Hogy volt?

Le a cipővel! - 2/2

2012. augusztus 29. 16:00 - Gabba

Aki DVD-n vagy a neten nézi az opuszt, az tudja, hogy a második rész elején rövid összefoglaló hangzik el az eddig történtekről a tündéri Csákányi László narrációjában. Aki viszont csak itt a blogon olvassa, az rosszabbul jár, mert írásbeli összefoglaló nem készül, arra ott az előző poszt, máris nyomulunk tovább a második részre. Jelzem, ez is hosszú lesz.

Szövetségesek szerzésében a szigetlakók is sikeresek, a bevásárlás után a komp felé haladva Cseppcsányi be is mutat két kiskorút, akiket ő szervezett be. A főparancsnok nem túl lelkes, szerinte még túl kicsik, de Cseppcsányi bízik bennük, elvégre tudnak olvasni és számolni. Egy másik beszélgetésben a kompos véletlenül elszólja magát Ábris bácsi előtt, de aztán megnyugodva tisztázzák, hogy mindkettőjük védence szigetlakó, így tehát ők ketten azonos oldalon állnak.

Cipő15.JPG

Bádogos verbuválása is sikeres, ő Kenderice Ákost csábította csónakostól a szigetlakók oldalára. Azonban hiába a plusz három fő, Palánk úgy érzi, ezekkel a szövetségesekkel nem biztos, hogy sikerül megvédeni a szigetet. Hát ha még azt is tudná, hogy Gazsi bácsi már javában szövi saját haditervét nyaralója kertjében. Most majd bosszút állunk Doberdóért!, jelenti ki magabiztosan a dadogós boltosnak. (Most már legalább azt is tudjuk, hol szerezhette azt a maradandó agykárosodást, amitől kínrímekben beszél...) Szerinte a valódi kulcsember Pólika Pál, mert a gátőr háza igazi stratégiai magaslaton áll, ezért a boltos kíséretében máris akcióba lendül.

Cipő16.JPG

A kompos éppen azt magyarázza a sztoikusan pipázgató Ábrisnak, hogy kisülne a szeme a szégyentől, ha elveszítenék a háborút, amikor két kéményseprő érkezik a mólóhoz. Át?, kérdezi a kompos. Át hát! Vigyázz, ne kapj náthát! Indítsd meg a bárkát, vezényeljél vágtát!, válaszolja az idősebb kéményseprő, amiből teljes bizonyossággal megállapíthatjuk, hogy ez nem lehet más, mint a doberdói hős. A rímektől szédelgő kompos zavartan pislogva tereli fel az utasokat a fedélzetre. Nem sokkal később ismét Ábris bácsival kezd beszélgetni a háborúról, az öreg pipás katonakorában szanitéc volt, part menti bódéja mellé már oda is készítette a mentőládát és a hordágyat, komolyabb sérültekre várva. A kompos váratlanul a homlokára csap, amerre a kéményseprők távoztak, arra egyetlen ház sincs, csak Pólika kémény nélküli faháza, gyanús ez, nagyon gyanús!

Cipő17.JPG

Feltűnés nélkül a kéményseprők után lopakodnak, és pipázó lapuleveleknek álcázva magukat elhelyezkednek az ablak alatt, hogy kihallgassák az ellenséges szövetségesek megbeszélését. Gazsi bácsi éppen ott tart, hogy ő harcolt az első és a második világháborúban is: El is vesztettük mind a kettőt, veti közbe a boltos. Éppen ezért ezt a háborút nem akarom elveszíteni, jelenti ki Doberdó réme, és hosszas magyarázatba kezd Pólika kulcsszerepéről és arról a tervéről, hogy két oldalról kell megostromolni a szigetet. A gátőrnek átad egy jelzőrakéta-kilövőt, amivel akkor kell jeleznie, ha majd a partlakók támadásra indulnak, de a továbbiakat már nem hallják Ábrisék, mert az erős füst miatt Gazsi bácsi csukott ablak mögött folytatja az eligazítást.

