Hogy volt?

Twin Peaks 2x09 - Arbitrary Law

2008. november 07. 10:00 - Médiageci

Maddy hullájának megtalálása után a zsaruk meglehetősen tanácstalanok. Albert megvizsgálta a holttestet, a körme alatt egy „O” betűt, a markában pedig rókaszőrt talált. A seriff fel akarja hívni Lelandet, Cooper azonban arra kéri, hogy egy napig még ne hozzák nyilvánosságra a halálhírt. Albert bízik Cooper megérzéseiben, bíztatja, hogy „kapja el a bestiát, mielőtt még újabb áldozatot követel”. Sólyom hasonlóképp lelkesíti a bizonytalan ügynököt: „már rajta áll az úton, mit bánja hova vezet, ne térjen le róla”.

A bisztróban James megkéri Donna kezét. Gyűrűt húz az ujjára, és megfogadják, hogy örökké együtt maradnak. Vivian a pultnál hozzáfog a reggelijéhez, majd az első falatot rögtön ki is köpi, és lehordja a lányát a vacak tojás miatt. Normánál betelik a pohár, hogy az anyjának semmi nem felel meg. Vivian ad pár tippet, hogy mivel lehetne feldobni az omlettet. Andy is éppen itt reggelizik, bambán motyogja magában, hogy „J'ai suis une âme solitaire.” A távozó Donna meghallja, és összerakják, hogy ő Mrs. Tremond unokájától hallotta, Andy pedig Harold cetlijén olvasta.

A felfedezés után Cooper, Donna és Andy meglátogatják Mrs. Tremondot. Az ajtót nyitó, kábé hatvanas Mrs. Tremond azonban nem a már megismert Mrs. Tremond, ráadásul az anyja halott, fia pedig nincs. Egy haszna azért volt az útnak, a halála előtt Harold egy Donnának címzett levelet hagyott nála. A levél egy kitépett lap Laura naplójából. Laura egy álmát vetette papírra, amiben egy vörös szobában volt egy törpével és egy öregemberrel. Az öreg fülébe súgta a titkát. A jelenet egybevág Cooper 1x03-ban látott álmával, amiben ő is öregemberként érzékelte önmagát. Laura naplója másnap még azzal folytatódik, hogy tudja, aznap meg fog halni.

Cooper meglátogatja a még mindig Mike hatalmában levő Gerardot a szállodában. A fickó nagyon rossz bőrben van, a doki szerint talán csak percei vannak hátra, szüksége van a Mike-űző szerre. Cooper előadja, hogy Bob ismét gyilkolt, és a Laurával közös álmukban megjelent Mike és Bob is. Mike büszkén meséli, hogy Bobbal együtt gyilkoltak, „egyet akartak, és azt meg is szerezték: az aranykör bezárult”. Cooper itt már veszi az adást, az ő gyűrűjéről van szó, amit az óriásnak adott zálogba. Mike szerint az óriást a környéken mindenki ismeri, és ő segíthet Bob felkutatásában. Cooper a folyosón ismét összefut a vén éjszakai pincérrel, aki mindig a közelben van, amikor az óriás megjelenik. A pincér szavai a nyomozásra utalnak: „Eddig hagyta a tejecskét kihűlni, de most majd lassan fölmelegedik megint.”

A zsaruk Ben irodájában kutakodnak. Megtalálják a kitömött rókát és Ben híváslistáját, ami Leland előző részben felvetett sztoriját igazolja. Ben a lány halála estéjén felhívta Laurát, aki feltehetően zsarolta őt. A rókából arra következtetnek, hogy Maddyt az irodában ölte meg Ben. Erre még Albert szerint lehetett ideje, mivel a lány valamivel Ben letartóztatása előtt halt meg. Albert még átadja Ben DNS-vizsgálatának eredményét.

