-kibeszélem-aki-már-másfél-méternyire-elsétált-a-közelemből, és logikát nyomokban sem tartalmazó "érveléseknél", de inkább útszéli stílusban előadott személyeskedéseknek, prosztóságnak ez ugye előre borítékolható kimenetele, h egymás után elhullanak. a "szerencsés hetesben" is mikro-klikkek, érdekbarátságok vannak nyilvánvalóan. de annyi eszük volt, hogy addig felesleges nagyon egymást aprítaniuk, amíg zsinórban ki tudják szórni a rivális team pökhendi játékosait.

TheLynx70 2021.01.04. 20:01:46

Nehezen, de visszaolvastam. Ha én vagyok a hibás, hogy Kosztarika nem jön, nagyon sajnálom. Igaz, senki nem mondta ki, de ez jött le. Mi csak hülyéskedtünk, kedvesen fogadott, nekem kellett volna tiltakozni, ő nem tehet semmiről. Természetesen nem szeretnék belerondítani semmilyen régi barátságba, tulajdonképpen azt sem tudom mibe keveredtem. Tehát elnézést mindenkitől, akit érint.

VV Erőlegény #TEAMBÁLA 2021.01.04. 20:03:09

@cavanagh: Azt gondolom, hogy az olyan öreg rókáknak, mint Te (2007-es regelés) egy pici távolságtartással kell néznie a komment folyamot, és meg kell tanulnia szelektíven olvasni/skippelni, de köszi a felhomályosítást, én nem éreztem ennyire durvának a helyzetet, azonban legalább most már kapisgálom, hogy mi történhetett. Ha bevalljuk, ha nem a HV is egy kicsit együtt kopik és durvul, és amortizálódik a műsorral (jelenleg hasonlóan fapados is lett a régi széria kísérő bloggal való összevetésben, mint mondjuk a VV 10 a VV 2-vel való összevetésben) és minden évben veszít a maradék hamvasságából. A durva cigányozást én is kerülöm, de megpróbálom tolerálni a velem szembejövő kommentekben, mint ahogy az off hengert is. Ez egy moderálatlan fórum lett mára, de nekem így jobban tetszik, mintha moderált lenne! két dolog van, amit nem szeretek 1, a személyeskedés, 2, a kiközösítés. Ezek ellen igyekszem fellépni.

cavanagh 2021.01.04. 20:04:16

@mocskosmacska: jogos sixx volt a császár :) + Candy! :)

Nem értem pontosan mi történt és hogy fajult el ennyire a beszélgetés, az élmény maradt meg, hogy elkezdtem undorodni a posztírótól, a fentebb említett hozzászólásai miatt és így már olvasni se tudom jó szívvel. Persze ez csak egy szubjektív vélemény ha lehet tisztelettel. Teljesen megértem hogy többen elhatárolódnak, és ez adott löketet hogy én is leírjam, hátha csak egy picit is hozzájárulhatok hogy máskor nem ennyire mérgező a társalgás. (nincsenek illúzióim,nyilván mindenki leszarja, csak kikívánkozott )

Sepsidzsi 2021.01.04. 20:04:23

Sziasztok! Szerintem Fru annyira öntelt, az fàjt neki hogy robi meg gina tök jòl elvoltak, annak ellenère hogy ő többször kiadta a kis csapatànak hogy az ellensèggel nem paktàlunk, kajàjukbòl nem eszünk, stb... de kb mindenki szart rà. Amikor a szilveszteri buli utàn robi meg gina fèlrèszegen röhörèsztek az udvaron, meg Robi ahogy nyùjtotta azt a szàl cigit ginànak mokor màr règ volt q kezèbe' egy akkor rajtam àtfutott hogy nem bànnàm ha gina maradna mèg kicsit. Nameg hogy leoltotta robi a szàjkontúrral, inteligensen mert nem tudott rà beràgni, mèg rencsula is ott röhörèszett, fel se fogta a hülyèje hogy le lett oltva a nője. De azèrt a tüske biztos ott maradt a grincsben. Èn a vvattila kingàjàt tudtam mèg ennyire gyűlölni mint a frùt, az is olyan ronda volt a sok fröcsögès miatt, pedig ha nèha feltűnik bulvàrban nem ronda, naja mert a fènykèpeken mosolyog ès nem a rusnya gyűlölködő fejeket vàgja.
Fruzsina is belülről csùnya, az ül ki a fejère.
A mai posztot èn vègigolvastam, mivel làttam is előtte ìgy itt-ott viccesnek talàltam. Szerintem genyòsag a chatgèza fèle megùszòs posztokhoz hasonlìtani, biztos volt vele melò.
A tegnapi dràmàhoz a szerèny vèlemènyem hogy tùlkitàrulkozàs volt itt, mint ahogy gina csöcse kibuggyant, ùgy erre se volt sok mindenki kivàncsi, de lehet hogy titkon meg mègis. Mivel csak àtpòrgettem rajta a szemem, keresve a vvhez vonatkozò rèszeket az kimaradt hogy vki hogy lett megsèrtve de remèlem az se volt tùl komoly.

2021.01.04. 20:09:39

@Raspberry Cake: időnként szeretem/szoktam magamat sajnálni/sajnáltatni, de ez a legutóbbi - kivételesen - nem e célból lett megírva:]] de a kedvességedet amatőr matchmaker gesztussal honorálom:Đ

@Ármándójózsi: foglalkozz többet Sütikével!:Đ

a jaú kiscserkész-nyilas-ávós, ahol tud, segít:']

Brigante · http://www.itthonrolszabadon.hu/ 2021.01.04. 20:09:55

Aminek örülök, hogy Vivit elkezdték tolni... éreztem én, hogy a jányban több van, mint amit látunk...

kipcsak harcos 2021.01.04. 20:10:06

Aztaaa, Kosztarika, gondold meg magad!
Te voltál a fény.

cavanagh 2021.01.04. 20:10:38

@VV Erőlegény: EKG ha mondhatom, tényleg nem szart kavarni jöttem most ide, csak ezt már nem bírtam ki. Nyilván azért olvaslak titeket, mert néha még az off áradat is tud szórakoztató lenni, össze sem lehet hasonlítani egy random facebook szarzuhataggal, de ez már azért volt kritikán aluli mert ahogy mondod, egy moderálatlan fórumon, pont a posztoló hozza a legundorítóbb kontentet a beszélgetésbe és ez számomra hatalmas WTF. (Igen, valóban régi vagyok itt, de az öreg róka helyett valami csajosabbat találjuk légyszi :) )

2021.01.04. 20:12:22

@TheLynx70: Micsoda? Énszerintem semmi szereped nem volt ebben.

VV Erőlegény #TEAMBÁLA 2021.01.04. 20:12:51

@cavanagh: Nem szarjuk le, és azokat is nagyon sajnáljuk, akik most megsértődtek... Candyparfumgirl nekem is a kedvencem volt!

Bo(a)rder Gamer 2021.01.04. 20:13:44

@cavanagh: Köszi, hogy megírtad, mert 2-vel lejjebb pont kértem a segítséget a felháborodás megértéséhez, hangsúlyozva, h én nagyon elfogadó vagyok mindennel is szemben. Végigolvasva a tegnapit is, nem volt erőteljesebb roma bántalmazás, mint azt mások is itt sokan tették már korábban. Más is poénkodott vagy vallott a szexualitásról itt. A határok mindenkinél mások és ez rendben van így. Lehet, valakinek az is sok, ami neked még ok. Én pl áttekerem ha egy téma nem az érdeklődésemnek való.

ppupu #TEAMPINI 2021.01.04. 20:13:48

@vágtázó vadmalac: Figyu, végigolvastam az éjszakai viháncolást, most má látom mé nincs kész még az anyag. Eszem, f@szom megáll, én itt promótálom a MŰVET meg tárgyalok a kiadókkal. És közben az író úr meg malackodik az éjszakában... Szomorú vagyok...

kipcsak harcos 2021.01.04. 20:15:44

@cavanagh: az offok a legjobbak, hidd el. Szabad a témaválasztás :)

ppupu #TEAMPINI 2021.01.04. 20:15:56

@Bo(a)rder Gamer: ekg... többet nem is tennék hozzá

2021.01.04. 20:18:08

@Bo(a)rder Gamer: Szerintem itt a mennyiség volt sokkoló sokaknak. Ha néha kicsap egy-egy hullám a partra van egy kis sikoltozás, aztán annyi. Ez egy cunami volt.

cavanagh 2021.01.04. 20:19:33

@Bo(a)rder Gamer: Teljesen jogos amit írsz, viszont én arra próbálok rávilágítani, hogy számomra az a rencsi csula a számba, ha a hogyvoltíró azt részletezi hogy arra áll fel neki ha agyonvernek egy nőt egy filmben. Ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy személyszerint nem tudom már viccesen értelmezni az ő írásait. Senki másnál nem ütötte meg a szemem a szexualitásról való diskurzus. Tényleg nem szeretném ragozni, csak nem bírtam ki megemlíteni, semmi jelentősége :)

2021.01.04. 20:19:41

napi konteó

ránéztem a vv hivatalos oldalára, és azonnal feltűnt, h a (még játékban lévő) szereplők sörrendjét látványosan átvariálták; péel eddig bálint volt az első, mellette lobi, most (nálam 6 szereplő látszódik egyszerre, ha nem lapozgatok tovább ugyebár) bálintot hátrahajították az utolsó előtti helyre, lobi a 6., és előrehozták mohát, merdzsót, vivit, pufit.

rtl.hu/rtl2/valovilag/

mi lehet ennek az oka? gyíkemberek aknamunkájáról lenne csupán szó?:O:Đ

Bo(a)rder Gamer 2021.01.04. 20:20:38

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: OK, de olyan nehéz egy nagyot húzni azon az egérkeréken, ha valami nekem már sok? Szerintem pont klassz, h sokfélék vagyunk, máshogy látunk dolgokat, mást gondolunk, mások a határaink.