Cipő18.JPG

A csapatok eddigre már komoly előkészületeket tettek a hadiösvényen: elkészült a két főhadiszállás, a partlakóké deszkából ácsolt vár, a szigetlakóké Palánk csehszlovák túrasátra. Megvannak a zászlók is, sőt a szigeten még kötéllel rángatható, alumíniumvillákból és fém ételes dobozból álló mobil kommunikációs eszköz is működik, a Samsung, a Nokia, és a Sony Ericsson bóvlicégek fejlesztései ehhez képest sehol sincsenek. Palánk felvázolja a haditervet, ennek során Kenderice zseniális felajánlást tesz: saját csónakjába lyukat fúr, és ha véletlenül (persze csak egészen véletlenül) elfognák, akkor csak kihúzza dugót és így a csónak nem kerül az ellen kezére. A megbeszélés miatt az ebéd késedelmet szenved, ezt Bádogos erősen sérelmezi, a hegedűgyakorlás viszont nem maradhat el, ezt viszont Cseppcsányi sérelmezi, de hát a parancs az parancs.

Cipő19.JPG

Az ellenséges csapatok felvonulnak a Duna két partján és messziről bemutatják saját zászlójukat, aminek a megszerzése jelenti a győzelmet. A szigeteseké meglepő módon a szigetet ábrázolja, a partlakóké halálfejes kalózlobogó. Váratlanul hatalmas durranás kíséretében színes rakéta robban az égre, Pólika nyilván kissé elhamarkodottan jelzett. Gazsi bácsiék ezt látva akcióba lendülnek, az álcázás mestere (aki mellett Fantomas és Monsieur LeClerce egyaránt elbújhat) ezúttal ’30-as évekbeli tűzoltónak álcázva magát robog lovaskocsin a komp felé. Ábrisékat azonban nem tudja átverni, mert azok gyorsan eloldják a komp köteleit és kihajóznak a nyílt vízre, onnan vigyorognak diadalmasan. De most hogy jutunk át?, aggodalmaskodik a boltos, de Gazsi bácsi optimizmusa töretlen: Álcát fogunk cserélni, jelenti ki, és a lovak közé csap.

Cipő20.JPG

Megkezdődnek a tényleges csapatmozgások is, Kenderice mint mobil egység cirkálni kezd a vízen, hogy szemmel tartsa a partlakókat, Cseppcsányi a megfigyelőfára mászva kémleli a Dunát. A partlakók csónakba szállnak, Péter búvárszemüvegben a csónak falába kapaszkodva úszik, a vár őrzésére Kece és Pál marad hátra. Ők távcsővel sasolnak körbe és hamarosan kiszúrják a víz fölé hajló lombok alatt megbújó Kendericét. A támadás eközben teljes erővel zajlik, a partlakók a csónakból ordibálva igyekeznek magukra vonni a szigetlakók figyelmét, ezt kihasználva Péter észrevétlenül a partra úszik. Felteszi homlokára a számot, mondjuk fejjel lefelé, így totálisan olvashatatlan, de mindegy, majd laposkúszásban végigcserkészi a szigetet.  A felderítőt a sziget alsó végén felveszik, és miközben Péter pár szóval beszámol a látottakról, a támadók a csónakkal gyorsan látótávolságon kívülre hajóznak.

Cipő21_.JPG

A szövetségesek frontján is újabb csapás készül: Ábris kacéran pipázó kikapós menyecskének álcázva magát kihallgatja az éppen mélytengeri búvárruhába öltöző Gazsi bácsi és segédje közti beszélgetést, a fűzfapoéta éppen valami csodafegyverről beszél, nitroglicerin és hashajtó keverékéről, de a boltos szerint azt az ellenség simán kikakálná. És ha gyutacsot is tennénk bele?, mereng hangosan Gazsi bácsi, majd megállapodnak abban, hogy ő átviszi a szigetre a nagyméretű halászhálót, amit ott kifeszít és a szigetlakók majd jól belegabalyodnak. A kivitelezésre azonban nincs idő, mert Ábris és a mozgó újságárusbódénak öltözött kompos támadásba lendül, a dadogó boltost becsomózzák a hálóba, majd a parton nehezen mozgó Gazsi bácsit is lekapcsolják az oxigénpalackról, és a két póruljárt ellenséges ügynököt feldobják az érkező sörös Zuk platójára, amivel aztán ismeretlen helyre távoznak.