Az őrsön Andy megpróbálja megbeszélni Lucyval a gyerekdolgot. Lucy bevallja, hogy a gyerek nem biztos, hogy Andytől van. Andy átesik a másik végletbe, azt hiszi, hogy csak Dick lehet az apa. Lucy bővebben kifejti a dolgot, hogy először Andyt hitte az apának, de Andy akkor hozakodott elő azzal, hogy nincs spermája. Kizárásos alapon Dick maradt a táblán, de most Andynek mégis van spermája. „Úgyhogy pillanatnyilag fifty-fifty alapon áll a dolog.” Andy erre rögtön felhívja Dicket azzal, hogy beszélniük kell. Lucy hamiskás mosollyal utal rá, hogy élvezné, ha megverekednének érte.

Tojamura is meglátogatja Bent a fogdában. A szerződést akarja aláíratni, de Ben húzza az időt, mivel Catherine csak akkor biztosít neki alibit, ha ráírja a birtokot és a malmot. Tojamura megszorongatja Bent, kéri vissza a pénzét. Ben hosszú emberjogi szónoklattal próbálja kidumálni magát. Catherine végül leleplezi magát, hogy ő van Tojamura maszkja mögött. Mára eleget alázta a fickót, de fogadkozik, hogy pokollá teszi még az életét. Ben a nő lábát csókolgatva könyörög, hogy biztosítson neki alibit. Catherine megismétli a korábbi ajánlatát, Ben pedig azonnal aláírja az ingatlanok átruházásáról szóló papírokat. Catherine végül gonoszul odaveti, hogy még alszik rá egyet, mielőtt eldönti, hogy vallomást tesz-e. Ben tovább rimánkodik, hogy a nőnek csak az igazat kellene elmondania. Catherine erre lök egy őszödi beszédet: „Ugyan szívem, idáig azzal telt az életünk, hogy hazudtunk egymásnak. Csak nem fogjuk az eddigi rendet felborítani?”

Donna beugrik Lelandhez. Kazettán elhozta azt a számot, amit Maddyvel és James-szel szereztek és vettek fel. Szeretné, ha Leland továbbítaná Maddynek. A férfi furcsán néz rá, ebben azonban még nincs semmi különös, mivel a lányon Laura méretes napszemüvege figyel. Miután ez tisztázódik, Leland továbbra is furcsa marad, mint mindig, amikor valami a lányára emlékezteti. Donna előadja, hogy a rendőrök megtalálták Laura titkos naplóját, amiről még ő sem tudott. A fickó kicsit beparázik, Donna pedig céloz rá, hogy talán valahogy megszerezhetnék a naplót. Leland ekkor úgy közelít Donnához, ahogy korábban Maddyhez – tudjuk, hogy meg fogja ölni. Aztán hirtelen közbeszól a telefon. Maddy anyja az után érdeklődik, hogy a lánya miért nem ért még haza. Leland esküszik, hogy kikísérte a pályaudvarra, rendben elutazott. Ezt követően Leland limonádéval marasztalja Donnát, majd a tükörben nézegeti magát, vagyis Bobot. Miután visszatér az itallal, a lány hajával babrál, de amikor Donna megfordul, gyorsan előkapja a poharat. Ez után zenét tesz fel, felkéri Donnát egy táncra – ekkor mi már gyakran Bobot látjuk a helyén. Végül elkapja, magához szorítja a lányt, innen már nincs menekvés. Ekkor szólal meg a csengő. Leland ráparancsol a halálra vált Donnára, hogy ne mozduljon, aztán kinyitja az ajtót. A seriff érkezik, közli Lelanddel, hogy újabb gyilkosság történt. Kéri, hogy menjen vele.

Donna valahogy kijutott a házból, könnyezve baktat az erdei sétányon. Nem érzékelte, hogy mekkora veszélyben volt, hiszen Leland jó ideje kiszámíthatatlan. James is pont arra motorozik. A lány beavatja, hogy szerinte Maddyt is megölték, mivel nem ért haza, és Lelandet nyilván azért kereste a seriff, hogy azonosítsa a tetemet. James magát okolja, hogy nem akadályozta meg a történteket. Lényegében szakít Donnával, elege van mindenből, a világ minden megváltoztathatatlan gonoszságából, elmotorozik a naplementébe, mint a cowboyok. Donna magára marad a mérhetetlen fájdalmával.

