Hogy volt?

A muskétások 2x10 - Trial and Punishment (Per és büntetés) ÉVADZÁRÓ

2016. február 02. 13:00 - Gabba

A múlt heti cliffhanger óta egyfolytában remeg a kezem, még most is alig találom a betűket a klaviatúrán, Lemay doki kivégzése után most Constance-on a sor, a nyitó képsorokban őt kísérik fel a vérpadra. Aramis cellája ablakából figyeli a gyászos menetet, a Rochefort mellett álló Treville visszafojtott dühvel közli a félszeművel, ez közönséges gyilkosság. Ez igazságszolgáltatás, és itt az ideje, hogy maga is eldöntse, melyik oldalon áll, válaszolja a rohadék. A bátor Constance nem engedi bekötni a szemét, a hóhér felemeli a bárdot, én meg veszettül szorítom a székem karfáját. Constance lehajtja a fejét és az emelvény deszkájának rése között megpillantja D’Artagnant. A muskétás egyetlen lövéssel leteríti a hóhért, a döbbenten álló vörösköpenyesek között meg Athos rendez dúlást. A két testőr gyorsan a lovakhoz fut Constance-szal, a pisztolyát célzásra emelő Rochfort-t Treville fegyverzi le. Választottam oldalt, sziszegi neki, ezért meg fog halni, sziszegi vissza a gróf. Az lehet, de nem a maga kezétől, oltja le Treville és rohan a társai után. Kivágtatnak az udvarról, miközben az ott maradt gárdistákat hatalmas robbanás szórja szanaszéjjel, yesss, így kell ezt!, masszírozom megkönnyebbülten görcsbe rándult kezemet.

musk02_10_01.JPG

musk02_10_01_1.JPG

A levélhordónak felcsapott Porthos találkozik Vargas-szal valami susnyásban, rajtuk kívül sehol senki, csapda lesz ez, akárki meglássa. Porthosunk is nyilván tisztában van ezzel, viszont nem zavartatja magát, csinos történetet ad elő, miszerint ő Perales nagykövet házánál szolgált és hát bizony sok minden érdekesség a tudomására jutott, például hogy Rochefort spanyol kém és Vargasnak dolgozik. Erre a bokrok között elrejtőzött Vargas pribékek tüzet nyitnak Porthosra, de sikerül kitörnie a gyűrűből. Utána!, adja ki a parancsot a főkém, hozzátok a fókám!

musk02_10_02.JPG

A menekülő Treville-ék megpihennek egy városszéli házban, a terv szerint találkozniuk kell Porthos-szal, hogy együtt hozzák Párizsba Vargast, akit vallomásra akarnak kényszeríteni a király előtt. Constance is velük akar menni, rendben, de mi lesz a rab Aramis-szal? Athos szerint csak Miladyre számíthatnak, mert más nem tud bejutni a börtönbe, a többiek nem túl lelkesen, de egyetértenek. Viszont akármi is lesz a dolog vége, Rochefort az enyém, szögezi le D’Artagnan, majd eldobja a kalapácsot…

musk02_10_03.JPG

A csalódott Anna Marguarite-ot faggatja, mi vitte rá az árulásra, de az udvarhölgy nem mond semmit. Rochefort eközben ismét a királynét mószerolja Lajos előtt, aki azonban továbbra sincs teljesen meggyőződve felesége bűnösségéről. A félszemű ekkor bedobja az aduászt: már Richelieu is gyanította, hogy a trónörökösnek Aramis lehet az apja, a király feldúltan arra utasítja Rochefort-t, derítse ki az igazat. A gróf felkeresi a rabot és belengeti neki, ha bevallja az igazat, akkor a királyi pár elválik, a kis Lajost kitagadják és anyjával együtt száműzik, de legalább mindketten tovább élhetnek. Na persze.