Cipő22.JPG

A partlakók eközben véglegesítik a támadás tervét, majd Tuka parancsára ismét csónakba szállnak, a vár őrzésére hátrahagyva Kecét. A támadás első hullámában Szinyák és Sankó huszáros rohammal leolvassák  Kenderice számát és foglyul ejtik a kalauzt, aki még utolsó erejével hősiesen kihúzza a csónakba fúrt dugót, és a jármű lassan süllyedni kezd. A második hullám a sziget felé közelít, Cseppcsányi a fán ülve őrült módon rángatni kezdi a mobil kommunikációs eszközt a kötéllel. Péter és Pál berohan a szigetre, Tuka még visszapillant a partra és észreveszi a süllyedő csónak mellől izgatottan integető Szinyákékat. Visszavonulást rendel el, de Pált időközben a szigetlakók leolvassák, így fogságba esik. Tuka és Péter átevez a túlpartra, ahol Szinyák magából kikelve jelenti, hogy Kenderice elsüllyesztette a csónakot. A kalauz elégedetten veszi tudomásul, hogy a támadás nem sikerült, majd általános megdöbbenést keltve kijelenti: A szenvedéseket bátor szívvel elviselem! Nem lesz semmiféle szenvedés, válaszolja Tuka, mire Kenderice: Azt is elviselem.

Cipő23.JPG

Gazsi bácsi és a boltos magához tér a csigavonal közepén, a jószívű ellenség tehát a saját kertjébe szállította vissza. Új tervet kell kitalálnom, bosszankodik minden kínrímek atyja, na ebből megint mi lesz? Tuka az embereivel elvonul, hogy kihalásszák a zsákmányolt csónakot, addig a foglyot Kece őrizetére bízza. Az a fő, hogy nem foglaltátok el a szigetet!, vigyorog diadalmasan Kenderice, majd beszélgetést kezdeményez fogvatartójával. Kece eleinte gyanakvó, de aztán beleegyezik, hogy részt vegyen Kenderice tudományos kísérletében, aminek célja bebizonyítani, hogy az ember a kutyától származik. A nyugállományú kalauz könnyed sétára biztatja Kecét, aminek során megfigyelhető, hogy a jobb kéz egyszerre mozog a bal lábbal és a bal kéz a jobb lábbal, pont mint a kutyáknál. Íme a cáfolhatatlan bizonyíték, jelenti ki diadalmasan Kenderice. A visszaérkező partlakók döbbenten nézik a masírozó Kecét, aztán Szinyák magából kikelve ordibálni kezd: Ne tessék mindenféle hülyeséggel tömni a barátom fejét! Kenderice rémülten húzódik a vár sarkába.

Cipő24.JPG

A horgászok gyöngyétől lefoglalják a szákban talált halakat, mint hadizsákmányt, ebből készül a hadivacsora. Nyárson sült keszeg, még a szálkáját is el lehet ropogtatni, fut össze szánkban a nyál a falatozó partlakók láttán. És ők vajon mint esznek?, mereng félhangosan Kenderice a sziget felé pislogva. Leszáll az est, a szigetlakók csendben és békésen szundikálnak, de a parton hatalmas és folyamatos horkolás zavarja a szép álmokat. Kenderice úgy horkol, mint egy falka vaddisznó, ez ám az igazi ötödik hadoszlophoz méltó taktika az ellenség kifárasztására! Tukáék reggel tök kialvatlanul tápászkodnak elő, Szinyák összetett kézzel könyörög a fővezérnek, hogy mielőbb cseréljék ki a foglyokat. Ez nem sokkal később meg is történik, így mindkét csapat újból teljes létszámmal folytathatja a küzdelmet.

Cipő25.JPG

Az éjszaka természetesen új ötletet ültetett el Gazsi bácsi fejében, aki továbbra sem képes szabadulni a Pólika Pál kulcshelyzetéről kifejtett korábbi elméletétől. A dadogó boltossal ismételt bevetésre indulnak, ezúttal gumimatracon eveznek át a túlpartra, közben tengeralattjáró-periszkópon figyelve az esetleges csapatmozgásokat. A látvány leírhatatlan. Tuka új terve egyetlen rohammal bevenni a szigetet, a vár őrzésére Kece és Pál marad hátra. A támadók arcuk elé vesszőből font pajzsokat tesznek majd, így védekezve a leolvasás ellen. Jó terv, de a szigetlakók is nagyon készülődnek, Palánk éppen most osztja el az embereit. A zászlót az egyik kisméretű szövetséges őrzi a Bádogos ásta titkos veremben elbújva, Bádogos Kendericével cirkál, maga a fővezér a maradék két emberrel a nagy fatörzsre száll és ismeretlen helyre evez.