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 20:21:42

mamma mia donna clara, gyerele joisten.

2021.01.04. 20:24:15

@Bo(a)rder Gamer: Nem nehéz, nekem se volt az, de páran láthatóan sérültek, az meg már nem okés.

Bo(a)rder Gamer 2021.01.04. 20:24:45

@cavanagh: Nagyon köszi. Én csak próbálom megérteni a problémát. Valszeg - csak tippelek - azért ütötte meg a szemed, mert ő a POSZTÍRÓ. De hát mi van abban? Ugyanolyan ember, aki ráadásul 0 ft-ért tesz azt, amit.

Bo(a)rder Gamer 2021.01.04. 20:25:46

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: De mi okozott nekik sérülést? Erre próbálok rájönni.

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 20:26:20

Globális gyüszmékülést visszafogó boldog új évet kévánok a czifra társaságnak!

Kommentek ezerszámra, amióta nem vótam. Meg se próbálom végigolvasni. Amit mán látok: teljesen esélytelen, hogy a magánéleti szálakból bármit is kibogozzak. Kérem, itt a kommentszexcióban néhány nap leforgása alatt válóperek zajlottak, házasságok és bejegyzett élettársi kapcsolatok köttettek, zaftos háromszögek és paralelepipedonok alakultak.

A műsorról annyit üstöllést megjegyeznék, hogy nem is emlékszem, hogy korábban csináltam vóna ilyet VV alatt: a szilveszteri adáson többször hangosan nevettem. Kezdve a beköszönéssel, ahol szerintem a vellalakók trollkodásból bízták az alsónadrágos, már akkor satu Danira az újévi jókívánságot. :D Aztán a jakuzzis kergetőzéseken is szerfölött derültem. Illetve amikor kiment Múh után, de a dohányzóban rágyött, hogy nem tud beszélni, és inkább visszament. :D Szany... öö, akarom mondani Dani kapitány, így mulat egy magyar proli úr! Továbbá sírva vigad a magyar.

A tegnapi adás után Frún viszont mán tényleg nem tudok rötyögni. Ő a _befeszült_ hülye. Viszont rágyöttem, hogy ezért lehetséges, hogy mégsem kamu a szerelmük VVálogvetővel. Mert uggggyanaz a befeszűccség jellemzi őket.

Ezt a csodálatos hexameteres (?) népdalt pedig a mai öfiben fedeztem föl:

koszlidérckapja,
úgyiseladja,
dekkrecserélné

:)

cavanagh 2021.01.04. 20:28:44

@Bo(a)rder Gamer: nem azért ütötte meg a szemem, hanem azért mert ha erőszakot propagálunk fasz felállással az nálam kiüti a biztosítékot. ehhez csak hozzájön hogy ír és az ezzel kapcsolatos gondolataim bátorkodtam megosztani itt.

Gia 2021.01.04. 20:30:35

Sajnálom,hogy ilyen gatya a hangulat.Szerintem lapoznunk kellene.Remélhetőleg a ma esti adás meghozza az új lendületet.
Fru bőgni fog..(kárörvendő vigyor..)

Bo(a)rder Gamer 2021.01.04. 20:33:22

@cavanagh: Egy blogban szerintem inkább véleményt cserélünk és nem propagálunk. Az említett dolog meg nem egy valós szituáció volt, hanem egy megjátszott/üzleti. Nehogy támadásnak vedd ám ezeket a kommenteket, csak próbálom megérteni az emberek reakcióit és tényleg nagyon köszi, h vállalod és megosztod.

2021.01.04. 20:34:08

@Bo(a)rder Gamer: Láthatóan olyasmi, amit egyesek jobban viselnek, mások fel sem vesznek, megint mások meg nem is értenek. Fogadjuk el, aztán majd kialakul hogy mi lesz.

kozi001 2021.01.04. 20:34:10

@Nátha ellen bálna: A Proli "Úrt" a 7-esből bárki a Dunáig rúgja majd ki!

Bo(a)rder Gamer 2021.01.04. 20:34:47

@Gia: Pont ezért próbálkozom mert gatya és nem igazán értem a valós problémát :). A szőnyeg alát meg nem szeretem, mert az nem megold, csak elfed..:)

Ármándójózsi 2021.01.04. 20:36:55

Nem lehetne leakadni végre a témáról a faszomba már!!!

cavanagh 2021.01.04. 20:36:55

@Bo(a)rder Gamer: Köszönöm a normális hangnemet :)

2021.01.04. 20:37:47

@ppupu: nem értem a felháborodást, ppupu szerkesztő úr!:D

én - emlékeim szerint - csupán a korábbi munkáimról, ill. 1-2 későbbi elhelyezkedési próbálkozásról számoltam be, nem túl explicit módon. nem dereng, h vmi durvább, perverzebb kontentet toltam volna - mondjuk, ez nyilván viszonylagos.

azt vállalom, h éjjel/hajnalban szarrá offoltuk a topicot, de ez abban az estben érhető, ha az akkor jelenlévő, aktív arcoknak ehhez volt kedve.:] emiatt bocsánatot kérni a debilség csimborasszója.

nem akarok hülyeséget írni, de talán Ármándó írta 1-2 napja, h elgondolkodott/szomorkodott azon, h miután véget ér a vv, a fórum is egy jó darabig (kövi season indulásáig) a tetszhalál állapotba kerül.

én péel 13 évig elvoltam hsz-ek írása nélkül, most persze bőven túltolom, mert ehhez van éppen kedvem, de a direkt provokatívabb megfogalmazású antrém óta nem is baszogatok senkit asszem, sem általánosítva, pláne nem személyeskedve. egy kis nézeteltérés, rövidebb besértődések nem a világvége amúgy sem, aki számára mégis, annak kibaszottul irigylem a problémáit.:'D

Gyöne Emilia 2021.01.04. 20:37:51

Véleményem szerint a Fru

Gia 2021.01.04. 20:38:11

@Bo(a)rder Gamer: De ha még tovább boncoljuk attól már nem lesz jobb.Már tudjuk mi a baj,jobb lenne ugorni.Nekem is volt ami nem tetszett az iccaka,de nem szóltam hozzá a témához,kialudtam.

etikette 2021.01.04. 20:38:37

Vajon mindent összevetve nyereséges még ez a formàtum? és tényleg nézik 7 millióan?

Bo(a)rder Gamer 2021.01.04. 20:42:58

@Ármándójózsi: @Gia: Bocsi, de én még mindig nem tudom mi az a menedzselhetetlen baj, ami történt. Tőlem besöpörhetjük, ha csak én nem látom mi az igazi rootcause vagy ha csak engem érdekel, h megoldást találjunk. (szerintem a szőnyeg nem az, de lehet, ezzel egyedül vagyok)
@cavanagh: Ne viccelj, tudok bunkó és paraszt lenni :), ha játszom. de nem akkor, amikor valami komoly.

2021.01.04. 20:43:15

@etikette: Én kétlem. A VV11 főnyereményét szerintem már a nevezők fogják előre befizetni. A VV12-nél a gyártási költséget is :)

TheLynx70 2021.01.04. 20:44:54

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ:Csak visszaolvastam, és semmi más kifogást nem találtam Kosztarika ellen. De mondom, eléggé vakon vagyok ebben a témában, hiába olvastam a HV-t, inkább a VV-s hozzászólásokra koncentráltam. :(

VV Erőlegény #TEAMBÁLA 2021.01.04. 20:45:22

@Bo(a)rder Gamer: Igen ezzel a véleménnyel is egyetértek. Fálki az első olyan kommentelőből lett posztíró (egyébként tud írni, ez elvitathatatlan), aki a posztíróból vissza tud lépni kommentelőbe. Több síkon mozog, megírja a posztot, aztán megkommenteli, saját magát, sőt meg is elsőzi, sőt eloffolgat az offkommandóval, illetve néha beleszövi a komment szekció egy-két prominens képviselőjét is a posztba. A szabadosság azért már nem most, és nem vele kezdődött a blogban. Nem vitatom, hogy tegnap egy kicsit elvetette a sulykot néhány bárdolatlan véleményével, és ma lehet, hogy kicsit vakvágányra került a kísérleti posztjával, de azért adjunk már neki még egy esélyt.