musk02_10_04.JPG

Porthos maga után csalogatja Vargasékat, majd megbújik és előkészíti az összes lőfegyverét. Rambo módjára bekeni arcát sárral, így várja az ellent. Azok jönnek is, a tapasztalt muskétás azonban egyszemélyes hadseregként sorra leszedi őket. Vargas jól beszopta ezt az „én csak egyszerű szolga voltam” dumát, most ihatja a levét, emberei sorra murdelnak megfele. Ráadásul vágtatva megérkeznek D’Artagnanék is, a harc ezzel el is dőlt, akárcsak Vargas utolsó embere, így a spanyol kénytelen megadni magát. Rochefort a királyné megölésére készül, hát mit fog szólni ehhez testvére, Fülöp, a spanyol király?, világosítja fel Porthos, én nem adtam neki ilyen utasítást, védekezik Vargas. Akkor most segítsen elpusztítani azt a fenevadat, akit létrehozott, invitálják barátságosan (nem) a muskétások.

musk02_10_05.JPG

Párizsban megkezdődik Aramis tárgyalása, Rochefort megesketi a Bibliára, hogy csak az igazat fogja vallani. Aramis így is tesz és csak az igazat vallva sorolni kezdi Rochefort bűneit: elárulta Franciahont, ok nélkül rátámadt a királynéra, stb., az emeletről hallgatózó Lajos elhűlten figyel. Rochefort ekkor behívatja Marguarite-ot, aki elhaló hangon vallomást tesz Aramis ellen: a királyné és a testőr között intim viszony volt, és a trónörökösnek valójában Aramis az apja. Miközben Marguarite kibotorkál a teremből, Rochefort bűnösnek kiáltja ki Aramist, és felsiet a királyhoz. Lajos kétségbeesetten sír, nemcsak a feleségét vesztette el, hanem egyetlen fiát is.

musk02_10_06.JPG

Rochefort Marguarite után megy, de a szerencsétlen elgyötört nő már megmérgezte magát, és hátrahagyott egy pár soros vallomást. A félszemű gyorsan összetépi a papírt és átmegy Annához, akinek azt javasolja, kérjen bocsánatot Lajostól. Anna bízik a muskétásokban, de Rochefort szerint azok ugyan nem fognak jönni. Majd bevallja, hogy spanyol fogsága éveiben egyedül Annára gondolt, azért tudott ellenállni a kínzásoknak, de Anna erre csak annyit mond: Én viszont egyetlen egyszer sem gondoltam önre. Rochefort erre részletesen kifejti, hogyan fogják Aramist kerékbe törni és a testét darabokra szaggatni. Finom ember, na.

musk02_10_07.JPG

Cellájában Aramis azért imádkozik, hogy Annának ne legyen baja és megfogadja, ha esetleg kiszabadul a börtönből, lemond minden földi hívságról és az egyház szolgálatába áll. Ekkor a folyosóról zaj hallatszik, Aramis azt hiszi, a kivégzőosztag közeledik, de ehelyett nyögést hall és a cella előtt álló őr összeesik. Mögüle meg előlép (meglepetés!) Milady, a tőréről törölgetve a vért. Kinyitja a zárat és már indulnak is kifelé, útközben Aramis még leüt egy random őrt, de nem engedi Miladynek, hogy megölje. Sietnek a városszéli házba, ahová időközben visszaérkeztek a többiek is Vargas-szal, a testőrök nagy örömmel lapogatják egymás hátát.

musk02_10_08.JPG

Athos négyszemközt köszönetet mond volt nejének a szabadító akcióért, Milady közli, hogy új életet akar kezdeni Angliában. De hát ott mindig esik az eső, és a kaja is rémes, veti ellen Athos, de Milady tovább lírázik. Elege van a sok gyilkolásból és az eddigi életéből, újra olyan akar lenni, mint amilyen régen Athos oldalán volt. Két nap múlva indul, ha Athos vele akar jönni, csatlakozzon, ők úgyis egymáshoz vannak kötve egész életükre, ha viszont nem megy vele, akkor soha többé nem találkoznak. Athos mélyen elgondolkozik de nem mond semmit, azt is halkan.