Cipő26.JPG

Tukáék partra szállnak a szigeten, de hiába rohangálnak össze-vissza a pajzs fedezéke mögött, nincs ki ellen harcolni. Egy darabig ugyan hallják, amint Bádogos mindenféléket kiabál nekik a bokrok fedezékéből, de aztán ő is nyomtalanul eltűnik. Megtalálják a főhadiszállást, Szinyák már örülne, hogy győztek, de Tuka leinti: amíg nincs meg a zászló, nincs győzelem. (Csak mi tudjuk, hogy azt viszont a kistermetű szövetséges őrzi a titkos veremben.) Vessünk egy gyors pillantást a nagytermetű szövetségesekre is: a kompos és Ábris váratlanul meglepik Pólikát a kunyhójában, fáslival alaposan összekötözik, majd diadalmasan vigyorogva ünnepeltetik magukat, hogy milyen jól kiiktatták a küzdelemből a kulcsembert.

Cipő27.JPG

Palánk, Cseppcsányi és a másik kistermetű eközben csendben becserkészi a partlakók várát, Kecéék annyira elmerülnek a sziget figyelésében, hogy se nem látnak, se nem hallanak. Egy szellemes húzással sikerül leolvasniuk a védők számát, Pál még utolsó erejével figyelmeztető jelet ad le a trombitáján. Tuka rosszat sejtve visszavonulást rendel el, de már késő: a halálfejes zászló a szigetlakók kezébe került! Csónakon megérkezik Kenderice és Bádogos is, Tuka sportszerűen gratulál Palánknak a győzelemhez, Szinyák mosolya viszont nem igazán őszinte. Békepipa elszívása helyett a két vezér közös ebédben állapodik meg, bográcsban főtt paprikáskrumpli lesz a menü, ennek persze Bádogos örül a legjobban.

Cipő29.JPG

A békekötésről mit sem sejtő Gazsi bácsi és a boltos eközben megérkezik Pólika házához, megpróbálnak behatolni, de bentről Ábris és a kompos erősen tartja az ajtót. Az ajtó a hosszas ostrom közben egyszer csak megadja magát és leszakad, de a két ellenérdekelt csapat még így sem adja fel: az ajtót két oldalról szorongatva egészen a Dunába hátrálnak, majd a hirtelen mélyülő vízben elmerülnek. Úszni persze egyik sem tud, ezért a fiúkra vár a feladat, hogy partra húzzák az elázott szövetségeseket. Péter és Pál megdöbbenve ismeri fel az egyik vizihullában Gazsi bácsit, a magához térő nagybácsi az iszapot paskolva zavartan heherészik: Csak pancsikáltunk.

Cipő31.JPG

Pár perccel később eszébe jut a szorult helyzetben lévő Pólika, és együtt indulnak a kiszabadítására. A köteleitől megszabadult rövidlátó gátőr izgatottan mutogat a közelben bodorodó füst irányába: Tűz van! Az őrült kompánia lerohan a Dunához, és kalapban, pohárban, kézben hordva a vizet eloltják a bogrács alatt égő tüzet, utolsó mozdulattal a kompos a bogrács tartalmát is rálöttyinti a parázsra. Anyám, borogass!

Cipő30.JPG

Az éhes harcosok döbbenten nézik a dúlást, Bádogos kis híján sírógörcsöt kap, oda az ebéd! Gazsi bácsi azonban felülemelkedik a helyzeten és két nap után végre értelmes kijelentést tesz: az egész társaságot meghívja magához pótebédre. Nem sokkal később nótaszóval vonulnak végig az üdülőtelep utcáin, megkopasztott szárnyas jószágokat lóbálva, amik már felvették a néhai előnevet. A kertben aztán megkezdődik a sütögetés, Bádogos és Gazsi bácsi nagy hévvel tekeri a grillező karját, Pólika fújtatóval szítja a parazsat. A boltos segít a terítésben, Palánk a hordozható kempingszékben napozik, a többiek pedig táncos léptekkel eltávolítják a kertből a Fűre lízni tilos! táblát, hogy ezzel a slusszpoénnal Boncz Géza emlékének is adózzunk.

Cipő32.JPG

Címkék: le a cipővel
15 komment

Facebook kommentek

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

armitage 2012.08.29. 17:37:13

hogy is van a nóta?