Qqts 2021.01.04. 20:45:43

Szerintem csak tultoltuk es szimplan megcsomorlott a nep. Nem volt ebren egy fekezo sem. Varhato volt, ha nem ma ejjel tortenik akkor holnap vagy azutan.

Mivel poenkodni vagyunk itt, mindenfelevel, lehet Falki is csak poenkent hozta be. Lehet nem. Mind1 is.
Azert felkoncolni nem fogjuk, ugye? Se ot, se mast.
Ot leginkabb azert nem, mert ingyen foglalkozik azzal, hogy vmi szorakoztato csemeget osszehozzon nekunk, aktiv es passziv kommenteloknek.

Nem ertek egyet vele sem mindenben, de ahogy egyik embert elfogadom olyannak, ugy ot is ilyennek. Ettol szep a vilag h masok vagyunk.

Sajnalom, ha en barki tyukszemere leptem, sajnalom ha kibasztam a biztit. Elnezest kerek azoktol, akiket akaratlanul bantottam, sosem volt celom, ezutan sem lesz.
A rosszindulatu serteseket nem adom, hogy beleszallunk mindenkibe azt nem adom.

Random off kommentelni, azert fogok, mert az meg mindig vicces.

Ármándójózsi 2021.01.04. 20:46:17

Akkor másképpen mondom. Nem érdekel, hogy mit tudsz és mit nem, és az se, hogy más, egyszerűen engedjétek már el a témát! Mindenki!
Nem tűnik fel, hogy megölitek vele a topicot? Vagy ha ez a cél, akkor szóljál előre és úgy fogom fel.

kipcsak harcos 2021.01.04. 20:47:37

@vágtázó vadmalac: nem is vagy Te akkora faszkalap, amit az antréd mutatott :D

etikette 2021.01.04. 20:51:12

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: lol várom már. Lehet, hogy sokan milliós nyeremény nélkül is bemennének...régi szép idők mikor még panzi haleledel meg szefonszeka (?) papucs volt a betelefonálók nyereménye

Bo(a)rder Gamer 2021.01.04. 20:51:26

@VV Erőlegény: EKG. Láttam már máskor is pl. 10 képes képregényt (nem tőle). Ez egy ilyen szakma. Próbálkozni kell, újítani. Nem minden fog mindenkinek begyere lenni. Van akinek pl ez nagyon tetszett.

Cimili2 2021.01.04. 20:52:04

@Bo(a)rder Gamer: nem vagy egyedül. ekg. én sem értem, de hiába a boncolgatás, mindenki mélyen hallgat. majd ha akarják, elmondják.

VV Erőlegény #TEAMBÁLA 2021.01.04. 20:53:33

@Qqts: Ha túl sűrű, akkor kevésbé random! De ha kellően random, akkor eléggé vicces! :-D

cavanagh 2021.01.04. 20:53:34

@Qqts: Tényleg elnézést ha bármilyen szításnak tűnt, felkoncolni semmiképp nem szerettem volna, de úgy gondolom ez is egy visszajelzés.

Sry hogy neked címeztem, de ehhez tudtam kapcsolódni :)

2021.01.04. 20:55:06

@kipcsak harcos: @Hedo a nokedli szaggató: Sose tudjátok, hogy mikor nem szabad bátorítani :D

2021.01.04. 20:56:43

@kipcsak harcos: ezt csak azért írod, mert az avatarod meg akarja enni az én avatáromat.:'D
de ha jók a megérzéseim IRL te is azt adnád, ha inkább a malacok ennék meg a rezsibiztos urat.:D

Ármándójózsi 2021.01.04. 20:56:46

@Bo(a)rder Gamer: Egyébként a posztcsi írás egy kurva kemény műfaj, ha meg akarsz felelni az olvasóknak és magadnak is. Amúgy is, de akkor pláne, ha "kötelező". Mert mi van ha az egyébkéntkitűnő írókád efyszercsak csődöt mond. Fogalmazzunk úgy, átmeneti alkotói válságba kerülsz. Gondolom, mindemkonél volt már ilyen. Poszt akkor is kell, ha vért izzadva, de valamit ki kell tolnod délutánra. Az írással kapcsolatban tessenek kicsit megértőbbek lenni. Aki póbálta már, tudja miről beszélek.

TheLynx70 2021.01.04. 20:56:47

@Ármándójózsi: Jól van! Tetszett Nátha Ellen Bálna csodálatos hexaméteres népdala... :)

Bo(a)rder Gamer 2021.01.04. 20:56:58

@Ármándójózsi: Nem, nem ez volt a cél, hanem a probléma valós megoldása, de hagyjuk inkább. Lehet, h neked van igazad. Elengedtem.

2021.01.04. 20:57:25

@etikette: Aztán lehetnének tematikus szériák. "VV VIP". "VV Parlament Edition". Vagy "VV Gangsta, csak egy maradhat!"

kipcsak harcos 2021.01.04. 20:57:33

@vágtázó vadmalac: most fogalmazol egy regényt?
Megdicsértelek, baszki :DDD

Bo(a)rder Gamer 2021.01.04. 20:58:15

@Ármándójózsi: Erről beszéltem én is ha megnézed.

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 20:58:22

@Ármándójózsi: mi történt hogy ilyen kis morcos lettél? gyere, heveredj el a kereveten, úgymond néni meghallgatja bánatodat akciósan, 12.000 Ft/óráért.

2021.01.04. 20:59:30

@Ármándójózsi: majdnem leírtam azt a három betűs szót-szavat, ami "e"-vel kezdődik.:D

Ármándójózsi 2021.01.04. 20:59:32

@úgymond olvasó mmkk: Ha annyi pénzem lenne, nem bánat hallgatásra költeném a heverőn.

Bo(a)rder Gamer 2021.01.04. 21:01:24

@Cimili2: Lehet, h igazad van és várni kell. Meglátjuk. Lezártam. (asszem :))

Ármándójózsi 2021.01.04. 21:02:29

@úgymond olvasó mmkk: Egy barátom. (kurva élet, hogy erre mindenki felkapja a fejét), egyszer 3000 forintos étkezési utalványért lepte meg magát egy orális könnyítéssel valami lepukkant környéken.

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 21:03:26

Csinos profilképes @Qqts-nek: megmelengeti a szívemet, hogy valamelyik nap érgyeklődtél a hollétem felől. Látod, a többiek itt mind talpnyalók és okleveles színészek, felőlük megpusztúhattam volna a mosókonyhában! Kivéve Úgymond, mert Ő rám nézett volna, ha mán szaglok, vagy ha gyün mosnyi.

@Ármándójózsinak: bár a vágtázó trollmalac mán válaszolt a kérdésedre a 13 éves áldásos hallgatás tekéntetében, aztat elfelejtette, hogy karácsony előtt másik nicken mán kommentült ide. Akkori bemutatkozását ignorálás fogadta, így gondolom, köllött egy provokatívabb indítás. Aztán olyan is vót, hogy több tíz ódalas értekezésekről értekezett, ám amint Alízünk érdeklődött volna, üstöllést az említett irományok szomorú megsemmisüléséről érkezett a hír. Igaz én is úgy szoktam, hogy ha kedden írok egy 50 oldalas dolgozatot, azt jövő keddre már megsemmisítem. Ja, nem. :) Ölég az hozzá, vállalva a diszkriminált kisebbség szerepét, nekem még simán kamu a csávó, aki figyelmet szeretne. Persze ez önmagában nem bűn, CSAK MONGYOM.

@Tvbuzinak: Az okkultizmus olyan tyudás, amit egykoron nagyjából mindenki vágott. Tehát nem volt okkult. A mechanizmusát nem tudták, de annak a nagy részét nem tunnánk ma se. Viszont ma mán az egészet nem tudjuk, mert erről óvó figyelemmel gondoskodtak azok, akik szerint ilyesféle tudás nem való proliurak kezébe. Nyomai azért akadnak, amikből akár össze is rakható egy s más. Nagyon fontos kitétel azonban, hogy ezek a nyomok nem a Libri áruházlánc "ezotéria" pócain találhatóak. Még ha az "ezotéria" ravasz, körmönfont módon azt is jelenti, hogy rejtett, titkos tudás, beláthatjuk, hogy a Libri polcain nincs úgy igazán elrejtve. Ott inkább az általad említett áltudományok jeles képviselői sorjáznak. Teszem hozzá: az okkult kéz a kézben jár a tudománnyal, csak még nem tartunk ott, hogy értsük. Ééérteem?

2021.01.04. 21:04:32

@úgymond olvasó mmkk: Én azt passzolnám. Ha szételemzed a frusztrációimat, mivel fogom tölteni a hét további részét?

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 21:04:44

@Nátha ellen bálna: mondtam, hogy toppantani fogok a lábammal, ha hülyeségek jönnek elő a kis kezed alól :)

Ármándójózsi 2021.01.04. 21:05:42

@úgymond olvasó mmkk: Az még hagyján, de abban a hónapban sokat éheztem...Mármint a barátom...ő éhezett...na, érted!