musk02_10_09.JPG

Aramis szökése után Rochefort az egyetlen megoldásról győzködi Lajost: írja alá a királyné halálos ítéletét, csak így menekülhet meg a megaláztatástól és egy esetleges polgárháborútól. Lajos valami borzasztó ronda, penészzöld színű kardigánban mászkál fel-alá és még próbálkozik, szerinte a száműzetés is elégséges büntetés lenne, de Rochefort hajthatatlan, így végül a király aláírja az ítéletet. Mindössze annyit kér, Anna halála gyors és csendes legyen, és a kardigánéhoz hasonló színű arccal néz a távozó főminiszter után. Rochefort utasítást ad a palota teljes kiürítésére, csak a gárdisták maradhatnak, majd elővesz egy nyakszorító láncot és elindul vele Anna szobája felé.

musk02_10_10.JPG

Muskétásaink behatolnak a palotába és heves csatározásba kezdenek az őrséggel. Athos és D’Artagnan küzd, mint az oroszlán és maguk után csalják a gárdistákat. Aramis Constance-szal a királyné rezidenciája felé indul, Porthos és Treville meg a fogoly Vargas-szal Lajoshoz. A király azt hiszi, őt jöttek legyilkolni a fellázadt muskétások és azt kéri, inkább pisztollyal végezzenek vele, mint karddal. Porthos hódolattal letérdel, átnyújtja neki a kardját és azt kéri, hallgassa meg Vargas vallomását.

musk02_10_11.JPG

Anna a szobájában imádkozik, a fohász végén a belépő Rochefort mondja ki az áment. Megsimítja Anna nyakát, aki büszkén odavágja, ez volt köztük az utolsó érintés. Rochefort rátekeri a királyné nyakára a láncot és már készül meghúzni, amikor beront Aramis és Constance. Aramis vállon lövi a grófot, majd kardot rántva vívni kezdenek.

musk02_10_12.JPG

Constance segíteni akar és oldalba szúrja Rochefort-t, de az fel se veszi a sérülést. Kardozás közben Marguarite és Adéle (első évados szerelme) pocskondiázásával hergeli Aramist, mára már mindkettő halott, vigyorog Rochefort. Aramis egyre dühödtebben méri a csapásokat, végül egy gyors mozdulattal sikerül tőrével leszúrnia Rochefort-t, aki a tőrrel a hátában kibotorkál a folyosóra. (Rejtő, illetve a Piszkos Fred, a kapitány kezdő sorai ugye megvannak?)

musk02_10_12_1.JPG

Odakint azonban Athosék elzárják előle az utat, majd előlép Vargas és közli Rochefort-ral, hogy a király mindent tud. A félszemű azonban kihúzza hátából a tőrt és harcol tovább, így hát D’Artagnanon a sor, hogy az epizód elején hallott ígéretét teljesítse. Rövid, heves küzdelem után kardjával keresztüldöfi Rochefort-t, aki a földre esik. Utolsó erejével még leveszi a fél szemét takaró kötést, mint ahogy halála előtt egy távoli galaxisban Darth Vader tette a légzőmaszkkal. Vargas odalép és Spanyolország nevében kifejezi háláját Rochefort szolgálataiért. A gróf utolsó erejével csak annyit mond: Semmi sem Spanyolországért volt.

musk02_10_13.JPG

Meghalt a cselszövő, nem dúl a rút viszály, ahogy egy kis közép-európai ország nemzeti operájában éneklik, Lajos, belátva tévedését, köszönetét fejezi ki a muskétásoknak szolgálataikért. Majd a kis Lajost emelgetve mosolyogva kijelenti, még jó hogy a kicsi az ő fia, hiszen úgy hasonlít rá, mint a saját tükörképe. Anna is ragyog, Aramis odasúgja neki, most már biztonságban van ő is és a trónörökös is. Lajos félrevonja Treville-t és új, visszautasíthatatlan ajánlattal kínálja meg: legyen ő a hadügyminiszter. Ugye másodszor nem utasít vissza?, kérdezi Lajos, mire Treville meghajol és elfogadja a megtisztelő ajánlatot.

musk02_10_14.JPG

musk02_10_14_1.JPG

Aramis közli elhatározását a többiekkel: megtartva börtönbeli fogadalmát kilép a testőrségből és egyházi szolgálatba áll. A többiek meglepődnek ugyan, de aztán a jól ismert szlogennel elbúcsúznak bajtársuktól.