"Majd eszünk, meglásd,
Rottyan a bogrács,
Fő benne négy-öt krumpli,
Lesz gyomorrontás!

Éljen az Ebéd!
Kordul a gyomrunk,
Mert ezt az ebédnótát
Kórusban mondjuk,

Főjön a kövér kacsa,
Főjön a kacsa nyaka,
Zuzája, a mája
Vígan hát!

Éljen a béke,
Lesz végre ebéd,
Hogyha az ebédsnótát
Elfújjuk elébb."

armitage 2012.08.29. 17:37:59

aki meg az előző posztról lemaradt volna, annak ismét itt a link a teljes filmhez:
youtu.be/Csi3Xikh4NY

armitage 2012.08.29. 17:43:46

töprengek:
játszanak még számháborút a mai gyerekek? tudják még, mi az?

és tudja valaki, hogy más országokban is ismerik-e ezt a játékot, vagy ez hungarikum? (hogy mondod angolul vagy németül a számbháborút?)

a filmen a srácok sokféle trükköt bevetettek: szám feltevése fejjel lefelé, eltakarása pajzzsal, tankolás – nem is tudom, ezek anno mennyire voltak szabályosak :)

Gabba 2012.08.29. 17:45:24

@armitage: de jó, hogy beidézted a záró nótát, kösz szép!

armitage 2012.08.29. 17:48:22

@Gabba:
én köszönöm ezeket a szívmelengető posztokat :)

armitage 2012.08.29. 17:52:22

az egész film – mint minden ilyen film – retrócunami, de a nagy álcaháborús jelenetekben a kompos által "viselt" újságosbódé igazi gyöngyszem: teljesen korhű (ma retró) színek, és a FORMA, a forma! TÉNYLEG voltak akkoriban ilyen alakú újságos meg lottóárus meg trafikos bódék, csak persze kicsit nagyobbak :)

(btw, trafikok vannak még? nem rémlik, hogy nagyon lennének)

Gabba 2012.08.29. 19:02:07

@armitage: nyilván a mozgö újságosbódé ès Ábris menyecskének öltőzése a hàborúzàs szemszögéből teljesen irreleváns, de látványnak fenomenális!

Gabba 2012.08.29. 20:57:39

@Sigismundus: én se szeretem a nagy szavakat, úgyhogy csak annyit: örülök, ha tetszett

Virt02 2012.08.30. 09:18:47

@armitage:
"és tudja valaki, hogy más országokban is ismerik-e ezt a játékot, vagy ez hungarikum?"

Erdélyben ismerik, létezik egy erdélyi ifjúsági regény, ahol szintén számháború van, részben román szereplőkkel...

Az ágasvári csata című klasszikus regényben is számháború van, ugye???

Egyébként Gabba: ez a szó, hogy számháború nem is szerepel a hogyvoltodban!!!!

Gabba 2012.08.30. 09:52:34

@Virtusblog: jogod, de bíztam benne, hogy a szövegösszefüggésből kiderül :)

AniBlues 2012.08.30. 13:18:52

@Gabba:
Köszi ismét az igényes írást! :)
Amikor a filmben a két brigád összecsap a Pólika kunyhójánál, és betántorognak a Dunába, az valami csúcs. :))

@armitage:
Retró: és a ruhák, a fürdőnacik mintái és színvilága... Palánk papucsát hímnemű ember fel nem venné ma már (első részben, 0:37:13-nál látható) :)

AniBlues 2012.08.30. 13:36:20

Még a retró filmekhez: Csepke megvan még? :)
www.youtube.com/watch?v=im-YSO8wftk

mandelstam01 2012.08.30. 15:07:44

Nagyon jó vót a Hogyvót !! :)
A film régi szép emlék, úgy évtizedenként újra megnézem, a '80-as évektől, mióta nem vagyok 'hátulgombolós' :)

Jöhet a Keménykalap és krumpliorr...
"Semmi, semmi, csak egy kis múló rosszullét..." :)

Gabba 2012.08.31. 07:42:32

Figyuzzatok, ha tényleg van igèny, egyeztetek sixx-szel Keménykalap ügyben. Bár ezzel újabb késedelmet szenved egy másik projekt, amit már hónapokkal ezelőtt megbeszéltem vele.

A feladat teljesítéséhez viszont még a krumpliorros dvd-met is elő kellene túrnom, de egyelőre nem találom sehol
süti beállítások módosítása