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 21:05:51

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: nem vagyok cihológus, hála a magasságos atyaúristennek, úgyhogy gondoltam csak hallgatok, bólogatok, és beszedem a pénzt.

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 21:06:55

@TheLynx70: Az Fálkié volt, Fálkié az érgyem!!

2021.01.04. 21:07:23

off (már megint/még mindig), de ez tényleg érdekel, ezért dobom be.
(és lehet rá pár szavas tőmondatokkal válaszolni, szal mellette fruzsi, rencsi, dani. v bárki más oltása mehet, v esélylatolgatás, v ertéles szerkik szidalmazása estébé)

közületek voltak, akik chateltek anno (trefort, gyali etc.)?:Đ

ha igen, annyit írhatnátok infónak, h melyik oldalon toltátok, és kb mennyi ideig.

énkeh: trefort, 1999-2001

2021.01.04. 21:08:18

@úgymond olvasó mmkk: Ja, úgy meg drága. Hallgass meg ingyen. Vagy áldozz érte egy szimbolikus összeggel :)

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 21:09:00

@úgymond olvasó mmkk: Émmeg mondottam, hogy jó szekálni, napokig nem vót rá lehetőségem! Különben is mit offolsz ennyit?

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 21:09:13

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: a máltai szeretetszolgálat sajnos nem én vagyok :(

kipcsak harcos 2021.01.04. 21:12:09

@vágtázó vadmalac: látom hatott a kritika, de azért nem tudod visszafogni magad(at) kellőképpen. Ami a szófosásodra vonatkozik.

2021.01.04. 21:13:24

@Nátha ellen bálna: a hozzád hasonló paranoiás biorobotok miatt nem toltam semmiféle netes interakciót 13 éven keresztül, de persze, te vágtázod a frankót, h kamunick vagyok, és a betárcsázós korszak óta nyilván téged követlek, amerre csak mész, h a jelenlétemmel nyomasszalak.:Đ

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 21:13:30

@Nátha ellen bálna: így van! és mint e titulus tulajdonosa, nem dógozhatok ingyér.

TheLynx70 2021.01.04. 21:16:21

@Nátha ellen bálna:Az mindegy, akkor is király, főleg mióta megtudtuk, hogy a "baszd meg" kifejezés magyar népzene. :D

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 21:19:10

@kipcsak harcos: Persze, hogy előgyütt, nem is volt kérdés. :)

2021.01.04. 21:20:16

@úgymond olvasó mmkk: Bővicsd a tevékenységi kört, árulj sört is hozzá!

2021.01.04. 21:20:25

@kipcsak harcos:

most az a baj, h reagálni mertem - szvsz, meglehetősen visszafogottan - bálnának, v mi?

kipcsak harcos 2021.01.04. 21:21:10

És még mindig képes vagyok bedőlni egy echte trollnak :(((
Minek jött ez ide?

Csakazertis2018 2021.01.04. 21:21:51

@Brigante: igen, én is úgy nézem, mint egy társadalmi kísérletet. Néha úgy érzem burokban élek, és szerencsére ritkán találkozom ilyen arcokkal az életben. @vágtázó vadmalac olvastam a belépődet, elkerekedett a szemem egy pillanatra, elég kemény volt !

2021.01.04. 21:23:14

Addig tegyétek össze a kezeteket, amíg trollmátyás be nem szabadul ide. Ahhoz képest ez lepkefing

Ármándójózsi 2021.01.04. 21:23:20

Mára feladom...Jó szórakozást!

MsIreneAdler 2021.01.04. 21:23:23

Azért nem egy szépirodalmi mű elemzése vagy egy gyermekmese alá vágtunk oda pornót, celebeket, érdekkapcsolatokat meg egyéb szexuális töltetű témákat. Mindenkinek más az ingerküszöbe én ezt értem. Azt gondoltam felnőtt társaságában előkerülhetnek intim témák, és egy ilyen műsor kapcsán én nem tartottam ezt nem helyén valónak. Nekem nem volt célom megbántani senkit, sajnálom, ha ez megtörtént mégis. Bocsánat,de ennek ki kellett még futnia belőlem. Részemről a téma lezárva.

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 21:24:10

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: nincs annyi sör a világon, ami elég lenne a kommentszekció prominens tagjainak elég lenne.

MsIreneAdler 2021.01.04. 21:25:19

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: hozzá volt szerencsém, az ég irgalmazzzon nekünk, ha ránk talál :D

TheLynx70 2021.01.04. 21:26:02

A tegnapi adás után Frtuttit tartom esélyesnek a jelekre, igaz, ez még változhat. A második Rönó, és Mú is fog kapni. Ha Rönó kapná a legtöbbet, akkor kaki került a palacsintába. Bálint lila, és most nem fogja levenni a kendőt. Egyébként én sem tenném. Pedig egy Rönó vs Bálint párbajt elviselnék. :)

2021.01.04. 21:26:16

@úgymond olvasó mmkk: Dehogynincs. A világon van.

kipcsak harcos 2021.01.04. 21:26:59

@Nátha ellen bálna: inkább indítsunk petíciót Kosztarika visszaédesgetéséért (hű. de nehéz szó volt ez és nem vagyok benne biztos hogy jól írtam).

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 21:27:32

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: igaz. anyagi keretem nincs rá, mert nem fizettek.

2021.01.04. 21:28:09

@TheLynx70: Ne vedd má el a kedvünket! Levenné és kész :)

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 21:28:44

@úgymond olvasó mmkk: Csak szólok, hogy egy elég lenne is elég lenne. :D

Gia 2021.01.04. 21:29:09

Gyerekek ne bántsuk már egymást,nem vagyunk mi villalakók..

2021.01.04. 21:29:25

@kipcsak harcos: azért, ha az eddigi 222 hsz-ből nincs legalább egyharmadnyi, ha nem több releváns, azaz ontopic megnyilvánulásom*, akkor elfogadom, h egy csövesbánat troll vagyok csak, aki azért jött ide, h szétcsessze a bálna saját játszóterének gondolt fórum harmóniáját.

és az offok zömében sem basztattam közületek senkit, szóval nem nagyon értem, h akkor most pontosan mi is a problémátok.

*= amik nem is kinyilatkoztatások javarészt, hanem 1-1, konkrét fórumozóval való oda-vissza értekezés.

rossz hír #2: ha troll vagyok, ha nem, február végéig, ugyanúgy jelen lehetek ezen a felületen, mint bárki más.

kipcsak harcos 2021.01.04. 21:30:02

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: nem akkora kunszt az. Simán bemásolja a hülyeségeit, rengetegszer.

2021.01.04. 21:30:38

@úgymond olvasó mmkk: Figyelj, kezdőtőke nélkül az ilyesmi nem megy. Legalább limonádét árulj egy kis asztalkáról :)

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 21:30:55

@kipcsak harcos: Jó szagú rezeda, mikor ment el Kosztarika és miért?? Pár napig nem vagyok, és földcsuszamlás intenzitású változások! (Azt meg se merem kérdezni, hogy miről megy a mostani vita, de nagyjából sejtem, 18-as karikás téma.)

MsIreneAdler 2021.01.04. 21:31:40

@TheLynx70: Bálint hiába veszi most le a kendőt. Hacsak nem még kiválasztás előtt, aztán magára pakoltat és úgy viszi ki Rencsit. Ez viszont rizikós, mert ha vmi csoda folytán Reni lilát kap, akkor bukta van. Frut elvileg nem viheti mert milyen már az (én nem értek egyet ezzel).

2021.01.04. 21:31:52

(Más: az mitől van, hogy gyors gépelésnél összecserélem a betűk sorrendjét? Az előzőben két ilyet kellett javítanom)

TheLynx70 2021.01.04. 21:33:08

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: Nem hülye, csak szakállas. :) Kivételesen ezért kellene összefogniuk, és Fruttira rakni mindenkinek. Viszont Bálinton sem látom, hogy annyira párbajozna Rönóval, amit egyébként három párbaj (és Lakatos "Galamb" Gina) után meg is értek. :)

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 21:33:23

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: semmiért se akartok fizetni, majd pont limonádéért fogtok :)

kipcsak harcos 2021.01.04. 21:33:28

@Nátha ellen bálna: ugyan nem erre válasz, de miért pécézett ki Téged a kimondhatatlan nevű?

Fálki 2021.01.04. 21:34:40

@cavanagh: Szia, egy dolgot szeretnék csak, mert en nem szeretnék itt belemenni ebbe a kommentszekció - drámába. illetve kettőt.

A mai poszt kísérleti jellegű volt, sejtettem, hogy vagy nagyon nepszeru lesz vagy nagyon nem. Vállaltam a kockázatát, tanultam belőle, ilyen formájú Hv nem lesz tobb.