A diszkóban gyülekeznek az emberek: Cooper, Albert, Ben, Ed, Bobby, a Sólyom által tolt Leo, a seriff és az általa kísért, meglepett Leland. Cooper újabb furcsa szeánszba kezd: Két napja megöltek egy fiatal nőt. A tettes azonos Laura Palmer gyilkosával, és itt van a teremben. A nyomozásban a régi módszerek mellett felhasználta a deduktív eljárást, a tibeti meditációt, a megérzést és a jó szerencsét. Most pedig a mágiát hívja segítségül. Ekkor lép be Briggs őrnagy és az általa támogatott éjszakai pincér. Az öreg rágóval kínálja Coopert, erre Leland is megszólal: „Ismerős rágógumi, mindig vettem ilyet kölyökkoromban. Nincs is ennél jobb az egész világon.” Az öreg így válaszol: „Az a bizonyos rágógumi hamarosan divatba jön megint.” Ez volt a bűvös mondat, amit eredetileg a törpe mondott az 1x03-ban. Ekkor az idő megáll, mindenki kimerevedik, Cooper pedig visszakerül a vörös szobába. A törpe megint táncol, Laura pedig ismét Cooper fülébe súgja, amit korábban: „az apám volt, ő a gyilkosom”. Ezúttal halljuk, és Cooper sem felejti el. Mivel Cooper igaznak találta az óriás állításait, az óriás megjelenik előtte, és végre visszaadja a gyűrűjét. Az idő visszatér, Cooper rágózni kezd. Aztán visszaküldi Bent az őrszobára, és mellékesen javasolja, hogy az ügyvédje, Leland is kísérje el.

Ben ellenkezik, Albert és Sólyom rángatják le az őrs alagsorába. Cooper valamit a seriff fülébe súg, majd amikor Ben visszakerülne a zárkába, helyette hirtelen Lelandet lökik be. Leland lebukott, őrült módjára ordítani és tombolni kezd, többször a falnak megy. A többiek, beleértve a most már szabadon engedett Bent is, egy kis ablakon át meglepve szemlélik a rohamot. Cooper a seriff kérdésére elmondja, hogy Laura súgta neki a választ álmában. A seriff szerint ez nem elég bizonyíték, de Cooper biztos benne, hogy Leland mindent beismer majd. Úgy tűnik, Lelandet sikerült lecsillapítaniuk, mert kicsit később egy széken ül megbilincselve. A seriff felolvassa a jogait, Leland Bobként eszelősen nevet. Cooper felteszi a kérdéseit, Leland vonyítások közt bevallja, hogy ő ölte meg a lányát és az unokahúgát. Aztán hirtelen Cooperre mered, és azt mondja: „Magával is majdnem összefutottam még Pittsburghben. Nem emlékszik?” Cooper hátralép, megretten attól, hogy Leland ennyit tud a múltjáról – lásd a könyvet és a 2x06-ot. Ez után a benne rejlő Bob magához, vagyis Lelandhez intézi a szavait, lényegében megdicséri, hogy jó gazdatest volt, de hamarosan átszáll másba. A kihallgatásnak vége, a gyilkos rács mögé került.