musk02_10_15.JPG

Következik Constance és D’Artagnan esküvője, a két tanú Porthos és Athos, ez utóbbi közben többször is Miladyre gondol, majd a szertartás végét meg sem várva elindul. Azaz csak indulna, mert ekkor odalép Treville és közli, hadat üzentek Spanyolországnak, úgyhogy minden eltávozási engedélyt visszavontak. Persze annyi idő még van, hogy Athos lovagoljon egyet, úgy is, mint újonnan kinevezett muskétáskapitány. Athos elvágtat, Treville meg saját kardját átadja Porthosnak, ezentúl ő harcoljon vele.

musk02_10_15_1.JPG

Athos vágtat az Anne-nel megbeszélt találkozóhelyre, de késve érkezik, a nő már elhajtott onnan, Athos csak hátrahagyott kesztyűjét találja meg az út szélén. A laktanyában a heves nászéjszaka után D’Artagnan mentegetőzik Constance-nak, amiért nem tudta valami kies romantikus helyre elvinni nászútra, ahogy minden normális férj szokta, mire Constance kijelenti: ő nem egy normális emberhez, hanem egy muskétáshoz ment feleségül. Visszaérkezik Athos és a testőrök azon kezdenek merengeni, milyen csonkán vannak így hárman, csak kéne szólni Aramisnak, hogy háború készül a spanyolok ellen, biztos nem is tud róla. Treville elnéző mosollyal engedélyt ad, hogy a teljes mozgósításig eltávozzanak előkeríteni Aramist. A muskétások szédült tempójú nemzeti vágtában ellovagolnak a napfelkelte és a harmadik évad felé.

musk02_10_16.JPG

musk02_10_16_1.JPG

Címkék: muskétások
10 komment

Facebook kommentek

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Pácsó Ármándó 2016.02.02. 19:03:42

És miért vette le a kötést Rochefort, miután Darth Agnan keresztül döfte? Ez nem derült ki?
Köszi a szellemes hogyvoltot!

Gabba 2016.02.02. 19:59:08

@Pácsó Ármándó: nem tudni, talán valami romantikusan hősies izé, megmutatom, hogy kétszemű férfiként halok meg, vagy valami ilyesmi.

Darth Agnan! :-D ez szupcsi! copyright van rá, vagy felhasználhatom majd a 3. évadban?

más: az előző rész hogyvoltjában te is találhatsz egy neked tetsző utalást :)

Pácsó Ármándó 2016.02.02. 20:39:10

@Gabba: Nyugodtan használd, a te Darth Vadered volt az ötlet "szülőatyja" :-)
Más: Úgyis el akartam olvasni, jó hogy szóltál! :-)

Gabba 2016.02.02. 21:12:17

@Pácsó Ármándó: Van még azon kívül 8 rész, azokat is ajánlom olvasásra :)

Pácsó Ármándó 2016.02.02. 22:01:12

@Gabba: Most éppen Maxről írok, de igyekszem pótolni a Muskotályos évadot :-)

Gabba 2016.02.02. 22:50:49

@Pácsó Ármándó: csókolom, ő tudja hol :)

Muskotályosból jó még az egri is

m.lena 2016.02.03. 22:02:35

Köszönjük a szuper HV-t! :) Úgy egy hét alatt ledaráltam az első és második évadot, meg persze hozzá a hogyvoltokat is. Úgyhogy jöhet a 3. évad, és remélem folytatod az írásokat is, anélkül nem az igazi! :)

Gabba 2016.02.04. 07:57:25

@m.lena: köszi, nagyon kedves vagy :)

Úgy olvastam, hogy a 3. évad még forog, egyelőre nem tudni, mikor kezdi sugározni a BBC.

Flankerr 2016.02.19. 10:59:39

Mester, végre felhoztam magam, köszönöm az élményt :)
Egyik éjjel elcsíptem belőle pár képkockát (valaki nő alatt épp a máglyát gyújtották meg), és megállapítottam hogy a HV-dat olvasni tömör gyönyör, de nézni nem szeretném :D

Gabba 2016.02.19. 23:11:22

@Flankerr: kösz szépen, így utólag is :)

az a máglyás rész az 1x07 volt Ninonnal, a sorozat legszebb nőjével