Szerintem az, hogy én a maganeletemben mennyire vagyok cuki és/vagy nem, az semennyire nem fugg ossze azzal, hogy milyen a szexualitasom és/vagy milyen pornót nézek.
Igen, szeretem a BDSM pornot és tokeletesen tisztaban vagyok azzal, hogy ami abban tortenik, az mindket ember kolcsonos akarata és mindket ember beleegyezett abba, hogy ott az tortenik. Szerzodest irnak róla, le vannak fektetve a keretek.
Ismétlem, igen, nekem ez tetszik.
És most csukd be a szemed, de a való életben is csinálok ilyeneket. Lehet hogy ez neked furcsa, nekem és nekunk resztvevőknek nem.
Úgyanugy minden kolcsonos beleegyezessel tortennik, hangsulyozottan mindket fél oromére, lásd mazochista.

És igen, ha be tudod fogadni, ha nem, akkor is mindegyik Falki én vagyok. A romantikuskedvesvicces, meg az ostortkeményenszorító is.

Ne haragudj, de egyaltalan nem latom, hogy mi ezzel a probléma.
Te nem beszélsz ilyesmirol -a maganeletedrol- itt, ezert nem vagy tamadhato emiatt. En mindenhol felvallalom azt aki és ami vagyok és ezert vallalom is a felelosséget, de nem érzem hibasnak magam emiatt, sőt.

béke

2021.01.04. 21:34:48

@kipcsak harcos: Én azért látom mögötte a rengeteg belefektetett munkát. Meg a komoly, elkötelezett és következetes elmebajt :)

kipcsak harcos 2021.01.04. 21:35:19

@Nátha ellen bálna: nem tudom. Én csak arra eszméltem, hogy neki innentől off. Beírta a lelkem :(

TheLynx70 2021.01.04. 21:36:12

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: Gyorsabban jár az ujjad, mint az agyad. Gina örülne...

Qqts 2021.01.04. 21:36:22

@VV Erőlegény: ekg

@cavanagh: nem szitasnak tunt, nem is egy szemelynek szantam. Az altalanos nepharagra reflektaltam altalanosan. Szoval ne erezd celzasnak, nem annak szantam :)

A poszt szerintem tovabbra sem szar. Igy egyben az egesz valoban tomeny, romlott is meg ket diopriat a szemem. (Kosz Falki bmeg) pedigenkifejezzettenszeretekegybenirni (Ekezetek nelkul meg nehezebb kiolvasni)

Qqts 2021.01.04. 21:37:17

Baaaaaalnaaaaa! Yeeeah! Ugy orulok, hogy lattad, hogy hianyoltalak :)

kipcsak harcos 2021.01.04. 21:37:47

@Nátha ellen bálna: ott van a válasz Falki kommentjében.

malevil2050 2021.01.04. 21:38:06

Hejjj , kedves ELP barátom itt aztán lenne elemezni való dögivel.

2021.01.04. 21:38:09

@MsIreneAdler: Ha semmi más haszna nem lenne, mint hogy aztán a választása miatt gyávázhatják, már megérné

Gia 2021.01.04. 21:40:22

Igen egy békepipa jól jönne...Szívjátok már el légyszi..

MsIreneAdler 2021.01.04. 21:40:59

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: lepereg róla. Mint ahogy az is lepergett, hogy a lilát elhappolta Gina elől. Rinocérosz bőr van a képén. Fru szemében sem tud valahogy összemenni.

SelyemSonkaPini 2021.01.04. 21:41:05

1. ELSŐ

2. MINDENKI baszódjon meg, aki egész nap itt írogat, amikor én meg eddig melóztam, gecik !

3. Lemaradtam sok mindenről, úgy látom, DE NEM olvasok vissza !

4. Lásd 2 !

5.

2021.01.04. 21:41:06

@TheLynx70: De jó, már féltem hogy Dirkhoff-Alcantara-Grünsteinowitz-Wang-szindróma.

kipcsak harcos 2021.01.04. 21:42:09

@úgymond olvasó mmkk: áruló :) Ő is triumvir volt. Vagy tévedek? Itt jön elő a történelem, ők is gyászosan végezték.

SelyemSonkaPini 2021.01.04. 21:43:41

@Gia: Mondanám hogy "csajok itt egy békeszivar, szívjátok!" DE már nem vagyok olyan,
mióta finomodtam sokat, igen !

SelyemSonkaPini 2021.01.04. 21:44:51

Mai HV egy teszt volt, ki hogy tud olvasni....
Nekem könnyű volt, mert láttam a VV-t, na de aki nem....

2021.01.04. 21:46:12

@MsIreneAdler: A szemében nem, mert ő szájban olvad

Gia 2021.01.04. 21:48:19

@MsIreneAdler: Én is azt várom,hogy Fru mikor/mitől ábrándul ki..

TheLynx70 2021.01.04. 21:49:01

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: Az is lehet, hogy az ujjad simán eltűnik a tér-idő kontinuumban, majd előbb és/vagy később (mint egy időhurok) lép érintkezésbe az aktuális betűvel. Nem tudom, ezt empirikusan kellene vizsgálni... Vagy csak elvisz egy driccmadár.

MsIreneAdler 2021.01.04. 21:49:55

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: uh, ne is mondd. Most elrontottad nekem az m&mst :(

Qqts 2021.01.04. 21:50:12

@kipcsak harcos: Nem csak bolt, az is. Viir a Viirunkbol. Tavolban maradasat nem tamogatom, de donteset tiszteletben tartom.

Egyebkent en orulok, hogy mindenki elmondja kit, mi bant. Innen lehet konzekvenciakat levonni es tisztalappal kezdeni, ha mar nincs tuske.
Ez a nap ilyen.

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 21:50:52

Sziasztok, szép estét! :-))

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: ekg. Bálint ha megtenné, az sakk-matt lenne Rencsulának azonnal. Kifarol, gyáva és beszari. A másik opciót nem írom le, mert annyi tartás sincs ebben a nyomrultban.

MsIreneAdler 2021.01.04. 21:51:39

@Gia: a szájbacsulázástól nem. A gyávaságtól nem. Az agressziótól nem. A szuper névnapi meglepitől nem. Ötletem sincs.

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 21:51:59

@kipcsak harcos: Nem tudom. Most napokig nem voltam, előtte meg lezártuk vele a beszélgetést. Valamelyik nap Ármándójózsi kérdezte tőle, hogy kamu-e a 13 év, láttam a kommentek között. Most az előbb belepofátlankodtam ebbe, csak annyit pontosítottam, hogy karácsony előtt beköszönt már egy másik nicken egy-két hozzászólással, csak az visszhang nélkül maradt a kommentszexció részéről. Meg nekem a való életben is furcsa lenne, ha valakivel élőben beszélgetek, és ő saját magától elkezd mesélni valami tanulmányáról/írásáról, amit alkotott. Aztán ha visszakérdezek, hogy beleolvashatok-e, akkor közli, hogy "sajnos megsemmisült", bár nem 20 éve írta. Mondom, az ilyesmik nekem a való életben is furcsák. Most erre föl a hiszti. De ha tényleg írt olyat és tényleg megsemmisítette, karácsony előtt meg nem ő volt az a nick, akkor úgy is jó.

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 21:52:13

Ja, és a poszt.
Köszi @Fálki, bár ez nekem sem jött be most.

SelyemSonkaPini 2021.01.04. 21:52:40

@TheLynx70: Közben ÉN megfejtettem a DRICC eredét:
GIna így öbégadott : hát mi vagy Bálint teeee : dikk egy madár !
Aztán LEÍRTA és ugye 2c-vel kell írni, az R-t meg nem írjuk csak ejtjük !

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 21:52:56

@MsIreneAdler: Pofon... más Grincset nem tántorítja el, bár lehet, még az sem.

2021.01.04. 21:53:08

@MsIreneAdler: Napi jócselekedet pipa

2021.01.04. 21:54:37

@Gia: @MsIreneAdler: A 36 milliótlanságtól garantáltan

SelyemSonkaPini 2021.01.04. 21:54:39

@Qqts: Engem a szelek, de nem érdekel leszarom és ki lehet vinni :D

TheLynx70 2021.01.04. 21:55:04

@Kiégett Hobbynyúl: Szerintem Bálintnak betett az utolsó párbaj. Gina tényleg undorító volt, és Rönótól sem várhatna jobbat, amivel tisztában van. Nem gondolom, hogy most bevállalná, ha nem muszáj. Rönó ezért arcoskodik, hogy rakják rá a jeleket.

Qqts 2021.01.04. 21:55:36

@SelyemSonkaPini: a selyemsonkat mindig rezegtetik ezek a szelek. Szokjal le a hajtogazos etelekrol

MsIreneAdler 2021.01.04. 21:56:24

@Kiégett Hobbynyúl: az a baj, hogy kellő körítéssel meg lehetne győzni Frut, hogy ő a hibás és megérdemli. Hisz egy férfi ilyen...

Spitzbaue® 2021.01.04. 21:56:55

Hová tűnt Damon Hill? Azaz, hova tűnt Alice? Most olvasok vissza, itt írogattatok neki, és hiába keresem, hogy mire, nincs meg. Ki lett baszcsizva? Ha igen, ki itt a kibaszcsizó? Azt hittem sixx óta nincs kibaszcsizás.