Dick érkezik az őrsre, Lucy behívja a tárgyalóba, és előadja neki meg Andynek, hogy mit sütött ki. A babát megtartja, az apa személyét pedig DNS teszttel állapítják majd meg, de erre csak a szülés után kerülhet sor. Addig Lucy mindkét férfitól elvárja, hogy száz százalékban együttműködjön vele. Az alagsorban Cooper felsorol pár jelet, ami mellett elsiklott: A gyilkos vércsoportja nem egyezett meg Benével. Leland kényszeresen táncolt, mint a törpe. Leland haja megőszült, mint Bobé. Leland beszélt a gyermekkorából ismert szomszédról, az ősz Robertsonról. Mike szerint Bob a saját gyermekeibe költözik, a Robertson pedig „Robert fiát” is jelenthet. Ráadásul a betűk is a Robertson rövidítését adják. Cooper már az indítékra is rájött. Leland megtalálta Laura titkos naplóját, amiben Bobról is szó van. Kitépte az érintett lapokat, ő telefonált Ben irodájából, ő kukkolt Jacques faházánál, ő vitte a lányokat a vagonhoz, és az ő vérét találták meg. Maddy esetére Coopernek két teóriája is van: vagy Leland nem bírta elviselni, hogy a Laurára emlékeztető lány elutazik, vagy Maddy rájött a nagybátyja titkára. A seriff rákérdez, hogy ugye Bob csak Leland bomlott elméjének szüleménye. Mielőtt Cooper válaszolhatna, Leland furcsa kántálásba kezd a fogdában, többek között a két világ közötti mágusról, a tűzről és a halálcsuháról. A zsaruk odébbállnak. Ekkor bekapcsol a tűzoltórendszer (Dick cigizett egy füstjelző alatt), Leland átváltozik Bobbá, ordítani kezd a vízfüggönyben, majd ismét Lelandként a vasajtóba kezdi verni a fejét. Mire kinyitják az ajtót, már menthetetlen. Miközben haldoklik, megbánja bűneit, és elmondja, hogy kiskorában, az álmában jelent meg neki Bob. Játszani akart vele, Leland pedig naivan belement, magába fogadta. Ettől kezdve Bob a saját akarata szerint ki-be járt, Leland tudomása nélkül. Leland többes számra vált, leginkább Laura kellett „nekik”, de a lány erős volt, ellenállt. Emellett bevallja, hogy „ők vették rá” Teresa Banks megölésére is – a pár évvel korábbi eset a mozifilmből, szóba került a 2x01-ben és 2x03-ban is. Cooper feladja az utolsó kenetet Lelandnek, Leland pedig Laurát látja a fényben, miközben kileheli a lelkét.

Másnap Cooper, a seriff, Albert és Briggs őrnagy egy erdei ösvényen beszélgetnek. Albert megjegyzi, hogy Bob mindenkinek látomásban jelent meg. Az őrnagy a Hamletből idéz: „Több dolgok vannak földön és egen, mintsem bölcselmetek álmodni képes." A seriff céloz rá, hogy az erdő sötét titkokat rejt, látott már pár furcsaságot, de effélét még nem. Cooper rámutat, hogy azt se lenne könnyebb elfogadni, hogy egy férfi magától erőszakolta és ölte meg a lányát. Briggs: „A gonosznak hatalma végtelen, bármilyen szép a világunk. Végtére is számít, ha tudjuk, mi végre van?” Cooper: „Igen, mert a mi dolgunk, hogy a gonoszt legyőzzük.” Briggs: „Igaz.” Albert: „Mi más lenne Bob, ha nem az emberben fészkelő rossz. Mindegy milyen névvel illetjük.” A seriff már hajlik rá, hogy elfogadja Bob létezését, de ez szerinte felveti a kérdést, hogy miután Bob kikerült Lelandből, vajon merre tart. Ekkor lila szűrővel suhan a kamera az éjszakai erdőben, végül egy bagoly repül be a képbe.

Címkék: twin peaks
2 komment

Facebook kommentek

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

ziggy stardust · http://fagyis.blog.hu 2008.11.12. 12:35:34

brrr. ha bejött bob a képbe, mindig a hideg rázott. most is :)

Christart 2009.07.09. 16:05:16

Úgy tudom, Bob eredetileg nem is szerepelt a forgatókönyvben. Úgy tudom, a Bobot alakító színész munkásként dolgozott a sorozat forgatásán. Valami olyasmit olvastam, hogy amikor a díszleteket rendezgették, akkor fedezte fel David Linch, és utólag írták a történetbe...
süti beállítások módosítása