2021.01.04. 21:57:22

@SelyemSonkaPini: Nagyjából egyetértek tanult kollégám szakvéleményével, de meglátásom szerint az alanynál tudat alatt bekavart a strucc is

K_Attila 2021.01.04. 21:57:48

@VV Erőlegény: Utána kellett néznem, mi ennek a szónak a helyes alakja, mert itt is mindenki máshogy szokta írni: www.nyest.hu/hirek/kapiskal-vagy-kapizsgal

kipcsak harcos 2021.01.04. 21:57:53

@Qqts: már megbántam, hogy belepofáztam. Nekem egyébként öröm volt olvasni az offolásaitak. :)

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 21:58:04

@TheLynx70: Abban nem kételkedek, az,a mi apárbajon zajlott... kellett hozzá önuralom, az biztos. Vagy titkon xanaxot kapott Bálint a szerkiktől, hogy ezt kibírja. :D
Rencsula mindenáron el akarja kerülni őt, nem vitás, és hiába próbálja becsomagolni szépen, hogy gyáva, beszari alak, és előadni az önfeláldozó mártírt, attól még az marad.

Qqts 2021.01.04. 21:58:21

Asszongya a vv elott a tv: a vágy mértéktelen hajszolasa tönkreteheti az emberi kapcsolatokat.

Osszefoglalta a mai hv komment szekciot. Egy mondatban.

SelyemSonkaPini 2021.01.04. 21:58:30

@Qqts: Ne is mond, csak ül a szegény selyemsonis kislány a széken, szorit, aztán csak meglebbenti az elefántfüleket a kitörő szél
Ezért jobb a babapini afölött elhüz a szél és nincs mibe kapnia.... (kérdezd meg Vivit bőőőőőőőff)

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 21:58:36

@Fálki: A hexameterért már megérte! :)

Fálki 2021.01.04. 21:59:10

@Niemandhäuser: Senki nem tud kibaszcsizni senkit. Valszeg torolte magat.

TheLynx70 2021.01.04. 21:59:12

@SelyemSonkaPini::D:D Erre így még nem gondoltam. :D Főleg az R jó, amit nem írunk, csak ejtünk! :D

Qqts 2021.01.04. 21:59:55

@kipcsak harcos: ne band. Ez egy visszajelzes, neha nem art a fek

Qqts 2021.01.04. 22:00:52

@SelyemSonkaPini: vizualis tipus vagy. Ezt most lattam. Nem akartam latni

tvbuzi 2021.01.04. 22:01:45

Szakadjon rád egy taliga szar Győző

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:01:46

@MsIreneAdler: Tudod... nálam már nem lennének golyói egy ilyen fickónak, mint ez a humanoid. Még ha Grincs tattikából is repült rá mégis az összes undorát félretéve, akkor sem lehet magyarázat, hogy mentegeti ezt a kancigót, hogy de ő ilyen, új oldala, elfogadom... vagy pedig már későn eszmélt, mégsem volt olyan jó parti nem létező szerelmi szálba bonyolódni, és így akarja szépíteni.

Berborosz 2021.01.04. 22:01:51

@malevil2050:
ELP 10 perc után menekülne innen...

budapest23 2021.01.04. 22:02:16

Bocs, csak most sikerült a letöltött tegnapi belevalót átpörgetnem: ez a sötét müsor(?)vezetö(?) tényleg azt mondta szó szerint: "Dani azér fogyott, mert mindig kiüríti a zacsiját Virágba"...?!?!?!

Most ezt akkor most hogy?
Én aztán qrvára nem vagyok prüd, de b+ nehogy már ezt így tévében ki lehessen mondani? Hát mi a f@sszpuristenit hempergetjük mi meg virtuális tollas szurokban Danit szinte minden egyes virágzása után, ha a müsor vezetöi ilyeneket nyomnak ki ánusszá vált pofájukból? Komolyan mondom, kihozza belölem a retkes utcasarkot az ilyen. Erre nem tizennyolcas karika kéne, hanem hányás-emoji, b+, de a komplett csatornájára is egy ilyen után.

Undorító.

Spitzbaue® 2021.01.04. 22:02:38

@Gia: Nem tud kiábrándulni, mert nem hiszem, hogy tuti ez e "szerelem". Van itt, kérem, valami szar a palacsintába! Egyébként egyszerűen tudja, hogy pokol lenne az élete, ha bibaxná ezt a majomtevét, mert akkor már nem csak a Maradéktól kapná az ívet, hanem - sokkal erősebben - Recskától is. Persze, akkor foghatná a cókmókját és kikéretkezhetne az ajtón, de szerintem meg van GYŐZŐdve róla, hogy meg tudja nyerni a 36 millát, tehát, tovább b@szatja magát még akkor is, ha a szimpatikus czigó a szájába xarik.

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:02:53

Szerkik, nem lehetne egy olyan feladat, hogy Mercike nem szólalhat meg egy hétig? Vagy akkor adjatok neki héliumot, hogy röhöghessünk. :D

kipcsak harcos 2021.01.04. 22:02:57

@Nátha ellen bálna: én ennyire nem elemeztem. Nekem undorító volt a beköszönése. Ezt vulgárisan: vendégségben az asztal közepére szarni.

tvbuzi 2021.01.04. 22:04:11

Merszedesz von Branermaister

Qqts 2021.01.04. 22:05:38

@Kiégett Hobbynyúl: azt mar csak a kutyak hallanak.

Hallo nezoink szamara a teletext 888. oldalan feliratozzuk

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:05:40

"Kintről megszóratnám magunkat lila kendővel". :DDDDDD
Rencsulka te úgy fosol egy párbajtól, hogy ihaj.

Womanity 2021.01.04. 22:05:42

Rencsi szerint az lenne az igazi csavar, ha kapnának kintről 1-1 lila kendőt :DDDD

tvbuzi 2021.01.04. 22:05:56

Reni megoldotta a kérdést

Spitzbaue® 2021.01.04. 22:05:59

Ezt a férget: csavart rakna bele, lila kendőt, kettőt. Miért nem akarnak ezek párbajozni? Kib@szott gyávák.

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:06:12

@Qqts: Így lenne jó. Komolyan, támogatnám. :D

Mók_Ica 2021.01.04. 22:07:16

hoztam a konténert... de már majdnem tele is tettem..... renáta a saját kinyomkodott cuccát bekapja????????????? broáf.... és fru megnézi..... másik broáf

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:07:26

Kíváncsi leszek, mikor esik le nekik, hogy bizony a leghalványabb Vivi ellen is kint marad mindkettő.

Spitzbaue® 2021.01.04. 22:07:54

Még az jutott eszembe, hogy kár hogy Virdzsó a kutyapózt szereti. Ha előlről engedné Daniellát, akkor nehezen csusszanna seggbe, és akkor nem kéne a xaros pélót szopnia.

Qqts 2021.01.04. 22:08:12

A Fru szajat kicsipte a zsirkreta?

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 22:08:19

Frunátó Ginát várta a TOP 3-ba. :D

Mók_Ica 2021.01.04. 22:08:44

@Kiégett Hobbynyúl: még a kocka fordulását várják.... hihihihihi

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 22:08:52

@Niemandhäuser: Leheletfinoman üzent a szerkiknek.

malevil2050 2021.01.04. 22:09:05

@Berborosz: Nem tudom , lehet. De tudna mit csemegézni az tuti. Teljesen megváltozott minden 10 év alatt.

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:09:30

@Mók_Ica: Elképesztőek. :DDDDDD Még mindig hiszik, hogy ők majd végig tolják. Bár Rencsula megmondta, ő megnyeri, csak nem tudom, hogy mit. :D

TheLynx70 2021.01.04. 22:10:04

@Niemandhäuser:Szerintem meg már most ráparázott, hogy mi lesz, amikor kimennek. :) Mert Rönótól nem fog könnyen szabadulni, csordástól fog "vasárnapi ebédre" járni éjjel kettőkor. :-)

Spitzbaue® 2021.01.04. 22:10:22

Merci aranyos, ahogy egy barátom mondaná, dugnám, mint a lopott biciklit (persze, ha Mú lennék :-)

MsIreneAdler 2021.01.04. 22:10:29

@Kiégett Hobbynyúl: annyira nem is tudja palástolni az undorát. Szerintem is érzi már, hogy rossz lóra tett. Csak már nincs visszaút. Nekem soha, még csak hasonló ferfival nem volt dolgom, ezért értetlenül állok Fru előtt.

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 22:11:02

Olyan felemelő ez a szerelem.

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:11:10

Nincs bennem flsz, hogy engem visznek párbajozni. :DDD
Rencsike, a jó előbb még valahogy nem így hangzott. Nem baj, hogy a nézők látják, ugye? :D

Spitzbaue® 2021.01.04. 22:12:02

A telefonban Grúnak még seggebb a szája (ha van ilyen szó egyáltalán)

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:12:05

@MsIreneAdler: Késő bánat. Neki akkor le kellett volna akadnia Rencsikéről, amikor odament Bálinthoz, hogy neki nincsen baja vele.Eltoszta.

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 22:12:05

Fru, azért érzel mérhetetlen ürességet, mert mérhetetlenül üres a fejed.

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:13:04

@Niemandhäuser: Azt meg. Bárki ellen mennek, az ellenre szavazok.

mocskosmacska 2021.01.04. 22:13:07

Én nem a síró-rívó grincset sajnálom, hanem azokat, akiknek együtt kell élnie vele.

K_Attila 2021.01.04. 22:13:18

@Csakazertis2018: Úgy tudom, pszichológus folyamatosan kommunikál velük, elkerülendő a teljes összeomlást az összezártságtól, ingerszegénységtől, elszigeteltségtől stb., de az nem helyettesíti a terápiát.

tvbuzi 2021.01.04. 22:13:40

Az ilyen embereket mint egyes emberek itt.

mocskosmacska 2021.01.04. 22:13:50

Az a durva, hogy grincs tényleg azt hiszi, hogy ő egy áldozat.

Spitzbaue® 2021.01.04. 22:14:09

Most majnem kidobtam a TV-t. Huh.

SzabadEzANév? 2021.01.04. 22:14:32

Fdu: "én ezt az évadot nem nézném". A szerkik ilyenkor nem kurvaanyáznak egy nagyot? Hát a saját műsoruk ellen van beszélve

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:14:47

@mocskosmacska: Ugye? Mondtam, hogy most jön a mártír szerep. Hiszik, hogy ez majd beválik. Háááát nem.

Spitzbaue® 2021.01.04. 22:15:14

@mocskosmacska: Azért bőg, mert végleg rájött, hogy végig szembeszélben hugyoztak.

mocskosmacska 2021.01.04. 22:15:32

Esküszöm tetszett, hogy Vivi fapofával dohányzott, amikor renáta megint leszólta őket.

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 22:15:32

én istenem, jó istenem, elér minket a córesz,
ha bálint pofája túl sok ideig marad hómlesz.

ppupu #TEAMPINI 2021.01.04. 22:15:44

Azt hiszem most láttam a TV-ben könnyező boldog asszony reinkarnációját.

nicu71 2021.01.04. 22:15:44

Hozol zsepit?Oszt kihoz egy fél guriga papírtörölközőt.

Jack stereo 2021.01.04. 22:15:52

Èn màr ki is dobtam a tvt.Csak itt olvssom mi van

tvbuzi 2021.01.04. 22:16:28

Nem szerencse kérdése a bennmaradás

MsIreneAdler 2021.01.04. 22:16:31

@Kiégett Hobbynyúl: pontosan, én is így látom. Most már késő bánat. Érzi, hogy kurvára beragadt Rencsula mellé. Most már kongatja a harangot, ha a bele is kifordul a pohos undormánytól.

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 22:16:42

Most hergelik egymást folyamatosan, és nem veszik észre, annyira hülyék. Viszont egy Fru behányást mán tényleg megnéznék. :)

Qqts 2021.01.04. 22:16:45

Mi ferfi, hogy leszedeti az asszonnyal a pokot

mocskosmacska 2021.01.04. 22:17:11

@Kiégett Hobbynyúl: Én már tényleg azt hiszem, hogy a grincs nem játszik, hanem tényleg meg van róla győződve, hogy ő egy mártír, egy áldozat, akit a csupa jó szíve, okossága, bája, egyenessége, tisztánlátása és nagy igazságérzete miatt bántják a sunyi gonoszok.

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 22:17:29

@tvbuzi: Én 9 másodperccel előbb írtam be. :)

malevil2050 2021.01.04. 22:17:46

Világrekordok hete????? Na nesze pór nép!

mocskosmacska 2021.01.04. 22:17:52

@Nátha ellen bálna: Ha a szájbacsula után nem hányta el magát, akkor már nem fogja.

tvbuzi 2021.01.04. 22:18:15

Megint ez a fasznyelvű laccsoló?

Qqts 2021.01.04. 22:18:30

Sztlopacsek visszatélt!
Minel tobb l-betu szot kélek nekiii

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 22:19:15

@tvbuzi: ne sértegesd a raccsolókat, kéhlek.

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:19:25

@MsIreneAdler: Ő választotta, magának köszönje. Annyira sötét nem lehet valaki, hogy instás videóban meg a riportban próbál sajnálatot ébreszteni a nézőkben, de azt meg elfelejti, hogy van ott vagy 40 kamera, ami mindent rögzít. A mocskos kis tervét, hogy Mercit kizárassa, a gecizéseket, a másik csapat folyamatos szapulását... sorolni lehetne.

mocskosmacska 2021.01.04. 22:19:25

@Niemandhäuser: Talán, de szerintem őszinték az érzései. És itt jutottam el arra a pontra, hogy ennek a nőnek tényleg komoly mentális problémái vannak.

2021.01.04. 22:19:55

@Qqts: Eleleszti Lóbeltet

TheLynx70 2021.01.04. 22:19:56

@mocskosmacska: Mivel nincs tévém, ezért itt tájékozódom az élő adásról, de szinte látom magam előtt. :D Fruttit, a fitos orrocskájával. :D

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 22:20:37

VV Merci KO, utcaajtó, nyílj ki!

ppupu #TEAMPINI 2021.01.04. 22:21:15

Baszta lici, micsoda velseny

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 22:21:40

@Qqts: És Sztropacsekkel visszatért a vellába a sztoikus nyugalom is.

budapest23 2021.01.04. 22:22:26

@mocskosmacska: Stockholm-szindróma lesz az inkább. Annyira igényelné az öszinteséget, hogy csak úgy tudja full maszkban (!) a hátsóját (!) odatolni neki, ha képes bemesélni magának, hogy ez öszinte szerelmen és vonzódáson alapuló, igazi idötálló párkapcsolat...

2021.01.04. 22:22:27

@úgymond olvasó mmkk: @TheLynx70: @mocskosmacska: Akkor inkább Fámfont, a fadifta fatírt

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:22:31

Sztropacsek a pompom lány szerepét is magára vállalja, ugye? Lesz tánc egyedül? :DDD

ppupu #TEAMPINI 2021.01.04. 22:22:47

@mocskosmacska: De Te biztos cuki vagy vele... na de ez a quasimodo...

mocskosmacska 2021.01.04. 22:22:58

Ha 1 300 labdát kapott el egy óra alatt, akkor az percenként 21,66666667 labdát jelent, ami azt jelenti, hgoy nagyjából 2,7 másodpercenként kell egy labdát elkapni.

Qqts 2021.01.04. 22:23:27

RANDOM OFF KOMMENT ™️®️©️

mocskosmacska 2021.01.04. 22:23:32

@Qqts: Miattam ne, max ha zavar, átugrom azokat a kommenteket.

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:23:45

@mocskosmacska: Ilyen sebességgel nem is lőtt ki az adogatógép a gyakorlásnál. Szép lesz. :D

tvbuzi 2021.01.04. 22:24:07

Cipo and Baxx? Ez kaja után szex?

2021.01.04. 22:24:19

@budapest23: A Stockholm-hoz kellett volna az előzetes bántalmazás. Ez szerintem nem az

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 22:24:23

@ppupu: Most aztán mán ne bántsátok Sztropacsek Gusztávot! Én neki drukkolok minden párbajon, és személyes védelmem alatt áll.

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 22:24:59

RANDOM OFF KOMMENT RANDOM OFF KOMMENTJE ™️®️©️

SelyemSonkaPini 2021.01.04. 22:25:08

Höhöhö Renyhe levetette a POKot a csajával ! :D
Mondjuk az levette szemrebbenés nélkül... nőben ritka! Grincsben nem :D

szociál · szociesatjukol.blog.hu 2021.01.04. 22:25:18

Kancigo kinyomta a pattanast es megette???
Multkor a fikajat halozta, ki ez valami alien?

mocskosmacska 2021.01.04. 22:25:30

@ppupu: Igen, mondják, hogy cuki vagyok, főleg, amikor bemutatkozom, és fontos, hogy értsék a nevemet, ami R-rel kezdődik:
"J.... Anna vagyok. A vezetéknevem első betűje J, mint jépa, jetek, mogyjó, csak nem tudom kimondani, mert raccsolok."

Qqts 2021.01.04. 22:25:30

@mocskosmacska: “tisztelettel banok kommentarsaimmal”

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 22:26:31

@mocskosmacska: nekem a keresztnevemben van 3 r betű, "imádom"

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:26:38

@mocskosmacska: Ne aggódj, én is raccsolok. :D Annyira nem durván, mint Sztropacsek, de na. :D

gazo 2021.01.04. 22:26:50

Dani is sudocremet használ Virágon?

MsIreneAdler 2021.01.04. 22:27:48

@Kiégett Hobbynyúl: mit vársz tőle? Ő szerinte ott a paraván, ezért csak diszkréten vetkőzött :D

mocskosmacska 2021.01.04. 22:28:03

@Qqts: Értem mire gondolsz, de nem érzem problémának a beszédhibámat, ezért nem is akadok ki ilyen vicceken.

tvbuzi 2021.01.04. 22:28:28

Nyugalom. Csak az alisztoklaták laccsolnak.

mocskosmacska 2021.01.04. 22:28:34

@úgymond olvasó mmkk: És te hogyan tudod elmondani a nevedet? Neked van valamilyen trükköd?

ppupu #TEAMPINI 2021.01.04. 22:28:48

@Nátha ellen bálna: jó van na... akkor kussolok.

Na jó. Eddig bírtam... mikor első alkalommal megláttam Gusztit, egyből egy gestapós kihallgató tisztre asszociáltam, akit az ellenállók már egyszer felrobbantottak.

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 22:29:24

@Qqts: én sem akadok ki rajta, de a @tvbuzi: uraságot szeretem fegyelmezni a raccsolással kapcsolatban

budapest23 2021.01.04. 22:29:33

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: érvényes, bár ferdíteném annyival, hogy aki ide (és ilyenek közé) önként bezárkózik, az amúgy is folyamatosan kollaterális bántalmazásban leledzik.
(plusz azért rencsi ott a 10-20 nap körül pszihésen - lsd. még "szavakkal verve" c. könyv - nagyon unszimpi módon füzte a csajt, azt lazán egyfajta bántalmazásnak tartom)

SelyemSonkaPini 2021.01.04. 22:30:05

@úgymond olvasó mmkk: Akkor vagy Kinga vagy vagy Enikő....

Mók_Ica 2021.01.04. 22:30:10

@szociál: iiiigen.... én is írtam..... de senki nem reagált rá..... én meg csak hánykolódtam magamban..... fru meg végignézte.... broáf

Qqts 2021.01.04. 22:30:25

Akkor johet egy Sztlopacsek edition?! Jol eeeertem?!

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 22:31:21

@SelyemSonkaPini: neked bármi leszek, bêbi.

@MsIreneAdler: barrbarra. négy

tvbuzi 2021.01.04. 22:31:46

@Mók_Ica: szerencsére én nem láttam, biztos épp kommenteltem

SelyemSonkaPini 2021.01.04. 22:32:13

@úgymond olvasó mmkk: Köszcsi Lávcsim :)
Ez most de kurva izgalmas... faszom labdákat kapkod el ( én nem tudnám, de nem is akarnám:)

ppupu #TEAMPINI 2021.01.04. 22:32:14

Jáj more, most akkor önvallunk, fiatal koromban úgy dadogtam, mint a fatyom tudja hogyhívják csávó a sóderklubban. A logopédius rituális öngyilkosságot követett el 2 hónap után. most meg akkora pofám mint az ólajtó, bár néha most is dadogok, na pufff és? ...

2021.01.04. 22:32:27

@MsIreneAdler: Rebarbara. Abban megvan a három :)

mocskosmacska 2021.01.04. 22:32:49

Jó izomláza lesz Bálintnak holnap.

szociál · szociesatjukol.blog.hu 2021.01.04. 22:33:24

@Mók_Ica:
Hogy nem hizott ez meg ha ez mindent megeszik, meg azt is ami nem kaja?

Rtl meg megsajnaltatja Fruzsikat, es kap egy lilat mert szomi.

mocskosmacska 2021.01.04. 22:34:11

Ezt tök kemény lehet egy órán keresztül csinálni.

MsIreneAdler 2021.01.04. 22:34:24

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: az a kompót :). Most redukálta le kettőre, így már szinte bármi lehet.(franc egy sem jut eszembe)

Qqts 2021.01.04. 22:34:24

Neha sipolok :D kibaszottul idegesit. Azthiszem, ha i es s-re vegzodik.

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:34:28

@szociál: Úgy, hogy többet írt az adatlapjára valószínűleg, és nem volt 110, mikor bement.

Spitzbaue® 2021.01.04. 22:34:30

@tvbuzi: Cipő és szex. Csak a külföldiek nem tudják kimondani. Szerintem Pákóval kísérletezték ki: hehe, cipo and bassz, hehe, cipo, hehe.

nicu71 2021.01.04. 22:35:21

@mocskosmacska: Rencsi szerint tök konnyű,csak állni kell egy helyben.Jo mi?

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 22:36:06

@Qqts: barátnőm zalai, ő a t-t nyomja meg durván :D

tvbuzi 2021.01.04. 22:36:11

Reno nem örülne jobban egy gennytortának?

szociál · szociesatjukol.blog.hu 2021.01.04. 22:36:15

@Kiégett Hobbynyúl:
Sztem ez nem bemondasra megy, orvosi vizsgalat, merleg minden van, szivbeteget nem kuldhetnek be.

mocskosmacska 2021.01.04. 22:36:19

@nicu71: Ezek a kis ismétlődő mozgások szerintem nehezebbek, mint a dinamikusak.

malevil2050 2021.01.04. 22:36:32

Na jó ezt nézze akinek 2 anyja van. Nulla.

2021.01.04. 22:36:42

@úgymond olvasó mmkk: Robotttthgép. Minap emlegettük

Spitzbaue® 2021.01.04. 22:36:46

Recskáék kísérletet sem tesznek a beilleszkedésre. Maradnak inkább áldozatok. Az könnyebb. Nem is tudom, hogy társadalmi szinten hol láttam már ilyet. Hja, megvan.

tvbuzi 2021.01.04. 22:36:48

@úgymond olvasó mmkk: Debrecenben is úgy csinálják a tét

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 22:37:05

XS pólóméretű Fru belendül a konyhában. Csak Mercikének ne adjon az édességbűl, mert elgurul mán a gettóleány!

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:37:17

@szociál: Nem tudom, de az is kizárt, hogy Amanda 75kg volt.

mocskosmacska 2021.01.04. 22:37:29

@SelyemSonkaPini: Az. Lenézem és faszságoknak tartom az ilyen rekordokat.

Spitzbaue® 2021.01.04. 22:37:54

Szlopacsek, ez kulva szal ötlet vót, ez a hét, teeee.

Qqts 2021.01.04. 22:38:06

@tvbuzi: biharban sok dolgot megnyomnak

MsIreneAdler 2021.01.04. 22:38:33

@Niemandhäuser: jah, elég hamar lemondtak erről a tiramisuról :)

MsIreneAdler 2021.01.04. 22:39:21

@szociál: nem, ha mondjuk 1.90 magas :D

Qqts 2021.01.04. 22:39:38

Nekem is van ilyen polom Baaaalint! Deee jo :)

SelyemSonkaPini 2021.01.04. 22:39:45

De felidegesítene, ha egy kib*tt rokonom telefonálna be !

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:39:46

@szociál: Állítólag ez szerepelt az adatlapján. Talán valamelyik bennfentes majd elárulja, hogyan megy ez. :-)

Spitzbaue® 2021.01.04. 22:39:57

A dzsakunál esik szét a vella. Le van válva a burkolat.

úgymond olvasó mmkk 2021.01.04. 22:39:59

@NO MAAM TERÜLETI KÉPVISELŐ: thedd a thévé thethejére a thávirányíthóth

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 22:40:01

Közben kiegyensúlyozásként bevések néhány kimaradt gy betűt az elmúlt napok adásainak "naon" szavaiból: gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy.

Mittudomki 2021.01.04. 22:40:28

Ezek most kit néznek hülyének?:D 20 perc volt hátra és 730 körül járt akárhogy is nézem még az 1000 is necces lett volna hát még a rekord..hagyjuk már :D

mocskosmacska 2021.01.04. 22:40:35

Egyik ismerősöm azzal akart bekerülni a Guiness rekordokba, hogy összegyűjt egy csomó ilyen nem tudom mit. Tudjátok, a filteres teának a zsinórjának az egyik végén van a teafilter, a másik végén pedig valami négyzet alakú papírdarab. Na, abból a papírdarabból akarta a világ legnagyobb gyűjteményét.

szociál · szociesatjukol.blog.hu 2021.01.04. 22:40:46

@Kiégett Hobbynyúl:
Lehet mikor bement 1.90 volt, aztan osszement es meghizott :)

tvbuzi 2021.01.04. 22:41:51

Anikó, ne csapkodd az asztalt bakker

2021.01.04. 22:41:53

@úgymond olvasó mmkk: Szép. Ez a kövezéses jelenetben volt, vagy a dulván padlóla dobásnál?

Kiégett Hobbynyúl 2021.01.04. 22:42:03

@Mittudomki: Villarekord na, csak ezt nem tették hozzá. :D Más rekordnál van valami felügyelő bizottság is.

Nátha ellen bálna 2021.01.04. 22:42:24

Daninak novellát tetováltak a combjára.

nicu71 2021.01.04. 22:43:19

@Niemandhäuser: ezt már pár hete kiszúrtuk

2021.01.04. 22:43:36

@mocskosmacska: Simán belefér, már ha nem mind ugyanolyan. Az már betegség

SzabadEzANév? 2021.01.04. 22:43:41

De hát megvan róla a videófelvétel elejétől a végéig, több kameraállásból is. Miért nem lehet hitelesíteni? Nem lehet mindenhova kiküldeni Guinness felügyelőt, pláne nem covid alatt